Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Velká šance na modernizaci státní správy! Vnitro představilo dlouho vyhlíženou novelu služebního zákona

Velká šance na modernizaci státní správy! Vnitro představilo dlouho vyhlíženou novelu služebního zákona

Sdílet: 14. 08. 2023

Významné zefektivnění fungování státní správy, posílení její nezávislosti a omezení resortismu. To vše v hrubých obrysech slibuje novela služebního zákona, kterou dnes Ministerstvo vnitra poslalo k připomínkám do meziresortního řízení. Rekonstrukce státu i další nevládní organizace hodnotí návrh jako velmi slibný a potřebný. Nevyužitou příležitostí ale zůstává neschopnost státu přilákat a udržet odborníky.

Ministerstvo vnitra pod vedením Víta Rakušana (STAN) představilo návrh reformy státní správy v podobě novely služebního zákona

Rekonstrukce státu dlouhodobě usiluje o moderní a fungující státní správu, proto oceňujeme, že Ministerstvo vnitra připravilo návrh, který vypadá nadějně.

V krátkosti připomeňme, že jde již o druhý pokus pětikoalice, jak zefektivnit státní správu. První novela služebního zákona začala platit 1. ledna letošního roku, ale nebyla příliš ambiciózní a nepřinesla potřebnou velkou reformu (politickou neutralitu, větší flexibilitu a efektivitu).

Tři klíčové změny v návrhu

1. Ochrana nejvyšších úředníků před politickými tlaky

Novela navrhuje zřízení pětičlenné služební komise. Ta vznikne transformací dosavadní kárné komise druhého stupně. Její členy bude navrhovat ombudsman, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu a menšinu z nich i vláda.

Díky komisi nebude možné zneužívat kárné postihy ani služební hodnocení k tlakům na vrchní ředitele, státní tajemníky (včetně nejvyššího) ani na vedoucí některých ústředních úřadů, jako je třeba Úřad práce. Ti tvoří hráz mezi politickou a úřednickou sférou, skrze kterou mají propouštět oprávněná politická zadání, ale ne požadavky například na zásahy do rozdělování konkrétních dotací.

Jedná se o další ze série opatření této vlády, kterými dochází k posílení schopnosti vysokých státních úředníků ustát tlak například na ovlivnění veřejné zakázky či výměnu nepohodlného úředníka. Krok přispěje především k nezávislosti vrchních ředitelů, což jsou dnes nejdůležitější, ale současně nejméně chránění státní úředníci.
Lukáš Kraus vedoucí analytického týmu

2. Debyrokratizace zefektivní běžné procesy

Běžné personální procesy fungují ve státní službě složitě a byrokraticky. Typickým příkladem může být skončení služebního poměru na žádost zaměstnance nebo odchod na mateřskou. Dosud bylo nutné vydat rozhodnutí podle správního řádu, s čímž se pojí papírování a lhůty a nebylo možné se dohodnout na konkrétním datu. Nově se celý proces přibližuje zákoníku práce, který je flexibilnější.

Návrh novely rovněž obsahuje takzvaný gentlemanský odchod, který umožní flexibilnější opuštění místa ve vyšších patrech státní správy, pokud si obě strany například lidsky nesednou. Pojistkou proti zneužití je souhlas právě toho úředníka, který chce místo opustit. A navržený šestinásobek platu jako odchodné je adekvátní tomu, že se vyhneme dlouhým pracovním sporům.
Marek Zelenka expert Oživení

Obdobných zjednodušení je však v návrhu celá řada, včetně zavedení doručování služebním e-mailem namísto fyzicky, které ušetří papír i čas. Novela zároveň naplňuje doporučení z expertního vyhodnocení funkčnosti služebního zákona od KPMG.

Zásadní jsou ovšem změny, které usnadní manažerské řízení. Zjednodušuje a debyrokratizuje se služební hodnocení. Nově se zavádí i kritérium manažerského výkonu. Stejně tak se nefunkční systém kárného řízení před dvěma komisemi nahrazuje mnohem jednodušším systémem, v němž kárné sankce udělují přímo služební orgány, typicky tedy státní tajemníci.

Management státní služby tak může snáze hodnotit výkon a reagovat na závažné prohřešky státních úředníků, ale díky služební komisi máme mnohem větší jistotu, že tak nečiní účelově na politickou objednávku, protože služební komise management státní služby právě před neoprávněným nátlakem politiků chrání.
Lukáš Kraus vedoucí analytického týmu

3. Namísto soupeření ministerstev posílení spolupráce

Novelou by se měl nejvyšší státní tajemník přesunout z Ministerstva vnitra na Úřad vlády a ve vztahu k tajemníkům z jednotlivých ministerstev jeho pravomoc posílí. Nově je bude místo vlády jmenovat i odvolávat právě on. Díky tomu lze očekávat snazší koordinaci personální politiky a rozvoje státní služby. Nejvyšší státní tajemník se tak z 'resortního náměstka' stane opravdovým šéfem státní služby.

Neméně důležité jsou ale i změny, které úředníkům usnadní měnit pracovní pozice ve státní službě napříč ministerstvy a nejvyššímu státnímu tajemníkovi harmonizovat podmínky práce ve státní službě.

Státní služba tak z neefektivní volné konfederace soupeřících ministerstev udělala konečně krok k účinné spolupráci. Nejvyšší státní tajemník bude mít možnost dostát názvu své pozice a ovlivňovat směřování státní služby. Jeho místo má být vedle premiéra na úřadu vlády. S tím se ale pojí i jeho jasná odpovědnost směrem k úředníkům i k veřejnosti.
Marek Zelenka expert Oživení

Nevyužité příležitosti

Novela reformuje systém vnitřního vzdělávání ve státní službě a především umožňuje například bez platových penalizací přijímat „ajťáky“ jen s bakalářským titulem. Novela ani související předpisy ale bohužel zatím nepočítají s umožněním odborného kariérního postupu. 

Jediná možnost, jak ve státní službě stoupat zásadně platově a především statusově, vede stále jen přes manažerské pozice. To má za následek jednak odliv zaměstnanců, kteří získají zkušenosti, ale nechtějí být manažery a vykonávat s tím spojenou administrativu. Druhým důsledkem je neuspokojivý stav řízení, v němž manažerské pozice slouží také jako jediné ocenění pro věcné odborníky. Ti však přes svou odbornost nemusí být zároveň vynikajícími manažery, případně jsou manažery až v druhé řadě po své primární odbornosti.

Státní služba potřebuje odbornou kariérní linku, aby mohla klást vysoké požadavky na kvalitu managementu a současně dokázala dát perspektivu rozvoje a konkurenceschopné platy expertům. Skvělý analytik nemusí být dobrý v řízení lidí, ale v současnosti jediný způsob, jak mu ve státní správě zvednout plat, je povýšit ho a dát mu na starosti podřízené.
Petr Bouchal projektový manažer České priority

Představený návrh novely nakonec rovněž nepočítá s redefinicí role státních tajemníků ve smyslu jejich posílení odpovědnosti za provozní chod ministerstva a zajišťování dodání priorit, což je běžné v západních zemích či v Evropské komisi.

V současném systému je rozmělněná odpovědnost za plnění priorit, zejména mezisekčních úkolů na ministerstvech. Chybí odpovědná osoba, která má na starosti zajištění dodávání ministrem určených priorit. Nejblíže této roli nyní mají státní tajemníci. Proto by se v novele služebního zákona mělo uvažovat nad rolí státního tajemníka jako provozního ředitele, který je odpovědný za chod ministerstva a kontroluje plnění klíčových priorit zadaných ministrem. To by přispělo k větší efektivitě a koncepčnosti ministerstev, což ukazuje i dobrá praxe ze zahraničí.
Milan Vašina výkonný ředitel The Aspen Institute Central Europe

Dlouhá a nejistá cesta

Příprava takto komplexní novely služebního zákona trvala více než rok. Stávající i bývalý nejvyšší státní tajemník spolupracovali na přípravě i s odbornými zástupci nevládního sektoru. Kromě Rekonstrukce státu i např. s Oživení, Aspen Instituce CE a České priority. Za ochotný přístup a konzultace státním tajemníkům děkujeme.

Návrh novely služebního zákona nyní míří do meziresortního připomínkového řízení. Bude tedy velmi důležité sledovat, v jaké podobě se nakonec dostane na vládu a do Poslanecké sněmovny. Zda zvítězí jako už tolikrát resortismus, nebo naděje na zefektivnění fungování státních služeb.

Sdílet: