Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Vláda projedná návrh sankčního zákona. Přinášíme návod, jak ho používat co nejefektivněji

Vláda projedná návrh sankčního zákona. Přinášíme návod, jak ho používat co nejefektivněji

Sdílet: 21. 06. 2022

Zítra bude vláda schvalovat návrh sankčního zákona a návrh novely zákona o provádění mezinárodních sankcí. Vítáme předložení této legislativy, která reaguje na ruskou agresi na Ukrajině a potřebu posílit odolnost ČR vůči vlivu nedemokratických režimů. O sankcích ale nestačí jen mluvit, je třeba je skutečně uplatňovat. Rekonstrukce státu a partnerská organizace Lexperanto připravily návod, jak zjišťovat a ověřovat podíly osob ze sankčních seznamů.

Foto: ČTK

V reakci na ruskou agresi na Ukrajině připravilo Ministerstvo zahraničních věcí Návrh zákona o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon). Současně s tím Ministerstvo financí připravilo Návrh novely zákona o provádění mezinárodních sankcí.

Nový sankční zákon stanovuje podmínky, za nichž jsou české vládě Ministerstvem zahraničí předkládány návrhy na zařazení subjektů na sankční seznam EU, popřípadě na jejich vyřazení z nich nebo na změnu zařazení. Dále upravuje podmínky pro zařazení osob na vnitrostátní sankční seznam a umožňuje vůči nim uplatnit i jiné sankce, než jsou upraveny v rámci EU. Nechybí ani pasáž o opravných prostředcích, které může osoba vůči zařazení na sankční seznam uplatnit.

Je dobře, že oproti původním plánům vláda urychlila přípravu české obdoby tzv. Magnitského zákona. Česká republika tak získá zcela nový nástroj, jak sankcionovat osoby, které slouží nedemokratickým režimům a páchají hrubá porušení lidských práv.
Lukáš Kraus vedoucí analytického týmu

Novela zákona o provádění mezinárodních sankcí zase směřuje k zefektivnění rozhodovací činnosti Finančního analytického úřadu, který by měl dostat lepší možnosti získávat informace a jiné podklady k jejich realizaci. Sankční nástroje se novelou rozšíří o možnost omezení pohybu, odstřižení od veřejných zakázek a poskytování dalších veřejných prostředků dotčeným osobám.

Rekonstrukce státu a Lexperanto si jsou vědomy, že jedna věc je mít kvalitní sankční legislativu, druhá věc je umět ji v praxi efektivně používat. Proto se rozhodly pomoci příslušným státním orgánům a připravily praktickou analýzu, která poskytuje návod, jak ověřit, že sankcionovaná osoba skutečně vlastní přímý či nepřímý podíl v jiné právnické osobě nebo svěřenském fondu.

„Správné určení a ověření vlastnictví podílu je nezbytnou podmínkou pro aplikaci sankcí. Jak ukazuje případ Romana Abramoviče, sankcionovaní oligarchové se budou proti sankcím tvrdě soudně bránit. Pokud jednotlivá sankční opatření zcela jasně nedoloží, že ten či onen podíl skutečně patří sankcionovanému oligarchovi, což v komplikovaných přeshraničních strukturách není vůbec snadné, budou soudy vyhlášená sankční opatření rušit a aplikace protiruských sankcí bude fiaskem,“ říká Petra Adolfová, předsedkyně spolku Lexperanto.

Účelem této praktické analýzy je určit postup pro zjištění a ověření:

a) podílů fyzických či právnických osob v právnických osobách a právních uspořádáních uvedených v obecném sankčním nařízení jako majetku podléhajícího sankcím podle zákona o provádění mezinárodních sankcí; jinak řečeno, zda je možné sankcionované osobě zmrazit podíl v určité české firmě a zamezit vyplácení zisků z českých firem sankcionovaným osobám;

b) zda právnické osoby podnikající v určitých sektorech, provádějící určité transakce nebo získávající veřejné zakázky či určité typy dotací nejsou právnickými osobami, v nichž mají kvalifikovaný podíl vymezené kvalifikační subjekty, nepodléhají sankcím uvedeným v konkrétním sankčního nařízení; jinak řečeno, zda je například možné určitou českou právnickou osobu odstřihnout od veřejných zakázek či dotací, protože v ní má podíl určitá sankcionovaná osoba.

Anglické shrnutí analýzy bude zasláno Evropské komisi pro zlepšení spolupráce příslušných úřadů při vymáhání sankcí v jednotlivých členských státech EU.

Kompletní text analýzy najdete zde:

Sdílet: