Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Evropská komise: Česko je pozadu v boji s korupcí

Evropská komise zveřejnila první výroční zprávu k hodnocení stavu právního státu v Evropské unii. Ve zprávě pro Česko upozorňuje v oblasti boje s korupcí na zpoždění některých klíčových zákonů jako jsou zákon o lobbování nebo rozšíření působnosti NKÚ. Připomíná také zamrzlou reformu státního zastupitelství a varuje před možným omezením práva na informace. Na stejné neduhy opakovaně upozorňuje politiky i Rekonstrukce státu.

Foto: ČTK

Zpráva Evropské komise popisuje vývoj v jednotlivých členských zemích z hlediska stavu právního státu. Zpráva pro Česko vznikla za pomoci konzultací příslušných státních orgánů i zástupců neziskového sektoru. Mezi dotazované organizace patřila i Rekonstrukce státu. Výroční zpráva se soustředí na čtyři hlavní oblasti - soudnictví, fungování systému brzd a protivah, pluralitu a svobodu sdělovacích prostředků a protikorupční rámec. Česko má podle závěrů zprávy rezervy zejména v posledních dvou jmenovaných oblastech.

Opožděná protikorupční legislativa

V souvislosti s posilováním transparentnosti a odpovědnosti hodnotí Evropská komise jako pozitivní zákon o registru smluv a zákon proti politickým trafikám (nominační zákon), které Rekonstrukce státu v minulých letech pomohla prosadit. Chválí rovněž existující strategie pro boj s korupcí. Upozorňuje však na problémy s jejich naplňováním a na zpoždění řady protikorupčních zákonů. Jmenovitě uvádí tři zákony, které jsou stále zaseklé v legislativním procesu - zákon o lobbování, rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a zákon o ochraně oznamovatelů.

Na to, že boj s korupcí v Česku zůstává mnohdy jen na papíře, upozornila letos také protikorupční skupina Rady Evropy (GRECO). V plnění doporučení GRECO bylo Česko loni nejhorší z 42 hodnocených zemí. Vláda během volebního období prosadila pouze tři výraznější změny (novela zákona o registru smluv, lepší vymahatelnost práva na informace a zákon proti politickým trafikám), mnoho dalších opatření však stále na schválení čeká. Rekonstrukce státu vyzvala politiky, aby začali aktivně pracovat na desítce klíčových protikorupčních opatření, u kterých je stále šance na prosazení do voleb v roce 2021.

Deset zákonů proti korupci

Do sněmovních voleb zbývá pouhý rok, přesto vláda pořád může stihnout přijmout 10 klíčových zákonů, které ušetří stamiliardy.

ČÍST VÍC

Zamrzlá reforma justice

Zpráva připomíná i zamrzlou reformu státního zastupitelství. Vládní novelu zákona o státním zastupitelství představila loni v červnu ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Ani po roce a čtvrt se však stále nedostala do Sněmovny. Komise zároveň připomíná, že vládní návrh čelil výrazné kritice. Kvůli možnému posílení vlivu vlády na výběr vedoucích státních zástupců se proti kontroverzní novele postavila koaliční ČSSD, opozice, protikorupční rada vlády i protikorupční organizace. Ve Sněmovně rovněž čeká i několik funkčních poslaneckých a senátních návrhů.

V oblasti justice Komise předesílá také projednávání novely zákona o soudech a soudcích, která by posílila transparentnost při výběru soudních funkcionářů. Novela se nyní nachází před druhým čtením Sněmovny a současně představuje příležitost, jak do zákona zakotvit povinnost zveřejňovat soudní rozhodnutí na internetu. V souvislosti s fungováním systému brzd a protivah dokument zmiňuje také překročení pravomocí vlády během jarního nouzového stavu, kdy čtyři protipandemická opatření zrušil Městský soud v Praze.

Právo na informace v ohrožení

Evropská komise varuje také před chystanou vládní novelou zákona o svobodném přístupu k informacím, která by mohla ohrozit právo občanů na informace o fungování úřadů. Úprava zákona měla přinést zejména pojistky proti zneužívání zákona nebo výčet povinných subjektů, na které se infozákon vztahuje. Ministerstvo vnitra předložilo návrh, který by fakticky přístup k informacím omezil, již před více než rokem. Poté, co Rekonstrukce státu na nedostatky návrhu upozornila, ho však ministr Jan Hamáček opět stáhl. Téměř rok ale už čeká ve Sněmovně další návrh, který přináší obdobná rizika.

Média v kleštích vlastníků

V neposlední řadě se zpráva věnuje mediální pluralitě. V této souvislosti varuje před nedostatečnou ochranou před vlivem majitelů sdělovacích prostředků a mezery v transparentnosti vlastických struktur v médiích.