Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Jak digitalizovat stát? Experti doporučují vládě 15 prioritních kroků

Jak digitalizovat stát? Experti doporučují vládě 15 prioritních kroků

Sdílet: 26. 10. 2021

Obě koalice, které v těchto dnech jednají o vytvoření vlády, slibují ve svých volebních programech zájem na urychlení digitální transformace státu. Pokud chce nastupující vláda konečně nastartovat digitalizaci, která bude zjednodušovat život občanům a pomůže zefektivnit fungování státní správy, musí postupovat systematicky a vytyčit si v programovém prohlášení jasné priority. Nezávislí experti doporučují vyjednávacím týmům, které by to měly být. Rekonstrukce státu závěry poskytla i politikům.

Foto: ČTK

V Česku se v poslední dekádě spíše než uživatelsky přívětivým digitálním službám státu pro občany dařilo produkci strategií, analýz a prohlášení, jejichž uvedení do praxe následně pokulhávalo. Úředníci v minulých letech leccos odpracovali, přínos pro občana byl ale zatím omezený a ČR ve srovnání s úspěšně digitalizujícími státy stále ztrácí dech. Na vině jsou především experty často skloňovaný resortismus, překážky v legislativě, špatná personální politika státu vedoucí k nedostatku expertů a zejména chybějící prioritizace digitalizace státu ze strany vládnoucích politiků.

Rekonstrukce státu ve spolupráci s experty a dalšími organizacemi proto připravila návrhy klíčových opatření, která pro úspěšnou a rychlejší digitalizaci státní správy bude potřeba prosadit v nadcházejícím volebním období. V mezidobí jsme se také podíleli na vznikající platformě neziskových organizací (Česko.Digital, Hlídač státu, Nadace OSF a další), která chce digitální transformaci v Česku napomoci.

15 praktických kroků pro rozjezd digitální transformace

Akademici, experti ze soukromého sektoru i neziskových organizací společně vytyčili 15 priorit pro úspěšnou digitalizaci státu, ke kterým by se vláda měla zavázat v programovém prohlášení a bezodkladně na nich začít pracovat. Propracované volební programy koaličních stran, které Rekonstrukce státu už dříve ocenila, jsou pro pozitivní posun dobrým východiskem. Experti je doporučují přetavit v tyto konkrétní kroky (zestručněno):

 1. Zajistit systematický sběr zpětné vazby od občanů, podnikatelů i úředníků.
 2. Definovat standard digitální služby k vyhodnocování stávajících i nově vznikajících služeb.
 3. Zajistit jednotné uživatelské rozhraní (front-end) všech služeb tak, aby byly uživatelsky přívětivé a přístupné.
 4. Určit 5-10 veřejných služeb k prioritnímu zdigitalizování včetně jasných metrik, pevných termínů spuštění a navázání na odměny pro konkrétní zaměstnance státní správy.
 5. Ustavit centrum pro digitální transformaci podřízené odpovědnému místopředsedovi vlády či ministrovi, složené z business analytiků, expertů na user-experience a IT architektů, kteří budou zastávat expertní a konzultační roli a přímo pracovat na transformaci na jednotlivých resortech.
 6. Provést inventuru existujících procesů ve státní správě.
 7. Veškeré prioritní legislativní změny z oblasti digitální transformace zařadit do plánu legislativních prací na rok 2022.
 8. Zajistit povinnost souladu vznikající legislativy se Zásadami digitálně přívětivé legislativy začleněním do hodnocení dopadů regulace (RIA).
 9. Všechny nové a modernizované digitální služby prokazatelně testovat osobně ministrem, úředníky i veřejností.
 10. Realizovat soustavnou osvětovou komunikační kampaň vůči veřejnosti a úředníkům.
 11. Novelizací služebního zákona zpružnit a zrychlit zaměstnávání osob mimo veřejnou správu.
 12. Podpořit sdílení informací uvnitř státní správy a zajistit pro ně komunikační kanály.
 13. Zajistit vzdělávání a rozvoj kompetencí ve státní správě v oblastech agilního přístupu a řízení, designu služeb, inovací. Sdílet zkušenosti ze zahraničí.
 14. Rozvíjet digitální gramotnost občanů.
 15. Vytvořit prostředí veřejné správy podporující nápady, inovace a individuální proaktivitu úředníků.

Soupis priorit expertně zaštítili:

Michal Bláha

Ing. Radka Bystřická

Mgr. Lenka Vonka Černá

Mgr. Vít Cvrček

Ing. Jáchym Čepický

Ing. Mgr. Dita Formánková

Ing. Pavel Gardavský

Mgr. et Mgr. Ervín Hausvater

doc. Ing. Jan Jarolímek, Ph.D.

Ing. Michal Jirkovský

Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D.

Mgr. Lukáš Marvan

Ing. Jakub Mráček

Bc. Jakub Nešetřil

Ing. Eva Pavlíková

doc. Ing. Milan Jan Půček, Ph.D.

Ing. Ondřej Ptáček

Ing. Martin Tajtl

Mgr. Josef Šmída

Mgr. Kateřina Švidrnochová

Na jejich formulaci se však podíleli i další experti a organizace včetně Hlídače státu, Nadace OSFRekonstrukce státu.

Plné znění expertnich doporučení najdete zde. Platforma i nadále plánuje tato opatření rozvíjet, doplňovat o zpětnou vazbu dalších autorit v oboru a účastnit se dialogu s politiky na jejich prosazování.

Sdílet: