Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Pomohli jsme prosadit částečnou reformu ÚOHS. Důležitý krůček k odstranění koncentrace pravomocí předsedy úřadu

Pomohli jsme prosadit částečnou reformu ÚOHS. Důležitý krůček k odstranění koncentrace pravomocí předsedy úřadu

Sdílet: 25. 07. 2023

Končí dosavadní volnost předsedy antimonopolního úřadu. V platnost vešla novela zákona o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), za kterou lobbovala i Rekonstrukce státu. Zavádí šestiletá funkční období místopředsedů, kvalifikační předpoklady pro jejich jmenování a možnost odvolání jen ze zákonných důvodů. Předseda tak již nebude moci místopředsedy kdykoliv jmenovat či odvolávat.

částečná reforma se počítá. Role místopředsedů ÚOHS je klíčová zejména v oblasti veřejných zakázek a hospodářské soutěže, kde podepisují a formálně odpovídají za veškerá prvoinstanční rozhodnutí Úřadu. Ve druhém stupni bude i nadále rozhodovat předseda. Nově nebude moci svůj doposud silný vliv na místopředsedy využívat k ovlivnění prvoinstančního rozhodování. Dochází tak ke snížení koncentrace rozhodovací moci v rukou předsedy, kterou protikorupční organizace dlouhodobě kritizují. Nelze však tvrdit, že problém je tímto vyřešen. Rozhodování Úřadu bude i nadále monokratické, což je v zemích EU raritou. To může změnit jen větší reforma.

Bez protikorupčních organizací a ministra Šalomouna by to nešlo

Příběh prosazení reformy je kuriózní; stojí za ním pozornost protikorupčních organizací v kontrastu k nepozornosti, resp. opomenutí Antimonopolního úřadu a dalších orgánů státní správy. Společně s Transparency International ČR a spolkem Oživení jsme v červenci roku 2020 zaznamenali, že v novele zákona o hospodářské soutěži, která do českého právního řádu provádí evropskou směrnici, byl nesprávně implementován článek 4, který stanovuje požadavky na nezávislost dohledového úřadu (tzn. v českém případě nezávislost ÚOHS).

Antimonopolní úřad, který novelu připravil, se s požadavkem na vyšší nezávislost vypořádal tím, že do zákona doplnil větu: Úřad je nezávislý.
Věnek Bonuš právník Rekonstrukce státu

Přesněji se v zákoně mělo objevit: „Úřad je při výkonu své působnosti podle tohoto zákona nezávislý, postupuje nestranně a řídí se pouze zákony a jinými právními předpisy.“

Obecná a v zásadě prázdná deklarace ale podle protikorupčních organizací nic neřešila. Směrnice totiž požadovala zcela konkrétní záruky nezávislosti: stanovení funkčních období, kvalifikačních předpokladů a odvolacích důvodů pro osoby, které se podílejí na rozhodování Úřadu. Tedy zejména předsedy a místopředsedy, kteří rozhodnutí svým podpisem stvrzují. V zákoně tyto záruky nezávislosti chyběly zejména u místopředsedů, kteří odpovídají za veškerá prvoinstanční rozhodnutí Úřadu.

Proto jsme požadovali doplnění těchto záruk nezávislosti do zákona. Za pravdu nám dala i Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí, která podpořila plnou implementaci směrnice. Zákon se však za vlády Andreje Babiše nepodařilo schválit do konce volebního období. S ohledem na povinnosti vůči EU návrh zákona oprášila vláda Petra Fialy.

ÚOHS se v novém volebním období s požadavky směrnice vypořádal tak, že z novely zákona smazal i obecnou větu o nezávislosti ÚOHS a zkrátka dělal, že článek 4 směrnice i usnesení Rady vlády neexistují.
Věnek Bonuš právník Rekonstrukce státu

Tentokrát však zasáhl ministr Šalomoun, který má jako ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády mimo jiné na starosti soulad návrhů zákona s evropským právem. V meziresortním připomínkovém řízení oprášil připomínky protikorupčních organizací a v jednání s ÚOHS prosadil skutečné pojistky nezávislosti prvoinstančního rozhodování. Na vládu pak již šel zákon v podobě, která evropským požadavkům vyhovuje.

V čem částečná reforma ÚOHS spočívá?

Pojistky nezávislosti se objevily v doprovodné změně zákona o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, která nově zavádí:

  • Kvalifikační požadavky na předsedu ÚOHS, například titul z oboru práva či ekonomie a 10 let praxe.
  • Podrobnější úpravu neslučitelnosti funkcí předsedy včetně zákazu vykonávat jinou placenou funkci mimo správu vlastního majetku a odbornou činnost (obdobně jako u soudců), to samé platí i pro místopředsedy.
  • Požadavek na 7 let praxe v oblasti práva nebo ekonomie u místopředsedů ÚOHS.
  • Zavedení šestiletého funkčního období místopředsedů.
  • Zavedení zákonných odvolacích důvodů u místopředsedů: narušení důstojnosti funkce, nezávislosti nebo nestrannosti úřadu či porušení povinností zvlášť hrubým způsobem.

Vládní podoba zákona obstála i v Parlamentu. Bez větších debat prošla Poslaneckou sněmovnou i Senátem. Dne 14. července 2023 nabyla platnosti a od této soboty 29. července bude účinná.

Skutečným řešením však může být jen komplexní reforma, která by zavedla kolektivní rozhodování, které je běžné v zemích EU. V současnosti má totiž předseda stále rozhodující slovo při rozhodování Úřadu v druhé instanci.