Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Občanská společnost pomáhá Ukrajině: projekt Odolnější Česko snahou lépe vymáhat sankce proti Rusku

Občanská společnost pomáhá Ukrajině: projekt Odolnější Česko snahou lépe vymáhat sankce proti Rusku

Sdílet: 23. 02. 2024

Zítra si připomeneme druhé výročí ruského vpádu na Ukrajinu ze 24. února 2022. Rekonstrukce státu nedlouho po začátku ruské agrese vůči Ukrajině spustila projekt Odolnější Česko. Experti pomáhají s efektivním uplatňováním sankcí proti režimu Vladimíra Putina a navrhují systémové kroky proti rozrůstání ruského vlivu v Česku. České neziskové organizace již poskytly pomoc více než třem milionům Ukrajinců a Ukrajinek v celkové hodnotě asi 7 miliard korun. Je to důkaz, že česká občanská společnost stojí za Ukrajinou.

Foto ilustrační. Blíží se druhé výročí ruského vpádu na celé území Ukrajiny. Zdroj: Profimedia/ČTK.

Připomínáme si druhé výročí začátku války na celém území svrchovaného státu Ukrajiny, který se brání ruské agresi za cenu vysokých ztrát na životech i majetku. Smutné výročí a obrovskou vlnu solidarity chce připomenout i společná akce neziskových organizací Den za Ukrajinu.

Ruská invaze na Ukrajinu pro nás znamenala definitivní budíček v tom, že už nelze přehlížet dlouhodobé problémy Česka. Praní špinavých peněz přes Česko nebo aktivity ruských agentů uvnitř našich hranic již nelze dále tolerovat. Pokud mají sankce proti oporám Putinova režimu financujícím válku proti Ukrajině fungovat, musíme mít základní přehled o peněžních tocích na našem území.
Lukáš Kraus vedoucí analytického týmu

Po několika kulatých stolech s experty nejen z bezpečnostní a ekonomické oblasti proto právní experti Rekonstrukce státu pomohli vytvořit projekt Odolnější Česko, který si předsevzal lepit díry v zákonech, které mohou využívat sankcionované osoby pro obcházení sankcí.

Jde například o zastavení praní špinavých peněz přes Česko, odstřižení toku veřejných peněz z EU firmám se sídlem v daňových rájích (ať už formou veřejných zakázek či dotací) anebo o zlepšení evidence skutečných majitelů, aby mohla být dobrou oporou pro rozhodování úřadů v této věci. Rekonstrukce státu projekt Odolnější Česko spustila společně s dalšími organizacemi - Datlab Institutem, AMO, spolkem Lexperanto, a bezpečnostním centrem Evropské hodnoty.

Doposud se podařilo prosadit nový sankční zákon (českou obdobu tzv. Magnitského zákona) a částečně posílit kapacity Finančního analytického úřadu, aby se mohl věnovat rozkrývání vlastnických struktur kolem sankcionovaných osob. Řadu institucí doma i v zahraničí zaujaly i jedinečné analytické nástroje pro mapování ruského vlivu vyvinuté Datlab Institutem. Nejde také opomenout přípravu zákona proti tzv. průtokovým účtům, přes které dochází v ČR k praní špinavých peněz.

Byli bychom velmi rádi, kdyby se pozornost politiků obrátila zejména k přísnému vymáhání sankčních pravidel, protože ta lze stále mnoha způsoby obcházet a dané úřady nemají dostatečné kapacity v reálném čase vše detailně prověřovat.
Lukáš Kraus vedoucí analytického týmu

Experti přináší návrhy pro lepší začlenění uprchlíků z Ukrajiny

Rekonstrukce státu koordinuje Síť k ochraně demokracie, platformu pro diskuzi o problémech a příležitostech pro posílení demokratických institucí. Experti a expertky Sítě mnohokrát upozornili na potřebu dlouhodobé a komplexní pomoci ukrajinským uprchlíkům pro začlenění do české společnosti a potřebu strategických kroků státu ve vztahu k prevenci šíření dezinformací i například k zajištění surovinové soběstačnosti Česka. Experti a expertky svá doporučení formulovali mimo jiné ve pravidelných Zprávách o stavu české demokracie, ta poslední je k dispozici zde.

Přestože se státu vloni podařilo zvládnout energetickou krizi i mnohé další výzvy, důvěra v instituce i mezilidská důvěra podle závěrů výzkumníků STEM v poslední Zprávě Sítě k ochraně demokracie výrazně klesla.

