Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Rekonstrukce státu upozorňuje na korupční rizika ve vládním návrhu stavebního zákona a vyzývá politiky k řešení

Rekonstrukce státu upozorňuje na korupční rizika ve vládním návrhu stavebního zákona a vyzývá politiky k řešení

Sdílet: 24. 03. 2021

Připravovaný stavební zákon má za cíl zjednodušit povolování staveb v Česku a zrychlit stavební řízení. Jde o jediný zásadní pokus současné vlády o větší reformu této části státní správy, která je široce vnímána jako neefektivní a trpící řadou vážných problémů včetně systémové podjatosti. Nový stavební zákon může řadu problémů vyřešit, nicméně podle Rekonstrukce státu obsahuje aktuální návrh také některá významná rizika. Zejména jde o možnost ovlivňování odborných stanovisek zájmy nadřízených odborných pracovníků nebo účelové přidělování spisů. Garanti Rekonstrukce státu proto vyzývají k úpravám návrhu zákona, které tato rizika odstraní.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Foto: ČTK

Stavební zákon je jedním z klíčových zákonů, který má vliv na praktické fungování obcí i na život občanů, kteří se rozhodnou stavět či jsou stavbami dotčeni. O jeho konkrétní podobě se stále vedou intenzivní debaty, přičemž na jeho přijetí zbývá už jen pár měsíců do voleb. Sněmovna by o podobě stavebního zákona měla znovu jednat příští týden, přičemž klíčový komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru, který s podporou vlády nahradil vládní návrh, směřuje k centralizaci stavebního řízení do jednotné soustavy nových státních stavebních úřadů. Tento návrh by řešil problém systémové podjatosti, na který upozorňují i soudy – tedy to, že politici mají přímý vliv na úředníky stavebních úřadů, a mohu tak zásadně ovlivňovat jejich rozhodování. 

Rekonstrukce státu nicméně upozorňuje, že navržené řešení tohoto problému s sebou nese jiná významná rizika, vůči kterým nejsou nastaveny potřebné pojistky. Přijetí zákona ve znění navrženém vládou i komplexním pozměňovacím návrhem by tak vedle slibovaných benefitů dávalo prostor také pro klientelismus a korupci v rámci centralizovaných úřadů.

Je třeba posílit důraz na odbornost a transparentnost rozhodování

„Úředníci stavebního úřadu jsou při zpracování odborných stanovisek vázáni i pokyny nadřízených, kteří jsou z jiného oboru státní služby. Hrozí tak zákonem akceptované ovlivnění odborného stanoviska zájmy, které prosazuje nadřízený úředníků. Zákon také umožňuje libovolné přidělování spisů. Díky tomu by bylo možné ovlivnit rozhodnutí účelovým výběrem úředníka,” popisuje konkrétní rizika Josef Karlický, vedoucí Rekonstrukce státu. Podle garantů Rekonstrukce státu je nutné rizika řešit. „Za potřebné považujeme zakotvení odborné odpovědnosti úředníků a transparentnosti jejich rozhodování. Účelovému přidělování spisů úředníkům by pak šlo čelit zavedením veřejně přístupného rozvrhu práce stavebních úřadů,“ říká k tomu CEO Frank Bold a garant Rekonstrukce státu Pavel Franc.

Rekonstrukce státu proto upozorňuje zástupce vládních i opozičních stran na uvedená rizika a vyzývá je k jejich řešení. 

Stanovisko Rekonstrukce státu ke stavebnímu zákonu:

Garanti Rekonstrukce státu upozorňují, že vládní návrh stavebního zákona obsahuje neřešená korupční rizika, a vyzývají, aby byla eliminována. Za nezbytné minimum považují:

  1. zakotvení odborné odpovědnosti příslušných úředníků stavebních úřadů za posuzování veřejných zájmů při integrovaném rozhodování;
  2. transparentnost rozhodování příslušných úředníků;
  3. pokud vznikne Nejvyšší a Specializovaný stavební úřad, zakotvení pevného a veřejného rozvrhu práce;
  4. další prohloubení postupu projednání veřejných zájmů a jejich souladu se soukromými a skupinovými zájmy, zejména ve vztahu samosprávy a stavebních úřadů.

Pavel Franc, Frank Bold

Marek Zelenka, Oživení

Oldřich Kužílek, Otevřená společnost

Jiří Skuhrovec, Econlab

Michal Bláha, Hlídač státu

Organizace Frank Bold, která chod Rekonstrukce státu zajišťuje, se tématu stavebního zákona věnuje dlouhodobě a navrhla i možná řešení korupčních rizik, která nyní s politiky diskutuje. Více o aktivitách Frank Bold ke stavebnímu zákonu najdete zde.