Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Experti na ústavní systém upozorňují na malou předvídatelnost a transparentnost kroků v době pandemie

Experti na ústavní systém upozorňují na malou předvídatelnost a transparentnost kroků v době pandemie

Ve druhé polovině roku byly pro fungování ústavního systému klíčové otázky voleb a pandemie. Velkým tématem je zrušení části volebního zákona, ke kterému došlo těsně po konci sledovaného období. Vzhledem k pandemii členové Pracovní skupiny upozorňují na závislost vládních opatření na nouzovém stavu a na nedodržování zásadních principů právního státu jako předvídatelnost, jasnost a transparentnost. Přečtěte si hlavní závěry hodnocení stavu ústavního systému, jak je vidí experti Sítě k ochraně demokracie.

Experti pracovní skupiny za uplynulé pololetí identifikovali tyto trendy:

Pozitivní trendy

  • Prezident respektuje vůli premiéra ohledně výměny ministrů.
  • Veřejnost vyvozuje politickou odpovědnost za porušování opatření veřejnými funkcionáři.
  • Poslanecká sněmovna plní svou kontrolní funkci vůči vládě vzhledem k prodlužování nouzového stavu.

Negativní trendy

  • Neobvykle brzké vyhlášení voleb prezidentem vede k protáhlé předvolební kampani.
  • Opatření jsou závislá na nouzovém stavu a porušují principy právního státu.
  • Nedůvěra mezi státem a občany vede k šíření dezinformací a nedodržování opatření.

Doporučení expertní skupiny pro další období:

  • Zákon by měl jasně stanovit počet dnů trvání předvolební kampaně, aby délka kampaně nebyla závislá na volné úvaze prezidenta.
  • Je potřeba zvýšit právní kulturu relevantních orgánů, aby přijímaná opatření sledovala legitimní cíle, byla jasná, předvídatelná a zákonná.
  • Zkušenosti s dosavadním průběhem pandemie by měly být promítnuty do relevantních zákonů.

Celou zprávu si můžete stáhnout a prostudovat zde:


Síť k ochraně demokracie propojuje občany a organizace, kteří chtějí společně hájit principy demokratického právního státu plynoucí z Ústavy a Listiny základních práv a svobod. Opírá se o 7 pracovních skupin, ve kterých experti na různé oblasti politického systému průběžně sledují a vyhodnocují hrozby pro demokracii.