Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Vláda schválila novely zákonů o ČT a ČRo. Důležitý krok k posílení jejich nezávislosti

Sdílet: 26. 06. 2024

Vláda schválila návrh novely zákonů o ČT a ČRo z dílny Ministerstva kultury. Jde o zásadní krok k posílení nezávislosti médií veřejné služby. Přestože má novela nedostatky, je podle expertů důležité neodkládat její schválení. Přinese totiž o něco udržitelnější a méně na politicích závislé financování veřejnoprávních médií i další pozitivní změny.

Hlavní budova České televize. Ilustrační foto

Schválením předložené novely plní vláda Petra Fialy (ODS) slib ze svého programového prohlášení. Kabinet již dříve upravil zákon a umožnil tím zapojení senátorů do voleb členů mediálních rad ČT a ČRo, což je pojistkou proti politickým tlakům vládní většiny ve sněmovně. Vláda nyní učinila další významný krok. Návrhy novel řeší mj. poplatky za veřejnoprávní média, jimiž si občané Českou televizi a Český rozhlas financují.

Schválení je zásadním krokem k posílení nezávislosti a zajištění kvalitní veřejné služby, již Česká televize a Český rozhlas poskytují. Udržitelné financování, jež je hlavním bodem návrhu, pak také naplní evropský Zákon o svobodě médií.
Martin Luhan koordinátor projektu Nezávislá média

Výše poplatků není to nejdůležitější

Novela řeší navýšení poplatků, které tvoří drtivou většinu příjmů veřejnoprávních médií. České televizi se zvyšoval poplatek naposledy v roce 2008, v Českém rozhlase se nezvýšil dokonce od roku 2005. Kvůli inflaci však od těch dob hodnota peněz výrazně klesla.

Návrh předpokládá nejen navýšení poplatků, ale také jejich valorizaci. Počítá s tzv. inflační doložkou, kdy přesáhne-li kumulovaná inflace 6 %, poplatky se o 6 % zvýší. Výpočet toho, jak se má poplatek zvyšovat v čase, je nelogický a rizikový, neboť jsme byli nedávno svědky roční inflace mnohem vyšší. Nicméně právě debata nad zvyšováním poplatků přinesla tolik potřebnou společenskou diskusi o skutečně udržitelném financování těchto médií.

Rizika novel, která lze opravit

Novela má řadu nedostatků, jak upozorňují například mediální experti Sítě k ochraně demokracie ve svém stanovisku. Rizikový je například nově navržený institut memoranda o naplňování veřejné služby, který by ministrovi kultury silný vliv nad médiem.

Zároveň se vláda již dříve zavázala podrobit hospodaření veřejnoprávních médií kontrole Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ). V tomto ohledu bohužel žádný posun vpřed nenastal, přestože legislativní návrhy pro rozšíření nezávislých auditů NKÚ na veřejnoprávní média byly připraveny již v minulém volebním období.

Přesto je důležité neodkládat schválení hlavního principu. Financování ČT a ČRo, které nebude snadno ovlivnitelné momentálně vládnoucí politickou garniturou a je předvídatelné. Chyby návrhu lze opravit v dalším legislativním procesu.
Martin Luhan koordinátor projektu Nezávislá média

Pozitiva novel, která pomáhají odstínit tlak politiků

Ministerský návrh kromě hlavního bodu reaguje na dlouhodobé kritické připomínky expertů i v dalších oblastech. Vyjasňuje místa, která byla v nedávné době zneužívána k vytváření tlaku na ČT i ČRo. Explicitně například umožňuje médiím veřejné služby šířit obsah prostřednictvím internetu. Dobrá zpráva pro média veřejné služby v 21. století.

V důvodové zprávě pak návrh pojmenovává i to, že volbu členů rad, kterou provádějí Sněmovna a Senát, je možné přezkoumávat ve správním soudnictví. Tím vším posiluje nezávislost na potenciálním politickém tlaku, což vítáme.

Veřejnoprávní média hrají klíčovou roli v demokratické společnosti. Jsou zárukou kvalitního, objektivního a nezávislého zpravodajství, nabízejí kulturní a vzdělávací obsah a přispívají k veřejné debatě. Jejich úloha je obzvláště patrná v krizích, jak se v nedávné době ukázalo.

Projekt nezavisla.media

Objektivní a nezávislá média jsou jedním ze základních předpokladů fungující demokracie. Jsou klíčová pro společenskou soudržnost, možnost občanů formovat si informované názory o věcech veřejných a v neposlední řadě představují protipól sociálním sítím ve smyslu ucelenosti poskytovaných informací. Projekt nezavisla.media mapuje největší problémy české mediální krajiny a navrhuje jejich řešení.

Sdílet: