Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Sněmovna schválila pandemický zákon. Rekonstrukce státu pomohla vládní návrh opravit

Sněmovna schválila pandemický zákon. Rekonstrukce státu pomohla vládní návrh opravit

  Sdílet: 18. 02. 2021

  Poslanci dnes schválili opravenou verzi návrhu pandemického zákona. Ten se má stát novým právním rámcem pro řízení boje s epidemií, namísto nouzového stavu. Na podobě zákona se ve Sněmovně shodly vládní strany i většina opozice. Poslanci a poslankyně do zákona zahrnuli i naše doporučení na silnější parlamentní a soudní kontrolu, vyjasnění náhrady škod nebo povinnost protiepidemická opatření důsledněji zdůvodňovat. Návrh zákona teď míří do Senátu, který by jej měl také projednat zrychleně.

  Foto: ČTK

  Rekonstrukce státu volala po přijetí pandemického zákona už od dubna loňského roku. Jeho návrh dokonce ležel ve Sněmovně už od května, nedostal se ale ani do prvního čtení. Nouzový stav není dělaný na to, aby platil dlouhé měsíce. Vládě dává velmi široké pravomoci, jak může omezovat práva a svobody občanů, jenže bez jasných mantinelů a dostatečné kontroly dalších státních institucí nebo veřejnosti. Že dojde dříve či později poslancům s jeho prodlužováním trpělivost, proto nebylo úplné překvapení.

  Je dobře, že se vláda s opozicí dokázaly na řešení situace rychle dohodnout. Od prvního vyhlášení nouzového stavu to však trvalo 11 měsíců, přičemž žádná intenzivní vyjednávání vlády s opozicí až do tohoto týdne neprobíhala. To, jak bude zákon fungovat v praxi, teď bude záležet opět na vládě.

  Musíme to opravit

  Vláda návrh pandemického zákona schválila hned v pondělí. Jak jsme ale již podrobněji psali tady, jednalo se polovičaté řešení s řadou nedostatků. Politikům jsme proto nabídli pomoc s tím, jak ho opravit. „Rekonstrukce státu pomohla politickým stranám s konzultací toho, co vládní předloze pandemického zákona chybělo. Díky tomu teď po schválených úpravách návrh zákona obsahuje také povinnost vlády svá opatření lépe zdůvodňovat a předkládat o nich Sněmovně průběžně informace. Zahrnuje náhradu škody pro ty, které vládní opatření ekonomicky zasáhla. A v neposlední řadě myslí i na návaznost na krizové řízení a nouzové zásobování,” říká Lukáš Kraus, právník Frank Bold a Rekonstrukce státu. 

  Silnější kontrola ze strany Parlamentu, soudů i veřejnosti

  Schválený návrh počítá s možností vyhlásit tzv. stav pandemické pohotovosti, který umožní přijímat mimořádná opatření v boji s COVID-19. Nařizovat je přitom bude moci nejen Ministerstvo zdravotnictví, ale také hygienické stanice. Dopady opatření přitom bude muset vláda každé dva týdny vyhodnotit a předat vyhodnocení Sněmovně. Povinné bude také zveřejňování informacích o pandemii veřejnosti.

   „Zákon nově obsahuje několik pojistek proti zneužití. Klíčová je kontrola kroků vlády v podobě toho, že Sněmovna může zrušit či obnovit tzv. stav pandemické pohotovosti. Případné stížnosti na vládní opatření by měly soudy projednat přednostně. Zákon by měl platit nejpozději do konce února 2022,” doplňuje Josef Karlický, vedoucí Rekonstrukce státu.

  Návrh myslí i na mechanismus náhrady škody, které mimořádná opatření mohou způsobit. Občané budou mít na uplatnění nároku u Ministerstva financí jeden rok. Pokud nebudou s vyřízením žádosti spokojeni, můžou se obrátit na soud. Náhrada se však nebude vztahovat na ušlý zisk, který by měly zmírňovat kompenzační programy.


  Rekonstrukce státu se již od jara 2020 věnuje otázce vhodného právního rámce pro zvládání pandemie koronaviru, a v projektu NEZHASÍNAT! vládě navrhla hned několik alternativ, včetně dočasného speciálního pandemického zákona (se sněmovní kontrolou kroků vlády).

  Sdílet: