Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Lepší komunikace aktivit Rekonstrukce státu

Lepší komunikace aktivit Rekonstrukce státu

Změň své okolí. S odvahou. Za Rekonstrukci státu usilujeme o lepší web a srozumitelnou komunikaci směrem k široké veřejnosti, aby se mohlo co nejvíce občanů zapojit do našich aktivit. Prosazujeme zákony ve veřejném zájmu a hlídáme politiky, aby nezneužívali svoji moc.

Projekt lepší komunikace zahrnuje konkrétně:

 • zvýšení návštěvnosti webu díky SEO
 • rozvoj komunikace na sociálních sítích: nové trendy, datová analýza, propojení s webem, retargeting, placená reklama
 • e-mail marketing
 • vyhodnocování dat

Projekt zahrnuje vzdělávání týmu Rekonstrukce státu, úpravy webových stránek, předávání know-how dalším týmům a partnerům, implementaci všech dosažených poznatků a vyhodnocení posunu, k němuž během projektu došlo. 

  Co již bylo vykonáno?

  Zástupci komunikačního týmu Rekonstrukce státu absolvovali školení k efektivní správě reklamy na platformě Meta, kurz e-mail marketingu a dva online kurzy optimalizace webu pro vyhledávače (SEO): první pro začátečníky a druhý pro mírně pokročilé. 

  Nabyté znalosti a dovednosti zužitkovali:

  • Ads Manager Meta: Tipy a triky ze školení jsme využili na správu kampaně Digital services act přichází na scénu, kdy jsme nastavili kampaň, sady reklam a jednotlivé reklamy a vyhodnocovali průběžně jejich doručování a ceny za proklik.
  • E-mail marketing: Na základě doporučení ze školení jsme zkusili v nadpisu e-mailu použít různé emoce, číselné údaje nebo call to action a vyhodnotit následnou otevíratelnost emailů.
  • SEO školení: Díky vědomostem nabytým na dvou školeních jsme zpracovali analýzu klíčových slov pro web Rekonstrukce státu a všechny jeho relevantní podstránky a témata. Velký pokrok zaznamenala zejména stránka o Lobbingu.

  Jak jsme své nové dovednosti předali dál?

  Dne 20. března 2024 jsme uspořádali komunikační workshop pro naše partnery z neziskového sektoru a občanských iniciativ. Školení proběhlo online a mělo velkou účast - celkově se do něj zapojilo přes 35 lidí z 25 organizací

  Šlo jednak o dlouhodobé partnery Rekonstrukce státu, ale také o členy námi koordinované Sítě k ochraně demokracie, kteří mohou prezentované dovednosti (správa reklam na platformě Meta, hromadný e-mail marketing, SEO s důrazem na analýzu klíčových slov) uplatnit u svých projektů a pomoci tak zesílit hlas občanské společnosti v Česku. 

  Komunikační školení 20. března 2024 v režii Rekonstrukce státu. Předáváme dál tipy a triky z oblasti správy reklamy na sociálních sítích Meta, e-mail marketingu, a také SEO neboli optimalizace webu pro vyhledávače

  Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.


  The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.

  Koordinátor projektu

  Zuzana Pozlovská
  Provozní ředitelka

  +420 771 136 516