Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Vyzýváme Radu ČT, aby objasnila svůj postup při odvolání dozorčí komise

Vyzýváme Radu ČT, aby objasnila svůj postup při odvolání dozorčí komise

Sdílet: 24. 11. 2020

Rekonstrukce státu vyzývá členy Rady České televize, aby veřejnosti vysvětlili důvody pro odvolání dozorčí komise. K odvolání členů dozorčí komise zřejmě došlo v rozporu se zákonem. Žádáme proto, aby radní ČT odložili volbu nové dozorčí komise do té doby, než vyjasní zákonný podklad svého postupu. Poslanci volebního výboru se přitom mají situací v Radě ČT zabývat již 8. prosince.

Nezávislost veřejnoprávních médií je zásadní pro fungující demokracii. Rekonstrukce státu před plánovanou volbou nové dozorčí komise Radou ČT zasílá radním otevřenou výzvu:

Vážení členové Rady České televize,

dovolujeme si vás oslovit za Rekonstrukci státu v souvislosti s aktuálním děním ohledně odvolání dozorčí komise Rady ČT.

Rekonstrukce státu se dlouhodobě zabývá ochranou nezávislosti veřejnoprávních médií jako významného prvku demokracie v ČR. Sledujeme proto pozorně také obsazování a fungování tzv. mediálních rad, které by se měly podílet na garanci nezávislosti a kvalitě fungování jimi dozorovaných médií.

Z výše uvedeného důvodu nás znepokojily zprávy o současné situaci v Radě ČT. S ohledem na dostupné informace a příslušné zákony lze totiž usuzovat, že v případě odvolání dozorčí komise Radou ČT dne 11.11. nebyly naplněny zákonem stanovené podmínky, neboť dosud nebyly prezentovány konkrétní zákonné důvody, pro které byli jednotliví členové dozorčí komise odvoláni. Navíc, jak zákon o České televizi výslovně zmiňuje, na odvolání členů dozorčí komise se přiměřeně použije ust. § 6 odst. 1 a 2, nikoli však kolektivní odvolání upravené v ust. § 6 odst. 3, na které odkázala členka Rady ČT Hana Lipovská během jednání sněmovního volebního výboru dne 19. 11. Zákon totiž na odvolání členy komise vztahuje analogická kritéria, která chrání členy komise podobně, jako jsou chráněni i samotní členové Rady, a zabraňuje tak nepřiměřeným zásahům a neodůvodněným změnám. A je to zákon o České televizi, nikoliv jedno konkrétní usnesení Rady ČT z roku 2010, který je tím pramenem práva, na základě něhož by měli radní postupovat.

Nedůvěru v řádný průběh odvolacího procesu prohlubuje také odstoupení předsedy a místopředsedy Rady ČT ze svých funkcí. K pochybnostem o zákonnosti postupu Rady ČT se dne 18. 11. vyjádřila také prostřednictvím usnesení Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky a někteří členové volebního výboru Poslanecké sněmovny.


Dne 8. 12. má proběhnout jednání volebního výboru Poslanecké sněmovny, které se bude dále zabývat současným děním v Radě ČT a na kterém má být projednáno písemné zdůvodnění odvolání dozorčí komise. Ještě předtím, dne 25. 11., má však Rada ČT již na svém programu volbu nových členů dozorčí komise. Vzhledem k tomu, že existují závažné pochybnosti o zákonnosti dosavadního postupu Rady ČT, dovolujeme si vyzvat členy Rady ČT k následujícím krokům:

  1. Odložte volbu členů nové dozorčí komise nejméně do 8. 12. 2020, kdy má jednat volební výbor Poslanecké sněmovny o důvodech a zákonnosti odvolání předchozí dozorčí komise.
  2. Vysvětlete veřejnosti konkrétní důvody, proč došlo k odvolání členů dozorčí komise bez předchozího projednání a v době schvalování rozpočtu na následující rok.
  3. Vysvětlete veřejnosti, jaké jsou konkrétní důvody, pro které byli jednotliví členové dozorčí komise odvoláni.

Plně rozumíme potřebě důvěry Rady v členy její dozorčí komise, ale apelujeme na nutnost dodržování zákonných požadavků při jejich odvolávání, stejně jako transparentnosti při výběru případných nových členů komise, jejichž kvalifikace a nezávislost je hlavní zárukou jejich respektu jak u odborné, tak laické veřejnosti.

Předem děkujeme za zvážení a reakci.

Za Rekonstrukci státu

Lukáš Kraus, Josef Karlický, Martin Luhan

Výzva členům Rady České televize