Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Návrh zákona o whistleblowingu nezajistí oznamovatelům dostatečnou ochranu

Návrh zákona o whistleblowingu nezajistí oznamovatelům dostatečnou ochranu

Sdílet: 30. 07. 2020

Protikorupční organizace Rekonstrukce státu (Frank Bold a Oživení) a Transparency International ČR se připojily do mezirezortního připomínkového řízení k návrhu zákona o ochraně oznamovatelů. Navrhujeme Ministerstvu spravedlnosti změny, které by posílily reálnou ochranu oznamovatelů a zlepšily důvěryhodnost orgánu, na který se budou oznamovatelé obracet. Upozornili jsme také na nedostatky v implementaci evropské směrnice.

Foto: ČTK

V Česku zatím neexistuje žádný právní předpis, který by ochranu oznamovatelů komplexně řešil. Potenciální oznamovatel nemá v současnosti k dispozici způsob, jak nekalé jednání bezpečně oznámit a mít přitom jistotu, že oznámení zůstane důvěrné a že se jím někdo bude zabývat. Kvalitní zákon může významně posílit ochranu veřejných zájmů a předcházet nehospodárnému jednání. Přestože současný návrh Ministerstva spravedlnosti splňuje v mnoha bodech nároky na funkční systém ochrany oznamovatelů (např. širokou definicí oznamovatele nebo reflektováním důležitosti interního oznamování), nenaplňuje plný pontenciál zákona.

Oznámení musí směřovat k nezávislému orgánů

Hlavní problém spatřujeme v povaze orgánu (nazývaný „Agentura”), na který se budou oznamovatelé obracet. Má se totiž jednat o odbor Ministerstva spravedlnosti. Chybí tak jasné záruky nezávislosti, které požaduje i související evropská směrnice, ze které zákon vychází. Při absenci záruk nezávislosti bude zásadním způsobem ohrožená důvěryhodnost Agentury v očích oznamovatelů, ti by se pak na ni mohli obávat obracet. Byl by tak ohrožen samotný smysl a hlavní cíl zákona. Navrhujeme proto, aby byla Agentura přidružena k již existujícím nezávislým orgánům, jako je například Veřejný ochránce práv.

Zpřesnit a zjednodušit

Ministerstvu navrhujeme také zjednodušení zákona, který nyní bez jasného důvodu odlišuje významná a další oznámení, přičemž oznamovatelé obyčejných oznámení by byli v rozporu s evropskou směrnicí pod slabší ochranou. Navíc tato oznámení by se mohla týkat jen několika vybraných oblastí. Ze zákona by tak vypadla například oblast nekalé soutěže nebo autorského práva. Navrhujeme dále posílení zásad důvěrnosti oznámení a výslovné umožnění anonymního oznámení.

Je nešťastné, že současná verze návrhu v řadě bodů netransponuje evropskou směrnici do českého právního řádu dostatečně. Proto v připomínkách předkládáme konkrétní návrhy, jak do zákona nezbytné prvky směrnice doplnit. Věříme, že Ministerstvo spravedlnosti přesvědčíme o důvodnosti našich připomínek a že budou zapracovány do návrhu, který bude předložen vládě.

Plnou verzi připomínek zaslaných Ministerstvu spravedlnosti si můžete přečíst zde: