Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Nouzový stav má rychle nahradit pandemický zákon. Vládní návrh je ale děravý

Nouzový stav má rychle nahradit pandemický zákon. Vládní návrh je ale děravý

  Sdílet: 15. 02. 2021

  Vláda dnes projednává ministerský návrh speciálního pandemického zákona. Ten se má stát novým právním rámcem pro zvládání pandemie místo nouzového stavu. Vládní návrh je však děravý jak řešeto. Obsahuje jen omezené nástroje pro zvládání pandemie, ale také v něm chybí zakotvení dostatečné kontroly ze strany Parlamentu, soudů i veřejnosti. Návrh přesto může být dobrým základem pro další politická jednání, a po potřebných úpravách by na něm mohla najít vláda s opozicí shodu.

  Foto: ČTK

  Téměř rok od prvního vyhlášení nouzového stavu dnes vláda předložila pandemický zákon, který by tvořil zákonný rámec pro boj s pandemií koronaviru. Vláda by tak měla narozdíl od nouzového stavu jasněji vymezeno, jak může při přijímání protiepidemických opatření postupovat, a jaká práva může omezovat. Rekonstrukce státu doporučuje jeho přijetí už od dubna 2020. Předložením zákona nyní vláda reagovala na neprodloužení nouzového stavu ze strany Sněmovny. Dnešní návrh ale zatím obsahuje řadu nedostatků.

  Pandemický zákon vláda poprvé předložila už v květnu loňského roku a od té doby zůstal zaparkovaný před prvním čtením Sněmovny. Dnes předložená verze se od té květnové téměř neliší. „Urychleně potřebujeme kvalitní pandemický zákon, který pro další opatření stanoví jasná oprávnění i meze a nabídne i silnější parlamentní a soudní kontrolu,” říká Josef Karlický, vedoucí Rekonstrukce státu.

  Omezené nástroje a nedostatečná kontrola

  Zákon by měl vládě zajistit pro boj s pandemií všechny potřebné nástroje. Některé oblasti ale zatím vůbec nepokrývá. Vláda by proto měla otevřít diskuzi se zástupci Parlamentu nad jeho finální podobou azapracovat i další nástroje, které by např. umožnily zajistit přednostní zásobování, nařídit pracovní povinnost studentům, stanovit podmínky pro očkování či šířeji omezit poskytování služeb.

  Aby zákon nebyl jen bianco šekem k omezování lidských práv a svobod, je zcela klíčové v něm posílit kontrolní mechanismy. Silnější kontrola ze strany Parlamentu v návrhu zatím chybí, stejně tak návrh nepočítá s časově omezenou účinností. Zároveň je třeba zajistit, aby opatření přijatá podle pandemického zákona mohly rychle kontrolovat i soudy. Na to však návrh zatím nemyslí.

  Povinnost důsledně informovat veřejnost i Parlament zatím chybí

  Dlouhodobým škraloupem na vládním postupu při boji s pandemií je nedostatečné poskytování informací o zvládání krize, a to nejen veřejnosti, ale i Parlamentu. Zákon by proto měl myslet i na posílení informační odpovědnosti ministerstva zdravotnictví a zajistit, aby byla přijímaná opatření pravidelně vyhodnocována z hlediska účinnosti a přiměřenosti.

  Vládní návrh pandemického zákona neříká ani to,, kdo by měl přijímání mimořádných opatření koordinovat. Zapomíná i na využívání hmotných rezerv a nouzového zásobování. Právě tím přitom vláda potřebu zachování nouzového stavu dlouhodobě obhajuje. V neposlední řadě se návrh vyhýbá otázce náhrady škod způsobených vládními opatřeními. Pokud by byl zákon schválen ve stávající podobě, veřejnost by ztratila nárok na náhradu škod nad rámec kompenzačních programů. Krizový zákon, který upravuje možnosti vlády během nouzového stavu, přitom s povinností škody nahradit počítá.

  Doporučení:

  1. Posílení kontrolních prvků (parlamentní a soudní kontrola).
  2. Posílení informační povinnosti vůči veřejnosti i Parlamentu.
  3. Zakotvení řešení pro jednoduchou náhradu škody.
  4. Revize nástrojů pro zvládání epidemie tak, aby tvořily úplný výčet potřebný pro zvládání i současného stavu epidemie.
  5. Zajištění návaznosti na krizové řízení a nouzové zásobování.

  Nouzový stav není ideálním řešením pro boj s pandemií a měl by být nahrazen speciálním pandemickým zákonem, který by odpovídal potřebám koordinace boje s pandemií, aniž by vládě umožnil nepřiměřeně omezovat práva a svobody občanů. Pandemický zákon ale nesmí obsahovat nedostatky, které jsou zřejmé a do očí bijící již dnes.

  Přečtěte si celé stanovisko, které jsme zaslali členům vlády:

  Sdílet: