Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Schůzka s novým předsedou ÚOHS k připravované systémové reformě úřadu

Schůzka s novým předsedou ÚOHS k připravované systémové reformě úřadu

Sdílet: 01. 12. 2020

Zástupci protikorupčních organizací Rekonstrukce státu, Transparency International a Oživení se dnes sešli s novým předsedou ÚOHS Petrem Mlsnou. Bývalý náměstek ministerstva vnitra byl právě dnes jmenován prezidentem do funkce. Schůzka sloužila k výměně názorů ohledně připravované systémové reformy ÚOHS, jejíž první návrh společně přinesly protikorupční organizace na jaře.

Petr Mlsna byl dnes na Pražském hradě jmenován předsedou ÚOHS. Vyšel vítězně z otevřeného, avšak netransparentního výběrového řízení, které vypsala vláda. Foto: ČTK

Přítomni:

ÚOHS: nový předseda ÚOHS Petr Mlsna, místopředseda ÚOHS Petr Solský

Protikorupční organizace: Věnek Bonuš (Rekonstrukce státu), Marek Zelenka (Oživení), Jan Dupák (Transparency International)

Závěry setkání:

Neshodli jsme se na hlavních principech reformy ÚOHS, kterou společně navrhly protikorupční organizace. K tématu však proběhla věcná a odborná diskuze, za kterou jsme rádi. Obě strany jsou otevřené k dalšímu jednání, které bude probíhat s politiky.

Shodli jsme se na potřebě zásadním způsobem zlepšit fungování rozkladových komisí při přezkumu veřejných zakázek a posílit jejich transparentnost podle návrhu Petra Mlsny z jeho koncepce pro ÚOHS.

Mlsna souhlasil s naším návrhem, aby byly zveřejněny klíčové interní předpisy, které se týkají organizace rozhodování na ÚOHS, především nové interní předpisy týkající se rozkladových komisí. Mlsnovy plány pro první rok ve funkci hodnotíme pozitivně. Budeme ovšem kontrolovat, jestli svoje sliby splní.

Dohodli jsme se, že se ve vhodný čas znovu sejdeme, abychom prodiskutovali posun v oblasti transparentnosti, především ve věci rozkladových komisí.

Výhrady k reformě ÚOHS

Petr Mlsna vyjádřil pochybnosti nad některými principy navrhované reformy ÚOHS. Je skeptický ohledně kolektivního rozhodování, jednoinstančnosti a způsobu jmenování čelních představitelů. Zástupci protikorupčních organizací představili hlavní ideje, ze kterých návrh reformy vychází a následovala živá debata. 

„Náš návrh reformy ÚOHS přímo reaguje na negativní jevy současného fungování úřadu. Vždy lze najít řadu věcí, které by se mohly při reformě pokazit. Je však třeba rizika reformy poměřovat s nedostatky současného stavu, který dává enormní rozhodovací pravomoci předsedovi úřadu, čímž ho vystavuje silným tlakům ze strany politiky i byznysu. Jde o systémový problém, otevírající prostor pro korupci a klientelismus,“ říká právník Věnek Bonuš z Rekonstrukce státu.

Principy reformy pro transparentnější a efektivnější úřad

Protikorupční organizace připravily návrh reformy ÚOHS, která by zlepšila dohled nad veřejnými zakázkami a zefektivnila fungování úřadu.

Návrh reformy ÚOHS

Poslechněte si víc o reformě ÚOHS v podcastu Rekonstrukce státu