Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Jaká témata ovlivní směřování EU pro nadcházející roky? Doporučili jsme vládě priority pro předsednictví

Jaká témata ovlivní směřování EU pro nadcházející roky? Doporučili jsme vládě priority pro předsednictví

Letošní první červenec odstartuje nejen oficiální sezónu festivalů, zmrzliny a dovolených u babičky, ale také novou roli Česka v Evropské unii. Za méně než měsíc se totiž ujmeme historicky už druhého předsednictví EU. Přečtěte si, jaké jsou priority vlády a jaká témata k prioritnímu řešení na evropské úrovni doporučuje Rekonstrukce státu.

Foto: ČTK

České předsednictví EU není téma, které by v době zdražování energií a inflace rezonovalo domácnostmi. Ještě v únoru o nadcházejícím předsednictví měla povědomí asi polovina Čechů. Předsedající země mají velký vliv na určování agendy a priority Rady EU. Proto určitě stojí za to vědět, co stát pro své funkční období upeče.

"Evropa jako úkol", tak zní motto českého předsednictví, které odkazuje na projev Václava Havla z roku 1996. Jeho význam spočívá v přijetí zodpovědnosti za současné krize světa. Ať už ekonomické, ekologické nebo sociální. K naplnění by měly pomoci tyto priority:

1. Zvládnutí uprchlické vlny a poválečná obnova Ukrajiny

Česko chce spolu s Evropskou komisí řešit jak podporu zemí, které přijaly nejvíce uprchlíků, tak poválečnou obnovu Ukrajiny nebo přijetí Ukrajiny do EU.

2. Energetická bezpečnost

Současnou prioritou je získání nezávislosti na ruském plynu, ropě a uhlí. I nadále se ale plánuje úplný odklon unie od fosilních paliv. Řešit se budou i narůstající ceny energií.

3. Posílení evropské obrany a kyberbezpečnosti 

Česká republika by měla navázat na Strategický kompas, který během svého předsednictví připravila Francie. Cílem je posílení bezpečnosti členských států EU, a to jako na území členských států, tak v kyberprostoru.

4. Omezení obchodu s nepřátelskými režimy

Cílem bude prohloubení volného obchodu s dalšími demokratickými státy na světě a výrazné omezení obchodu s nepřátelskými a nestabilními režimy.

5. Odolné demokratické instituce

Česká republika bude usilovat o posilování demokratických procesů. Jedná se například o transparentní financování politických stran, nezávislost médií a nebo zapojování mladých lidí do politiky. Priorita se zaměřuje i na vymezení pravidel s firmami v oblastech životního prostředí nebo lidských práv.

Těší nás, že vláda vnímá posilování demokracie jako jednu z priorit předsednictví v EU. V některých zmiňovaných tématech, jako je transparentnost financování politických stran či nezávislost médií, jsme dlouhodobě aktivní a rádi v uvedených tématech nabídneme naši expertízu a zapojení.
Lukáš Kraus vedoucí analytického týmu

Rekonstrukce státu se v uplynulých měsících snažila využít několik příležitostí k prezentaci svých doporučení vládě ohledně témat, na které by se ČR měla v rámci předsednictví soustředit a v kterých může nabídnout svou expertízu. Zástupci platformy se zúčastnili kulatých stolů pořádaných Úřadem vlády. Také spolu s dalšími zástupci českého nevládního sektoru byli přítomni jednání Výboru pro EU při Radě vlády pro nestátní neziskové organizace a Výboru pro EU. Tématem byly právě priority blížícího se českého předsednictví z pohledu vlády a nevládních organizací.

Vládě se z naší agendy doporučujeme zaměřit zejména na tato 4 témata:

  1. Boj proti praní špinavých peněz.
  2. Efektivní realizaci sankcí vůči nedemokratickým režimům.
  3. Systémová opatření proti dezinformacím při zachování svobody slova.
  4. Svobodu médií a ochranu digitálních práv občanů nejen před technologickými giganty.

„Zvláště v kontextu potřebného posilování odolnosti celé Evropské unie je vhodné, aby ČR maximálně využila předsednictví a zasadila se o přijetí kvalitní právní úpravy proti praní špinavých peněz na evropské úrovni. Stejně tak je potřeba, aby řešila problematiku efektivní realizace sankcí. Je nutné, aby státy EU byly schopny omezující opatření uplatňovat a aby mířily na všechny relevantní subjekty, které jsou odpovědné za ruskou agresi na Ukrajině,” dodává Lukáš Kraus, který spolu s dalšími experty zformuloval doporučení pro posílení odolnosti ČR vůči nedemokratickým režimům.

Finální podobu priorit představí vláda už dnes. Předsednictví v EU vnímáme jako velkou příležitost, a proto doufáme, že si Česká republika na konci svého funkčního období tentokrát nepřiveze z Bruselu samé pětky.