Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Blíží se konec praní špinavých peněz v Česku?

Blíží se konec praní špinavých peněz v Česku?

Sdílet: 22. 08. 2023

Vláda zítra projedná možnosti, jak zastavit praní špinavých peněz v Česku. Pracovní skupina při Ministerstvu spravedlnosti navrhla několik cest, jak řešit problém tzv. průtokových účtů. Všechny počítají s obrácením důkazního břemene, kdy majitel účtu musí prokázat legální nabytí podezřelých peněz. Rekonstrukce státu doporučuje v těchto případech využít specifické trestní řízení, případně kombinaci trestního a správního řízení. Vláda by měla co nejrychleji předložit příslušný návrh zákona.

Vláda Petra Fialy (ODS) se bude již zítra zabývat zásadním materiálem pro zastavení praní špinavých peněz v Česku.

Edit (24. 8. 2023): Vláda Petra Fialy (ODS) včera schválila přípravy nového zákona proti praní špinavých peněz cestou takzvaných průtokových účtů. U vysoce podezřelých transakcí tak bude muset majitel prokázat původ peněz. Ministři schválili přípravy trestní varianty řízení, která je podle expertů nejrychlejší a nejefektivnější. Hotový legislativní návrh však má být podle plánu předložený vládě až v prosinci 2024. Rekonstrukce státu proto apeluje na vládu, aby práce na vzniku zákona významně urychlila. 

O co se jedná?

Česko je podle zahraničních analýz jednou z nejatraktivnějších zemí, kde se dají dobře vyprat příjmy z trestné činnosti - nedokážeme totiž zatím efektivně řešit problém tzv. průtokových účtů. Podle zpráv Finančního analytického úřadu jde o dlouhodobý problém ohrožující „stabilitu a reputaci finančních trhů České republiky.” (Výroční zpráva FAÚ za rok 2021, strana 9) Jde také o jednu z cest, kterými ruští oligarchové mohou obcházet sankce proti režimu V. Putina a vyvádět své peníze na Západ.

Možná začíná svítat na lepší časy. Doposud bylo extrémně složité zajistit peníze z průtokových účtů, protože policie musí vždy prokázat, že pochází z nelegální činnosti. Úřady v zemích původu peněz (často státy bývalého Sovětského svazu) však s českou policií na případech mnohdy odmítají spolupracovat a zablokované peníze z podezřelých transakcí tak míří zpátky na účty svých majitelů, odkud často míří do daňových rájů, z nichž už se vrací na Západ „křišťálově čisté”.

Co jsou průtokové účty?

Deník N popsal případ, kdy ruská rafinerie Afipsky poslala nově vzniklé české firmě na účet tři čtvrtě miliardy korun. Velká část z této sumy pak měla plynout na účty společnosti z Britských Panenských ostrovů. Podle policie šlo o sofistikované praní špinavých peněz, úřady české firmě peníze na účtech zablokovaly. Vzhledem k nedostatku důkazů o tom, že peníze mají kriminální původ, však úřady musely peníze po čase odblokovat. Policie pro tyto případy nemá v rukou dostatečné nástroje.

Vláda už zítra může tuto praxi změnit. Bude totiž projednávat výstup pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti s názvem „Analýza k možnostem odčerpání nelegálně nabytého majetku.

Princip navrhovaného řešení problematiky průtokových účtu je jednoduchý - u vysoce podezřelých převodů majetku má dojít k obrácení důkazního břemene. Obecně by tedy nově majitel musel prokázat legálnost nabytí peněz, nikoliv stát nelegálnost nabytí peněz skrze Policii, NCOZ, FAÚ.
Pavlína Hojná právnička a analytička
DARUJ
Podpoř práci Rekonstrukce státu darem.

Ministři budou mít na stole tři různé cesty k cíli - pomocí civilního, správního nebo trestního práva. Rekonstrukce státu doporučuje, aby se kabinet Petra Fialy (ODS) vydal trestní cestou, která je pro zastavení české pračky špinavých peněz nejefektivnější. Možností je také schválení kombinace trestní a správní varianty, která má též určitá pozitiva.

Inspiraci pro novou legislativu lze nalézt v Lotyšsku. Lotyšské banky byly řadu let atraktivní pro klienty zejména z bývalého Sovětského svazu, kteří chtěli do zemí EU dostat peníze, které nebyly čisté. To nasvítil i skandál ze sousedního Estonska, do nějž byly zapleteny západní Danske Bank a Swedbank. Baltská země reagovala schválením přísné legislativy.

