Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Poslanci představili řešení, které uleví obcím od nadbytečných kontrol. Opírá se o doporučení Rekonstrukce státu

Protikorupční platforma Rekonstrukce státu přišla vloni s návrhem, jak lépe koordinovat práci kontrolních orgánů, a ulevit tak obcím od množství administrativně náročných kontrol. Na kontrolní zátěž již řadu let upozorňují zástupci obcí i Senát. Návrh jsme nabídli všem politickým stranám výrazně zastoupeným v komunální politice. Poslanci Martin Kupka (ODS), Marek Benda (ODS), Marek Výborný (KDU-ČSL) a Vít Rakušan (STAN) představili potřebné změny, které vychází z naší analýzy, jak lze lépe koordinovat kontroly jednotlivých státních úřadů. Pomoci by měl mimo jiné nový informační systém a pravidelné vyhodnocování efektivity systému kontrol, které bude provádět NKÚ.

Poslanec Martin Kupka. Foto ČTK

Rekonstrukce státu narazila na problém významné zátěže obcí kontrolami státních orgánů při snaze prosadit rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) na státní firmy samosprávy. „Rozšíření kontrol NKÚ na obce se má podle posledního kompromisu, který je ve Sněmovně, týkat jen statutárních měst, což je maximálně jenom půl procenta největších obcí. Přičemž se jedná pouze o velká města, u kterých může jen těžko znamenat případná kontrola z NKÚ nepřiměřenou administrativní zátěž. Navzdory tomu ani tato minimalistická verze nemá u samospráv podporu. Z dlouhodobé debaty se zástupci obcí se totiž ukazuje, že problém považují za mnohem hlubší. Řada starostů je totiž přesvědčena, že kontrol je celkově moc a nejsou dostatečně koordinované. A vnímají to jako velmi zatěžující,” vysvětluje Josef Karlický, vedoucí týmu Rekonstrukce státu.

Hlavní příčinou nesouhlasu s rozšiřováním působnosti NKÚ tedy není obava obcí ze samotných kontrol NKÚ, ale zkušenost se špatnou koordinací stávajících kontrol ostatními orgány. Experti Rekonstrukce státu proto vloni na jaře připravili souhrn opatření, která by mohla příliš časté a špatně koordinované kontroly na obcích řešit. Hlavní myšlenky této drobné, leč potřebné reformy, dotáhli do finální podoby a představili poslanci ODS, KDU-ČSL a hnutí STAN.

Obcím pomůže nový informační systém

Měl by vzniknout nový informační systém, v němž by byly zaneseny všechny kontroly, které veřejná správa provádí. „Aktuálně už sice existuje takzvaný Modul koordinace plánování Ministerstva financí, v něm se ovšem nenacházejí zdaleka všechny kontrolní orgány, a proto k ucelenému přehledu o kontrolách rozhodně nestačí,” upřesnil analytik Jakub Černý z Rekonstrukce státu.

V tomto systému se budou státní úřady a orgány informovat, jestli na obci v nedávné době neproběhla stejná či velmi podobná kontrola. Dále by měla být stanovena hranice počtu „únosných“ kontrol a cokoliv nad ni bude považováno za významnou zátěž. Samotný systém tak upozorní úřad na to, že není vhodné poslat např. do obce další kontrolu s podobným zadáním. „Navrhovaná úprava povede k výrazně snazší koordinaci kontrol a ke snazšímu sdílení závěrů kontrol. Spolu se zavedením indikace významné kontrolní zátěže a nutnosti ji odůvodnit by tak mělo dojít k přirozenému snížení kontrolní zátěže. Zároveň nové informace o fungování kontrolního systému a jejich pravidelné hodnocení ze strany NKÚ mohou v budoucnu otevřít prostor pro další opatření k zefektivnění systému kontrol v ČR,“ předestřel Jakub Černý.

Návrh totiž mimo jiné ukládá NKÚ úkol, aby systém kontrol v České republice analyzoval a doporučoval možná zlepšení. Tím bude zajištěna pravidelná, nezávislá a systémová zpětná vazba o tom, zda se koordinace skutečně daří tak, jak je z hlediska principů dobré správy žádoucí.

Rekonstrukce státu aktuálně oslovila poslance všech parlamentních stran, aby jim představila hlavní teze k řešení přemíry kontrol na obcích.