Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Odborníci vládě: Schválení sankcí nestačí. Pro odolnější Česko je třeba posílit jejich aplikaci v praxi a přijmout další komplexní opatření

Sdílet: 16. 11. 2022

Organizovanému zločinu i nepřátelským mocnostem se stále daří prát špinavé peníze a dokonce čerpat veřejné prostředky v Česku i v Evropě. Schválení sankčního zákona nestačí. Odborníci vyzývají politiky, aby prosadili další komplexní exekutivní i legislativní kroky. Experti Rekonstrukce státu, spolku Lexperanto, Datlab Institutu, Evropských hodnot a Asociace pro mezinárodní otázky, spojení v platformě Odolnější Česko, dnes představili konkrétní kroky pro omezení vlivu nedemokratických režimů v Česku.

Výzvu vládě a konkrétních doporučení pro Odolnější Česko představili na tiskové konferenci zástupci Rekonstrukce státu, spolku Lexperanto, Datlab Institutu, Evropských hodnot a Asociace pro mezinárodní otázky. Foto: Rekonstrukce státu

Česká republika stejně jako i další evropské země reagují na vývoj mezinárodní bezpečnostní situace posilováním své legislativy a zaváděním sankcí. V Česku to je například novela zákona o mezinárodních sankcích, která rozšířila nabídku sankčních opatření (např. o omezení poskytování veřejných zakázek), nebo návrh českého Magnitského zákona.

Díky sankčnímu zákonu bude moci Česko vytvářet národní seznam například osob, které svým jednáním napomáhají válce na Ukrajině. Stále je však třeba prosadit další legislativní změny, zejména řešit problémy v podobě průtokových účtů, odstřižení firem z daňových rájů od veřejných peněz, pravidla transparentního lobbingu a další nutná efektivní opatření.
Lukáš Kraus vedoucí analytického týmu

Neplatit firmám sankcionovaných oligarchů

Tyto problémy je třeba řešit. Stejně tak musí být prioritou zacelení mezer v sankcích proti osobám spojeným s ruským režimem.

Jedním z paradoxů sankčních balíčků je skutečnost, že sice firmy ovládané z Ruska nemohou dostat nadlimitní veřejné zakázky, ale můžou čerpat dotace. To je potřeba napravit.
Jiří Skuhrovec Datlab Institut

Podle Jiřího Skuhrovce také chybí skutečně robustní analytický nástroj umožňující zjistit, kam jdou veřejné peníze. Datlab Institut před časem spustil po debatě s několika ministerstvy vlastní jednoduchou aplikaci sankce.datlab.eu a zveřejnil analýzu, která poukázala na to, že firmy s ruským vlivem získávají v EU zakázky za 292 mil. EUR měsíčně. Toto číslo se navzdory sankcím téměř nemění. 

„Dopad sankcí na veřejné zakázky je blízký nule, i byznys našel cesty jak je obcházet. Aby se to změnilo, musí úřady i firmy napříč EU dostat jasné vodítko, komu smí platit a komu ne. Zatím dostaly pouze dvousetstránkový manuál a nespolehlivou evidenci skutečných majitelů. Je potřeba, aby státy posílily expertní analytickou činnost a nenechávaly složitá právní rozhodnutí na řadových úřednících nebo firmách, které aplikací sankcí jdou ekonomickému zájmu,“ dodává Jiří Skuhrovec, analytik Datlab Institutu

Odolnější Česko

Ruská invaze na Ukrajinu ukázala dlouho neřešený problém, kdy v Česku mohou snadno působit a podnikat zástupci a spojenci organizovaného zločinu, teroristických skupin i nepřátelských mocností. Mohou prát špinavé peníze a dokonce i čerpat veřejné peníze. Je nejvyšší čas tomu zamezit a vytvořit Odolnější Česko.

Evropa musí postupovat společně


Úsilí o omezení vlivu, aktuálně zejména ruského, je ale nutné vnímat i v mezinárodním kontextu. 