Přijetí lotyšské úpravy v roce 2019 mimo jiné znamenalo, že se vysoce podezřelé bankovní transakce částečně přemístily z Lotyšska do České republiky. Česko by tedy mělo reagovat stejným, případně dosti podobným řešením. Vzhledem ke komplexnosti problematiky bude více než vhodné, aby se řešením průtokových účtů zabývaly orgány, které již mají v rámci trestního řízení se zajištěním a odčerpáváním nelegálně nabytého majetku bohaté zkušenosti. Tato varianta bude mít i značný preventivní účinek a praní peněz se přesune mimo Českou republiku.
Lukáš Kraus vedoucí analytického týmu

Tři cesty k cíli

 • Trestní varianta

  Předpokládá zásadní rozšíření možností odčerpání majetku nad rámec klasického trestního práva. Analýza navrhuje upravit zvláštním zákonem situace, kde zjevně došlo k výnosům z nelegální činnosti, ale nejde za nimi prokázat konkrétní trestný čin. Zákon by pracoval s obrácením důkazního břemene na majitele průtokového účtu. Ten by musel doložit legálnost nabytí peněz.

  Nejde však o trestní řízení proti osobě (rozhodování o vině či nevině konkrétních osob), ale trestní řízení proti věci, jehož výsledkem je buďto zabavení této věci a propadnutí státu anebo uvolnění věci (většinou financí) zpět majiteli. Takové trestní řízení tedy nemůže vést k odsouzení majitele za mříže.

  Značným pozitivem této cesty by bylo, že vymáhání zákona by měly na starost orgány, které již mají se zajištěním a odčerpáváním majetku zkušenosti (policisté – kriminalisté, státní zástupci na trestním úseku, trestní soudci). Zároveň se v tomto případě jedná o orgány, které mají odborné znalosti a vhled do problematiky legalizace výnosů z trestné činnosti. Rekonstrukce státu považuje toto řešení za nejlepší z navrhovaných variant. Jde o nejrychlejší a nejefektivnější cestu k cíli.

  „Je třeba zdůraznit, že posunutí důkazního břemene v trestním řízení bude legitimizováno skutečností, že řízení bude vedeno pouze vůči „vysoce podezřelému majetku“, nikoliv proti konkrétní osobě,” vysvětluje právnička Pavlína Hojná z Rekonstrukce státu.

 • Správní varianta

  Finanční analytický úřad by mohl zahájit řízení v případě, že by měl podezření, že majetek v minimální výši 5 milionů korun pochází z trestné činnosti, a současně nelze za využití standardních právních nástrojů ověřit informace o jeho původu. Majitel účtu by mohl do 60 dní prokázat, že majetek má legální původ.

  Postup by byl zřejmě nejrychlejší, neboť by šetření a samotné rozhodnutí v prvním stupni prováděl FAÚ, který se na problematiku praní špinavých peněz specializuje, dále by bylo možné se odvolat k Ministerstvu financí ČR, případně dál řešit spor v rámci správního soudnictví. Na druhou stranu jde také o nejužší variantu - týká se pouze legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu podle § 3 AML. Byla by též spojena s významnou organizační změnou FAÚ. Rekonstrukce státu tuto variantu doporučuje schválit spíše v kombinaci s trestní variantou, nikoli jen jako samotné řešení.

 • Civilní varianta

  Počítá se vznikem nového řízení před civilním soudem. Státní zastupitelství zde vystupuje jako navrhovatel a osoba, jíž byl dočasně zabaven majetek (finance) jako odpůrce. Státní zástupci by na základě šetření policie měli prokázat, že je majetek nabytý nelegálně. Pokud však existuje hrubý nepoměr mezi příjmy člověka a jeho majetkem, situace se obrací, a dotyčný musí prokázat legálnost nabytí svých peněz. Jako hrubý nepoměr se přitom například v zákoně o daních z příjmů stanovuje částka přesahující 5 milionů Kč.

  Rekonstrukce státu vidí jako hlavní nevýhodu této varianty delší průměrné trvání civilního řízení, chybějící praktické zkušenosti civilních soudů s problematikou odčerpávání nelegálního majetku a také směšování prvků trestního a civilního řízení, což by mohlo vnést chaos do některých praktických otázek. Na základě toho doporučujeme vládě tuto variantu zamítnout.

Rekonstrukce státu se věnuje problému průtokových účtů v rámci projektu Odolnější Česko. Zjistěte o něm víc a podpořte experty, kteří přináší klíčové změny.

Pomozte nám darem

Přinášíme chytrá řešení pro větší Odolnost Česka. Naše práce stojí na drobných darech lidí, jako jsi právě ty.

Podpoř nás
Sdílet: