Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Sešli jsme se s premiérem k aktuálním protikorupčním tématům z naší agendy

Zástupci Rekonstrukce státu se sešli s premiérem Andrejem Babišem, aby prezentovali aktuální agendu Rekonstrukce státu v oblasti boje s korupcí, transparentnosti a principů demokratického a právního státu. Prezentovali jsme konkrétní návrhy opatření, která vláda může rychle realizovat. Tuto agendu budeme v následujících měsících prezentovat také dalším předsedům parlamentních politických stran.

Ilustrační foto Úřadu vlády, Strakova akademie Zdroj: ČTK

Schůzky se za Rekonstrukci státu zúčastnil Pavel Franc (ředitel Frank Bold a zakladatel Rekonstrukce státu), Jiří Skuhrovec (vedoucí ekonom think tanku EconLab a odborný garant Rekonstrukce státu) a Věnek Bonuš (analytik Rekonstrukce státu). Na setkání jsme prezentovali šest aktuálních stěžejních témat Rekonstrukce státu.

Reforma dohledu nad veřejnými zakázkami (ÚOHS)

  Antimonopolní úřad dlouhodobě nefunguje tak, jak má. Navrhujeme proto vyčlenění agendy dohledu nad veřejnými zakázkami z ÚOHS do nového úřadu. Základními principy nového úřadu by mělo být, že nebude monokratický a jeho rozhodování bude kvalitnější, efektivnější a kratší.

  Premiér podpořil zřízení nového úřadu, který bude dohledovým orgánem pro veřejné zakázky. V obecné rovině také podpořil snahu o zavedení takových principů fungování nového úřadu, aby se neopakovaly nedostatky v současném špatném fungování ÚOHS. Budeme s premiérem dále řešit, jaký způsob zahájení legislativních prací zvolit, aby byla reforma co nejrychleji realizována.

  Veřejné zakázky malého rozsahu

   Rekonstrukce státu prosazuje schválení směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu na centrální úrovni. Tato směrnice může navázat na současnou dobrou praxi na jednotlivých úřadech a zavede prvky transparentnosti a efektivity zadávání. Premiér podpořil navrhované řešení, je ochoten směrnici řešit na vládní úrovni, aby mohla být sjednocena praxe napříč úřady.

   Limity veřejných zakázek malého rozsahu

    Otevřeli jsme debatu na téma snižování limitů veřejných zakázek malého rozsahu. Na této schůzce k tomu nepadl konkrétní závěr, tomuto tématu se však chceme věnovat i nadále.

    Zveřejňování rozsudků krajských a okresních soudů

     Plán na zveřejňování pravomocných rozhodnutí soudů všech instancí obsahovala již výzva “Sedm pojistek nezávislé justice”, kterou jsme vůči vládě vznesli na konci dubna tohoto roku. Na schůzce jsme proto hledali cesty, jak výrazně urychlit zavedení tohoto potřebného opatření do praxe. Ze strany ministerstva spravedlnosti je přitom pro začátek příštího roku přislíben pilotní projekt na okresních soudech. Premiér podpořil rychlé zavedení zveřejňování rozsudků okresních soudů a zadal prověření možných překážek, které brání započetí zveřejňování rozsudků ihned.

     Zadávání veřejných zakázek v IT

      Navrhli jsme spolupráci na konkrétních opatřeních k řešení současného problému vendor lock-in v IT zakázkách. Premiér v obecné rovině podporuje snahu o řešení problému vendor lock-in a propojil nás s vládním zmocněncem pro informační technologie a digitalizaci V. Dzurillou.

      Nezávislost státního zastupitelství

       Rekonstrukce státu obecně podporuje úzkou poslaneckou novelu zákona o státním zastupitelství. Na schůzce s premiérem jsme proto navrhli především přepracování ministerské novely zákona o státním zastupitelství předložené Marií Benešovou. Usilujeme o úpravu kontroverzních ustanovení ministerské novely s důrazem na tyto body:

       • V komisi pro výběr vedoucích státních zástupců má mít většinu státní zastupitelství
       • Přechodná ustanovení mají být dostatečně dlouhá, aby nevznikaly obavy, že se MSp snaží posílit vliv na soustavu státního zastupitelství

       Premiér a zástupci Rekonstrukce státu se ve věci novelizace zákona o státním zastupitelství argumentačně míjeli. Premiér akcentoval kontrolní funkci ministerstva a zařazení státního zastupitelství pod moc výkonnou. Rekonstrukce státu zdůraznila potřebu systémového řešení nezávislosti státního zastupitelství, především zrušení odvolatelnosti Nejvyššího státního zástupce bez udání důvodů. Premiér se neztotožnil s naší pozicí, že státní zástupci mají mít většinu ve výběrových komisích.