Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Experti: Krize odhalila problémy české státní správy a nedostatečnou digitalizaci

Experti: Krize odhalila problémy české státní správy a nedostatečnou digitalizaci

Sdílet: 01. 02. 2021

Krize způsobená epidemií koronaviru odhalila dlouho bobtnající problémy české státní správy a zaostávající digitalizaci státu. Podle mezinárodního šetření byly dopady na fungování státní správy na regionální úrovni v ČR nejhorší. Digitalizaci v ČR stále táhnou zejména iniciativy mimo státní správu. Politici stále více tendují k zásahům do odborného výkonu státní správy, z níž odborníci kvapem odcházejí. Experti se shodují, že pomoci může jen jednotné, silné a nezávislé vedení státní správy, které dokáže být respektovaným a spolehlivým partnerem vlády. Přečtěte si hlavní závěry hodnocení stavu veřejné správy, jak je vidí experti Sítě k ochraně demokracie.

Experti pracovní skupiny za uplynulé pololetí identifikovali tyto trendy v oblasti veřejné správy:

Pozitivní trendy

  • ČR vyslala zástupce do pracovní skupiny OECD k otázkám integrity veřejné správy
  • při výkonu státní správy na místní úrovni roste dle názoru úředníků vláda práva

Negativní trendy

  • stupňující se vměšování politiků do odborného výkonu veřejné správy
  • pokračující snaha svalovat politickou odpovědnost na úředníky státní správy
  • odchod zkušených odborníků ze státní správy a současně s tím neprobíhající předávání znalostí a zkušeností následníkům

Doporučení expertní skupiny pro další období:

  • Zřídit jednotné, silné a nezávislé vedení státní správy v podobě ústředního správního úřadu, který bude vybaven dostatečnými pravomocemi koncepčně státní správu řídit, rozvíjet a zastupovat před vládou.
  • Vybavit centrální autoritu zodpovědnou za digitalizaci státu dostatečně silnými kompetencemi.

Celou zprávu si můžete stáhnout a prostudovat zde:


Síť k ochraně demokracie propojuje občany a organizace, kteří chtějí společně hájit principy demokratického právního státu plynoucí z Ústavy a Listiny základních práv a svobod. Opírá se o 7 pracovních skupin, ve kterých experti na různé oblasti politického systému průběžně sledují a vyhodnocují hrozby pro demokracii.

Sdílet: