Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Lepší komunikace aktivit Rekonstrukce státu

Lepší komunikace aktivit Rekonstrukce státu

Změň své okolí. S odvahou. Za Rekonstrukci státu usilujeme o lepší web a srozumitelnou komunikaci směrem k široké veřejnosti, aby se mohlo co nejvíce občanů zapojit do našich aktivit. Prosazujeme zákony ve veřejném zájmu a hlídáme politiky, aby nezneužívali svoji moc.

Projekt lepší komunikace zahrnuje konkrétně:

 • zvýšení návštěvnosti webu díky SEO
 • rozvoj komunikace na sociálních sítích: nové trendy, datová analýza, propojení s webem, retargeting, placená reklama
 • e-mail marketing
 • vyhodnocování dat

Projekt zahrnuje vzdělávání týmu Rekonstrukce státu, úpravy webových stránek, předávání know-how dalším týmům a partnerům, implementaci všech dosažených poznatků a vyhodnocení posunu, k němuž během projektu došlo. 

  Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.


  The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.

  Koordinátor projektu

  Lucie Výtisková
  péče o dárce

  +420 771 260 201