Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Budou online média konečně v hledáčku českých zákonů?

Rekonstrukce státu představila cestu, jak vytvořit definici online médií. České zákony už dlouho ignorují fakt, že lidé čtou média převážně online. V legislativě chybí definice online médií, a proto se na ně nevztahují zákonné požadavky jako na tradiční offline média (tištěná, rozhlasová a televizní). Senát svým usnesením již v létě vyzval vládu, aby tento problém začala řešit.

Ilustrační foto. Čím dál více lidí v Česku čte média online. Na zpravodajské servery a další online média se však nevztahuje zákonná regulace. Zdroj: ČTK/Profimedia

Podle dat Českého statistického úřadu z března 2023 čte online zpravodajství 78% Čechů. Česká legislativa přesto online média přehlíží a na vývoj „nových médií” reaguje pomalu a nedostatečně. Rekonstrukce státu proto zahájila debatu o vytvoření definice online médií, kterou by šlo využít pro případnou zákonnou regulaci a představila svou analýzu na kulatém stole v Senátu.

Česká mediální legislativa by si zasloužila komplexní revizi a koncepční novelizaci, která by ji přiblížila právní úpravě odpovídající 21. století.
Martin Luhan koordinátor projektu Nezávislá média

Analýza Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu zanalyzovala současný stav české mediální legislativy a přístup k tématu v dalších evropských zemích a navrhla různé cesty k definici toho, co jsou online média.

Politici mohou být dál ve střetu zájmů - online

Zákonodárci se problémem začali zabývat až letos v létě, poté co Poslanecká sněmovna schválila novelu zpřísňující zákon o střetu zájmů. Objevily se připomínky, že se zákon nevztahuje na internetová média.

Zákonodárci schválili zpřísnění zákona o střetu zájmů, ale protože česká legislativa nemá definováno, co je a není online médiem, zákon se nevztahuje například na významné zpravodajské servery.
Martin Luhan koordinátor projektu Nezávislá média

Jde však o výrazně širší problém. Tiskový zákon obsahuje definici periodického tisku, která se promítá do mnoha dalších předpisů včetně autorského zákona, zákona o regulaci reklamy, občanského zákoníku, daňového řádu a dalších. Rekonstrukce státu proto doporučuje rozšířit definici v tiskovém zákoně i o online média. Současně se na půdě EU chystá nařízení o svobodě médií, které se má také zabývat regulací online médií.

Debatu o definici online médií je třeba vést co nejdříve. Přístup, kdy pouze trpně čekáme, co přijde z Evropské unie, není vůbec šťastný. Měli bychom se pokusit o komplexní úpravu současné mediální legislativy tak, aby odpovídala dnešním potřebám.
David Smoljak senátor (STAN)

Narovnání prostředí? Právo na odpověď a další novinky

Kulatého stolu “Jak definovat online média?” se zúčastnili senátoři, zástupci médií, vydavatelských asociací, neziskových organizací, ministerstva kultury i ministerstva spravedlnosti, které má v gesci zákon o střetu zájmů. Účastníci kulatého stolu se shodli, že je třeba posilovat samoregulaci médií a dále se dobře připravit na evropské nařízení o svobodě médií (EMFA).

Podle některých by zařazení online médií do definice periodického tisku mohlo narovnat prostředí mezi vydavateli klasických médií a online působících vydavatelů. Analýza Rekonstrukce státu zmiňuje, že by změna mohla přinést například právo na odpověď nebo právo na dodatečné sdělení i u online médií.

Senát již dříve vydal usnesení, ve kterém vyzval vládu k řešení chybějící definice online médií a střetu zájmů v online prostoru. Rekonstrukce státu nyní ukazuje cestu, jak k tématu může kabinet Petra Fialy (ODS) přistoupit.

Senátní usnesení k potřebě vzniku definice online médií

Senát:

I. podporuje a oceňuje kroky vlády vedoucí ke zpřesnění správní úpravy střetu zájmů,

II. vnímá obavy, že se předložený návrh zákona, který mj. omezuje i vliv veřejných funkcionářů na média, nevztahuje na internetová média, ale pouze na média tištěná, rozhlasová nebo televizní,

III. žádá proto vládu, aby se zabývala

a) otázkou definice online médií, která doposud není dostatečně upravena v právním řádu ČR, a předložila návrh zákona, který by tuto problematiku podrobněji definoval,

b) otázkou vlivu veřejných funkcionářů na internetová média a předložila návrh zákona, který by tuto problematiku řešil,

IV. žádá vládu, aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení,

V. pověřuje předsedu Senátu, aby s tímto usnesením seznámil předsedu vlády ČR.

Zdroj: Senát ČR