Omezení ruského vlivu však není pouze otázkou národního zájmu, jde rovněž o zájem evropský, který je předmětem diskuzí na půdě unijních summitů.
Andrej Poleščuk analytik Bezpečnostního centra Evropské hodnoty

Potřebu mezinárodní koordinace minimálně na evropské úrovni doplňuje Ondřej Vondráček, právník spolku Lexperanto. „Spolupráce a komunikace je v tomto směru důležitá, protože problém se týká všech. Připravili jsme proto doporučení k lepší koordinaci finančně analytických úřadů ohledně rozkrývání vlastnických struktur a dohledávání sankcionovaných osob,” popisuje.

Sankční nástroje v současné podobě nezajišťují rozhodně stoprocentní ochranu před zneužíváním praní špinavých peněz sankcionovaných subjektů a nedokáží podchytit nove toky peněz a služeb z Ruska na Západ. Ani zmrazení majetku subjektům pod západními sankcemi není vždy účinným krokem. Je třeba dělat víc. Jedním z nejzásadnějších rozhodnutí musí být posílení evropské kapacity implementace sankci, při kterém by se Evropa měla daleko více učit od Spojených států, které jsou v uplatnění sankcí prozatím efektivnější.
Pavel Havlíček analytik Asociace pro mezinárodní otázky

Výzva vládě, poslancům a senátorům

Česko čelí několikanásobné krizi a je vysoce aktuální věnovat zvýšenou pozornost posílení odolnosti a bezpečnosti. Zástupci projektu Odolnější Česko proto představili výzvu vládě, poslancům a senátorům.

Apelujeme, aby politici dali tématu potřebnou prioritizaci a urychlili přijetí příslušných exekutivních a legislativních kroků. Tomu by pomohla centrální vládní záštita pro lepší koordinaci opatření, která se týkají řady resortů. Česko navíc stále předsedá Evropské unii. Mělo by se stát lídrem tématu v EU a nabídnout ostatním státům inspirativní řešení, třeba ve formě robustních analytických nástrojů, které při mapování ruského vlivu používá Datlab.
Lukáš Kraus vedoucí analytického týmu

Seznam doporučení:

  • stopka pro agenty diktátorů - dokončit legislativní proces české obdoby tzv. Magnitského zákona, sestavit národní sankční seznam, posílit analytické nástroje pro jeho tvorbu, vedle veřejných zakázek zastavit tok dotací sankcionovaným firmám
  • konec české pračky na peníze - připravit návrh legislativní změny, která vyřeší problém s tzv. průtokovými účty a zásadně tak omezí praní špinavých peněz v ČR
  • skutečná evidence skutečných vlastníků firem - zpracování analýzy fungování evidence skutečných majitelů z hlediska naplněnosti, konzistence dat a vymáhání sankcí
  • vyhnání peněz z daňových rájů - zavést pravidla pro omezení přísunu veřejných peněz firmám vlastněných z daňových rájů
  • známí neznámí majitelé nemovitostí - schválit novelu zákona o evidenci skutečných majitelů, která zavede povinnost zahraničních skutečných majitelů nemovitostí evidovat se v české evidenci
  • posílení jednotky investigativního nasazení - revidovat a odpovídajícím způsobem posilovat kapacity Finančně analytického úřadu a také Ministerstva zahraničních věcí, které dostane na starosti tvorbu národního sankčního seznamu
  • konec pokoutného ovlivňování politiků - připravit funkční návrh zákona o lobbování

V rámci tiskové konference zástupci Odolnějšího Česka také představili nový spot, ve kterém signatáři projektu a další veřejně známé osobnosti podporují kampaň. Mezi signatáře Odolnějšího Česka patří mj. Libor Winkler, Petr Pithart, Eliška Wagnerová či Václav Malý.

Výzva vládě a poslancům k posílení odolnosti Česka

Sdílet: