Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Rekonstrukce státu má smysl! Senátoři odhlasovali tři veledůležité novely

Sdílet: 11. 08. 2022

Česká republika je o tři kroky blíže zákonům, které jsou klíčovými pojistkami proti klientelismu, korupci a praní špinavých peněz. Senát ve středu schválil novelu zákona o evidenci skutečných majitelů, novelu informačního zákona a novelu zákona o provádění mezinárodních sankcí. Za Rekonstrukci státu voláme třikrát sláva pro schválení.

Evidence skutečných majitelů, resp. novela příslušného zákona má zajistit, aby veřejné peníze nešly firmám s anonymními vlastníky. Novela také podmiňuje možnost čerpat bezmála 180 miliard korun z Národního fondu obnovy. Evropská komise měla totiž k původní legislativě výtky, zejména k definici skutečného majitele.

Schválená novela zákona o evidenci skutečných majitelů jde dobrým směrem, když zapracovala výhrady Evropské komise. Po dnešní senátní diskusi však i nadále panuje nejistota, zda ustanovení týkající se určování skutečných majitelů korporací vložených do svěřenských fondů je opravdu v souladu s evropskou směrnicí a nebude jej možné obcházet. Vláda by si měla toto s Evropskou komisí vyjasnit. Vláda by také měla hledat způsoby, jak posilovat kvalitu údajů v evidenci. Obzvlášť s ohledem na to, že při mapování ruského vlivu došlo ke zjištění několika nesrovnalostí v evidenci,
Lukáš Kraus vedoucí analytického týmu

Informační zákon je jedním ze samotných pilířů občanské kontroly moci a velmi účinným nástrojem pro média a veřejnost pro kontrolu nakládání s veřejnými prostředky. Novela přináší řadu pozitivních prvků a i když obsahuje z našeho pohledu problematickou výjimku pro profesní komory, jde o dobrou zprávu.

"Není to dokonalé znění, je přece jen výsledkem kompromisů. Na druhé straně díky našemu zapojení v koaliční pracovní skupině se podařilo zákon vylepšit o významné nové prvky," říká Lukáš Kraus, právník Rekonstrukce státu.

Novela informačního zákona v kostce:

- informace o odměnách všech vyšších veřejných funkcionářů budou veřejné

- zavádí se procesní úprava čelící ping-pongu mezi povinným subjektem a nadřízeným orgánem

- součástí digitalizace státu jsou novinky v oblasti otevřených dat a opakovaného použití informací veřejného sektoru

- jednoduchý centrální registr výročních zpráv povinných subjektů

- možnost odmítnutí žádosti pro závažný případ zneužití práva na informace

- ČEZ a další polostátní firmy budou muset poskytovat některé informace

Novela zákona o mezinárodních sankcích rozšiřuje nabídku sankčních nástrojů například o omezení poskytování veřejných zakázek. Dále novela zpřesňuje procesní postupy a zavádí poplatek za správu zmrazeného majetku. Zefektivní se také práce Finančního analytického úřadu, který získá lepší možnost dostat se k potřebným informacím. Jsme rádi, že jsme jako Rekonstrukce státu pomohli vypracovat politikům návod, jak tuto složitou mezinárodní legislativu implementovat.

Dnešní výsledek v senátu neřeší zdaleka všechna doporučení Rekonstrukce státu nové politické reprezentaci, ale přesto naši zemi posouvá správným směrem.