Občanská společnost a neziskové organizace mohou prostřednictvím své činnosti pomáhat tam, kde je potřeba, a k obnově důvěry přispívat. Experti a expertky ostatně ve svých závěrech opakovaně oceňují roli občanské společnosti v tom, jak se Česko vypořádává s důsledky války. Zároveň platí, že vést otevřený dialog a nacházet shodu na tom, kam chceme společně směřovat – i v otázkách spojených s důsledky války na Ukrajině – je úkol, který zvládneme pouze za aktivní podpory státu. Je potřeba, aby aktivně naslouchal zkušenostem neziskovek, zapojoval je do hledání řešení nejen v krizových situacích, ale i dlouhodobých výzev, a sám aktivně komunikoval s občany a zapojoval je i v průběhu volebního cyklu.
Vendula Menšíková koordinátorka Sítě k ochraně demokracie
Přidej se k Síti k ochraně demokracie
Jsme bublinkovou fólií demokracie

Vlna solidarity vůči Ukrajině

Ruská invaze na Ukrajinu vyvolala mezi českou veřejností mimořádnou vlnu solidarity. Čeští občané přispěli ve veřejných sbírkách 3 miliardy 167 milionů korun, velcí institucionální donoři dali na pomoc zasažené zemi minimálně dalších 3,5 miliard korun. Do celkového součtu přitom nezapočítáváme menší organizace a další miliardy, které mají organizace projektově zasmluvněno na příští roky. Jde tak o minimální odhad objemu pomoci.

Zatímco během roku 2022 se pomoc na Ukrajině zaměřovala zejména na co nejrychlejší dodávky potravin, oblečení, přikrývek či jiných základních potřeb, v loňském roce se důraz přesunul na hledání dlouhodobějších řešení. Ať už v podobě zajištění zdravotní péče, psychosociální podpory, trvalého přístupu k pitné vodě, oprav poničených budov a dalších forem pomoci s cílem zajistit důstojné životní podmínky. Tento trend bude podle humanitárních organizací pokračovat i v příštích letech.

Kromě poskytování humanitární pomoci podporují české organizace místní lidskoprávní aktivisty, média, vyhodnocují ekologické dopady, pomáhají obětem předsudečné nenávisti, monitorují válečné zločiny nebo na Ukrajině pomáhají opuštěným zvířatům.

Uprchlíci v Česku pod modro žlutou vlajkou

Velké pomoci od nevládního sektoru se dostává také ukrajinským uprchlíkům v České republice, kde jich nyní žije asi 381 400. Mohou navštěvovat jazykové kurzy češtiny, účastnit se společných setkání podporujících jejich integraci do české společnosti včetně podpory fungování dětských skupin a klubů. Nechybí ani pomoc těm, kteří se u nás pro svou ukrajinskou národnost stávají terčem předsudečných útoků.

Společně s dalšími nevládními organizacemi budeme pomáhat napadené zemi tak dlouho, jak bude potřeba.

Společně s námi pomáhají například Člověk v tísni, Diakonie, ADRA, Charita Česká republika, Lékaři bez hranic, CARE, Paměť národa, Nadace Partnerství, In IUSTITIA, ČRDM, NESEHNUTÍ, Junák - český skaut, O děti postaráno z.s., FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci, Svoboda zvířat, Ponton, z. s., Archa Pub z.u., Cesta domů, Ženský vzdělávací ústav Brno (Vesna), Nadace OSF, Charita Beroun, DEMAS, Nerudný fest, CeHuPo – centrum humanitární pomoci, z.s, Jihomoravské dobrovolnické centrum, Nadace Via, PIT ČR, Žebřík, z.s. (MKC Mozaika), Ukrajinská iniciativa jižní Moravy z.s., StandWithUkraine – Brno, Terapeutická linka Sluchátko, z.ú., Armáda spásy, SaveLivesUA.eu / NAFO CZ-SK, YMCA v České republice, Brno pro Ukrajinu, z. s., Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s., Ústecká komunitní nadace, Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, Dobrovolnické centrum, z.s., Green Doors z.ú., Česká společnost AIDS pomoc z.s., Multikulturní centrum Praha z.s., Nadace Tipsport, Klubíčko Beroun, z.ú., Festival svobody, Česká federace potravinových bank, Důstojný odchod z.ú. / Dialýza a.s., Koridor UA z.s., Sdružení pro integraci a migraci (SIMI), Kalyna - Komunitní uprchlické centrum, z.s., Identity Prague, z.s., Asociace TRIGON, Ledovec, z.s., InBáze, z.s., Dobrodějna, Rybička Teplice,z.s.,Komunitní centrum sv. Ludmily, Národní ústav pro autismus, z. ú. (NAUTIS), META o.p.s. - Podpora příležitostí ve vzdělávání, DOBRODĚJNA, DEMAS, AMIGA, Iniciativa Hlavák, z.s. a další organizace.

Sdílet: