Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Realizace sankcí proti Rusku napříč EU není jednoduchá. Přinášíme doporučení, jak posílit spolupráci mezi státy při jejich vymáhání

Realizace sankcí proti Rusku napříč EU není jednoduchá. Přinášíme doporučení, jak posílit spolupráci mezi státy při jejich vymáhání

Sdílet: 07. 07. 2022

Zatímco Evropská komise navrhuje veškerá sankční opatření proti Rusku, jejich provádění je v kompetenci členských zemí. Postup orgánů je však nerovnoměrný a komplikuje sankční politiku. Rekonstrukce státu a partnerská organizace Lexperanto se proto rozhodly předložit doporučení, jak by měly příslušné orgány států EU při vymáhání sankcí spolupracovat.

Foto: ČTK

Od počátku ruské agrese na Ukrajině uvalila Evropská unie už šest balíčků sankcí proti Rusku (přehled k dispozici zde). Už šestkrát tedy došlo k jednomyslnému souhlasu členských států EU nad rozsahem restrikcí vůči ruskému režimu. Problém však nastává v realizaci sankcí, protože ta je plně v rukou jednotlivých členských států. Jejich postup ale zdaleka není jednotný a stejně důsledný, což zmenšuje sílu uvalených sankcí.

Podle čerstvých zpráv z Bruselu proto vrcholní představitelé evropských institucí jednají o vytvoření celoevropského orgánu pro sankce a usilují o jejich přísnější a důslednější vymáhání. Rekonstrukce státu a partnerská organizace Lexperanto se v této souvislosti rozhodly přispět do diskuse o lepší koordinaci vymáhání sankcí na evropské úrovni a připravily doporučení s názvem Návrhy na posílení koordinace při spolupráci v rámci Evropské unie v oblasti vymáhání sankcí EU uvalených v souvislosti s invazí Ruské federace na Ukrajinu.

V praxi se ukazuje, že realizace sankcí proti Rusku není vůbec jednoduchá. Nabízíme proto české vládě a Evropské komisi doporučení k lepší a efektivnější koordinaci orgánů členských států, díky níž dojde k větší efektivitě vymáhání omezujících opatření proti agresivnímu režimu.
Lukáš Kraus vedoucí analytického týmu

Shrnutí základních doporučení:

  1. Je třeba nastavit rámec spolupráce a komunikace FAÚ členských států EU a Evropské komise, jenž by definoval konkrétní formy spolupráce a komunikace těchto orgánů v oblasti aplikace sankcí.
  2. Musí být vyjasněn a “zharmonizován” přístup FAÚ ve všech členských státech k vymáhání sankčních nařízení, a to ve vztahu k vlastnickým podílům v právnických osobách, zejména v případě přeshraničních vlastnických struktur.
  3. Mělo by být vyjasněno, co znamená “zmrazení majetku” ve vztahu k podílům v právnických osobách. Bez toho, aby existoval jednotný postup při zmrazování hlasovacích práv a výplat dividend společností, v jejichž vlastnické struktuře se nachází sankcionovaná osoba, budou vyhlášené sankce jen málo efektivní.
  4. Aplikace sankcí na podíly sankcionovaných osob v právnických osobách musí být chirurgicky přesná, aby nedošlo k narušení vnitřního trhu EU a fungování vlastnických struktur společností v Evropské unii.
  5. Musí být vyjasněno, jak vymáhat sankce vůči osobám, které vlastní podíly ve společnostech v Evropské unii nepřímo přes firmy v daňových rájích.

„Čím je aplikace sankcí složitější a komplikovanější, tím jsou sankce méně efektivnější. Sankční nařízení musí být v EU vymáhána jednotně, jinak je bude možné snadno obcházet,” uvádí Petra Adolfová, předsedkyně spolku Lexperanto zabývající se přístupností a srozumitelností práva.

Návrhy, které jsme poslali české vládě i zástupcům Evropské komise, jsou ke stažení zde:

Sdílet: