Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Právní rádce Frank Bold: Jaké právní otázky Čechy nejvíc trápí kvůli epidemii koronaviru?

Právní rádce Frank Bold: Jaké právní otázky Čechy nejvíc trápí kvůli epidemii koronaviru?

Více než 800 dotazů již zodpověděli právníci z online poradny Frank Bold, kteří pomáhají lidem řešit dopady epidemie koronaviru v běžném životě. Návštěvníky poradny www.koronavirus-pravo.cz nejvíce zajímají možnosti náhrady škod v případě uzavření provozoven, odklad platby daní anebo jak v současné době správně formulovat smlouvy. Frank Bold je iniciátorem vzniku protikorupční platformy Rekonstrukce státu.

Ilustrační foto. Pandemie koronaviru nemá jen zdravotní důsledky, ale významně ovlivňuje práci a podnikaní milionů lidí v Česku. Foto: ČTK

Vyhlášení nouzového stavu je mimořádnou okolností i z hlediska práva. Pro spuštění online právní podpory Frank Bold využil mnohaletou zkušenost s provozováním bezplatného poradenství pro veřejnost. V době pandemie koronaviru funguje právní podpora na principu otázek a odpovědí. Poskytuje také některé vzory žádaných právních dokumentů. V současnosti se do týmu zapojilo více než 50 odborníků včetně 17 současných či bývalých stážistů a 11 dobrovolníků z řad studentů práv. Právní tým poradny každý den odpovídá přibližně na stovku dotazů a nejžádanější odpovědi v obecném znění zveřejňuje na webu: www.koronavirus-pravo.cz

1. Mohu mít v souvislosti s nutností uzavřít provozovnu nárok na plnění od své pojišťovny?

Záleží na tom, jaké pojištění máte sjednáno. Typicky mohou být škody v obdobných situacích kryty pojištěním přerušení provozu. Vždy však bude záležet na konkrétních pojistných podmínkách, výlukách a případných pojistných doložkách. Pokud jste si pojištění sjednali prostřednictvím pojišťovacího makléře, doporučujeme, abyste se s ním spojili a prověřili, zda vaše pojištění vzniklou situaci kryje.

2. Jak je to s daněmi? Budou se odkládat nebo promíjet?

Vláda v souvislosti s aktuální situací schválila tzv. “liberační” balíček v oblasti daní. Součástí balíčku jsou následující opatření:

 • Posunutí podání přiznání k dani z příjmu fyzických i právnických osob o tři měsíce do 1. července 2020.
 • Individuálně budou promíjeny všechny úroky z prodlení a pokuty za opožděné tvrzení daně v případech, kdy daňový subjekt prokáže souvislost zpoždění s koronavirem, toto se vztahuje na případy v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020. Žádost o prominutí úroku nebo pokuty se podává místně příslušnému finančnímu úřadu. Prominutí lze realizovat až poté, co bude uhrazena daň, k níže se úroky nebo pokuty váží.
 • EET se pozastaví na dobu vyhlášeného nouzového stavu a následující tři měsíce. Pozastavení znamená, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována
 • Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. 3. a 31. 7. 2020.
 • Bude možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. 3. do 31.7., pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.
 • Zavedení Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.
 • Další. Více zde.

3. Na co si dát pozor při uzavírání smluv v době pandemie koronaviru?

  Díky opatřením vyhlášeným vládami v řadě zemí nelze při aktuálním uzavírání smluv považovat koronavirus za nepředvídatelnou skutečnost. Pokud v těchto dnech uzavíráte smlouvu, pandemie koronaviru již není nepředvídatelnou událostí. Doporučujeme proto upravit dnes již předvídatelné okolnosti, které mohou ohrozit dodávku zboží či služeb.

  Právní tým Frank Bold poskytl do poradny také vzorovou doložku pro smlouvy uzavírané během pandemie, kterou mohou obchodníci a podnikatelé využít. Aktuálně je vhodné smluvně upravit specifika spojená s nepředvídatelností vývoje pandemie a dohodnout se s obchodními partnery na rizicích, která již dnes předvídat lze, jakým je např. nemožnost zaručit včasnou dodávku zboží. Více zde.

  Vedoucí právní poradny Frank Bold Michal Kuk v rozhovoru pro TV Prima. Zdroj: FTV Prima

  Vedoucí právní poradny Frank Bold Michal Kuk nedávno v rozhovoru pro TV Prima odpovídal na dotaz ohledně nároku na vrácení peněz za zájezd u cestovní kanceláře, který se kvůli omezením spojeným s koronavirem zrušil. „Ve chvíli, kdy zájezd skutečně ruší cestovní kancelář, popřípadě není možné zájezd realizovat z důvodu opatření v té cílové zemi, kam není možné vycestovat, tak skutečně lidé mají nárok na vrácení plné zaplacené částky bez jakýchkoliv storno poplatků.“Celou reportáž TV Prima k tématu můžete vidět v čase 35:19 tady. Poradna obsahuje desítky dalších odpovědí relevantních pro podnikatele, občany i obce a státní správu.


  Frank Bold je mezinárodní tým právníků v Brně, Praze, Ostravě, Bruselu a Krakově, který mění svět právem a řeší aktuální společenské problémy. Podporuje takové kroky, které vedou k odpovědnosti vůči lidem, společnosti i životnímu prostředí. V roce 2013 inicioval založení protikorupční platformy Rekonstrukce státu, a zajišťuje chod jejího výkonného týmu.