Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Rekonstrukce státu nominovala kandidáty do rozkladových komisí ÚOHS

Rekonstrukce státu nominovala kandidáty do rozkladových komisí ÚOHS

Rozkladové komise mají v přezkumu veřejných zakázek silné slovo, způsob jejich obsazování však byl dlouhodobě terčem kritiky protikorupčních organizací. Nový předseda úřadu se rozhodl rozkladové komise kompletně přeobsadit, nově bude členy jmenovat na návrh oslovených organizací. Členské organizace Rekonstrukce státu Frank Bold a Oživení společně s Transparency International ČR do rozkladových komisí nominovaly přední experty na veřejné zakázky, právo na informace a hospodářskou soutěž. Nový způsob obsazování rozkladových komisí je důležitým krokem k posílení transparentnosti ÚOHS, skutečnou změnu však může přinést jen reforma.

Předseda Petr Mlsna v prosinci převzal vedení úřadu po svém předchůdci Petrovi Rafajovi. Foto: ČTK

Rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se podílejí na rozhodování (např. při přezkumu podezřele zadané veřejné zakázky) ve druhém stupni. Během působení bývalého předsedy Petra Rafaje v čele úřadu fungovaly rozkladové komise zcela netransparentně, dlouhá léta nebylo známo ani jejich složení. Obsazovány byly svévolně a v několika případech se jednalo o osoby z rodinného kruhu předsedy.

Nový předseda ÚOHS Petr Mlsna se rozhodl vykročit transparentnější cestou. Mezi jeho prvními kroky ve vedení úřadu je přeobsazení rozkladových komisí, které mohou nominovat neziskové organizace, vysoké školy, advokátní komora a orgány ústřední státní správy.

Velmi oceňujeme, že předseda Petr Mlsna zapojil do obsazování rozkladových komisí další instituce i odbornou veřejnost. Oproti fungování ÚOHS v předešlých letech jde o důležitý posun směrem k posílení transparentnosti úřadu," uvádí právník Rekonstrukce státu Věnek Bonuš z týmu Frank Bold.

Mezi organizacemi oslovenými k nominaci byly i protikorupční organizace. Členské organizace Rekonstrukce státu Frank Bold a Oživení společně s Transparency International ČR do rozkladových komisí nominovaly vyváženou skupinu odborníků: specialistu na rozkrývání korupce, zakladatelku odpovědného zadávání v ČR, předního datového analytika v oblasti veřejných zakázek v ČR, autority práva na informace a experta na dopady veřejných politik. Nominací kvalitních kandidátů chceme přispět k transparentnosti a odbornosti kontroly veřejných zakázek. Nominovaní kandidáti jsou experty s praktickými zkušenostmi z veřejného, soukromého i neziskového sektoru:

Rozkladová komise pro oblast dozoru nad zadáváním veřejných zakázek:

JUDr. Miroslav Cák - advokát, expert na veřejné zakázky, bohaté zkušenosti s rozkrýváním korupčních kauz v oblasti veřejných zakázek a dotací

Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D - vedoucí oddělení veřejných zakázek MPSV, expertka na sociálně a ekologicky odpovědné zadávání veřejných zakázek

PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec PhD.- předseda EconLab z.s. a jednatel Datlab s.r.o., přední český datový expert pro oblast veřejných zakázek

Rozkladová komise pro oblast přístupu k informacím, veřejné podpory a významné tržní síly:

Ing. Mgr. Oldřich Kužílek - Informační ombudsman hl. města Prahy, spoluautor zákona o svobodném přístupu k informacím

Mgr. et Mgr. Marek Havrda, PhD - expert na hodnocení dopadů a regulaci ve společnosti GoodAI Research, ředitel společnosti NEOPAS propojující data science a behaviorální ekonomii

Mgr. Pavel Černohous - advokát, expert v oblasti správního práva, se zaměřením na oblasti práva na informace

Nové složení rozkladových komisí je posun správným směrem, avšak samo o sobě nestačí k vyřešení hlubokých systémových problémů ÚOHS. Hlavním z nich je zejména obrovská koncentrace rozhodovacích pravomocí v rukou předsedy úřadu. Jakkoliv totiž může mít uznávané odborníky v rozkladových komisích jako rádce, všechnu rozhodovací pravomoc má stále předseda, který může doporučení komisí ignorovat. 

Proto nadále prosazujeme systémovou reformu úřadu, kterou vloni na jaře představily naše členské organizace Frank Bold a Oživení společně s Transparency International ČR. Návrh zákona, který by úřad od podlahy reformoval, již předložili poslanci a čeká na první čtení ve Sněmovně.