Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Radní České televize nečekaně odvolali dozorčí komisi. Obešli přitom zákon?

Sdílet: 20. 11. 2020

Rada ČT odvolala pětičlennou dozorčí komisi, která má hlídat hospodaření veřejnoprávní televize. Překvapivý krok radních přitom nedoprovázela žádná diskuze ani zdůvodnění. K odvolání členů dozorčí komise tak mohlo dojít v rozporu se zákonem. Celou situací se proto zabývali senátoři a poslanci. Rekonstrukce státu dění na Radě ČT sleduje, protože radní by měli garantovat nezávislost a kvalitu fungování televize veřejné služby, nikoliv obcházet zákony.

Petr Dvořák, generální ředitel České televize. Foto: ČTK

Rada České televize odvolala 11. listopadu 2020 na návrh Hany Lipovské pětičlennou dozorčí komisi, která má na starost dohled nad hospodařením veřejnoprávního média. Pro návrh hlasovalo 10 ze 13 radních, kteří byli na zasedání přítomní. Hlasování se zdržel předseda Rady ČT René Kühn, proti pak hlasovali radní Martin Doktor a Zdeněk Šarapatka. V návaznosti na tyto události odstoupili ze svých funkcí předseda Rady ČT René Kühn a místopředseda Jaroslav Dědič.

Komise je poradním orgánem Rady, ovšem každé odvolání se musí řídit zákonem o České televizi. Podle zákona se na proces odvolání členů dozorčí komise má přiměřeně použít ustanovení o odvolání členů Rady ČT Poslaneckou sněmovnou. To umožňuje odvolání za následujících podmínek: a) přestal-li člen splňovat předpoklady pro výkon funkce stanovené v § 5 zákona, který upravuje případy neslučitelnosti funkcí, b) narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady nebo dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena Rady.

Podle informací z veřejného jednání Rady ČT však vyplývá, že během jednání Rady ČT nebyly pro odvolání členů dozorčí komise uvedeny žádné konkrétní důvody a neproběhla řádná diskuze. „Domníváme se, že s ohledem na absenci diskuze a konkrétního zdůvodnění je možné usuzovat, že v případě odvolání členů dozorčí komise Radou ČT nebyly naplněny zákonem stanovené podmínky, neboť nejsou jasné důvody, pro které byli členové dozorčí komise odvoláni,” uvádí právník Lukáš Kraus z Rekonstrukce státu.

Senátoři chtějí odvolat členy Rady ČT, pokud skutečně porušili zákon

Senátoři na návrh Davida Smoljaka (zvolen za STAN, Piráti a TOP09) schválili usnesení, které vyzývá Poslaneckou sněmovnu, aby v případě porušení Zákona o České televizi členy ze strany Rady ČT zvážila odvolání těch členů Rady, kteří se protizákonného jednání dopustili.

Poslanci diskutovali o krocích Rady ČT na volebním výboru, kde se vyjádřila mimo jiné radní České televize Hana Lipovská. Uvedla, že v návrhu na odvolání dozorčí komise, který předložila minulý týden, byl aplikován § 6 odst. 3 zákona o České televizi, na jehož základě byla kolektivně odvolána dozorčí komise. „Podle našeho právního rozboru zákon o České televizi výslovně zmiňuje, že se na odvolání členů dozorčí komise přiměřeně použije § 6 odst. 1 a 2, nikoli však kolektivní odvolání upravené v § 6 odst. 3, který zmínila radní Lipovská,” vysvětluje právnička Markéta Brabcová z Rekonstrukce státu.

Postup radních kritizovali někteří z přítomných poslanců, například Martin Kolovratník (ANO) nebo Tomáš Martínek (Piráti), které argumentace radní Lipovské nepřesvědčila. Odvolání dozorčí komise také ostře kritizoval poslanec Petr Dolínek (ČSSD). S ohledem na probíhající mimořádné schůze Poslanecké sněmovny nestihl volební výbor situaci kolem odvolání dozorčí komise projednat a v jednání tak bude pokračovat 8. prosince.

Klíčové jsou zejména odpovědi na tyto otázky:

1) Proč došlo k odvolání členů dozorčí komise bez předchozího projednání?

2) Proč k odvolání došlo v době schvalování rozpočtu na následující rok?

3) Jaké jsou konkrétní důvody, pro které byli jednotliví členové dozorčí komise odvoláni?

Snaha o destabilizaci ČT?

Odvolání dozorčí komise je problematické s ohledem na momentální situaci, kdy je potřeba schválit rozpočet České televize na následující rok. K nahlížení do všech účetních dokladů, účetních záznamů a dalších relevantních písemností České televize jsou přitom oprávněni pouze členové dozorčí komise.

Nedůvěru v řádný průběh odvolacího procesu prohlubuje také odstoupení předsedy a místopředsedy Rady ČT ze svých funkcí. Rada ČT je orgánem, který uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize a měla by tak veřejnost o svých krocích řádně a včas informovat.

Sdílet: