Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Mantinely demokracie 2019: Média a politická práva

Mantinely demokracie 2019: Média a politická práva

Sdílet: 14. 05. 2020

Nezávislí odborníci přináší hodnocení trendů, hrozeb a příležitostí pro zlepšení demokracie v 2. polovině roku 2019. Experti na mediální oblast upozorňují na ohrožení demokratických principů prostřednictvím zásahů do nezávislosti veřejnoprávních médií, zejména skrze odkládání hlasování o výročních zprávách České televize. V oblasti politických práv upozorňují experti na rizika pro soukromí občanů a právo na informace. Přečtěte si závěry odborníků o stavu demokracie v  obou oblastech. V těžkých dobách je demokracie obzvlášť zranitelná. Pečovat o ni však musíme průběžně.

Demonstrace za podporu nezávislosti veřejnoprávních médií při projednávání výročních zpráv ČT v říjnu 2019. Foto: ČTK

Média: Zásahy do nezávislosti veřejnoprávních médií

Mediální experti se shodují, že v druhé půlce roku 2019 došlo k ohrožení demokratických principů. Konkrétně v souvislosti s pokusy politiků zasahovat do fungování veřejnoprávních médií. Nejzávažnější přitom bylo opakované odložení poslaneckého hlasování o výročních zprávách České televize. I přes útoky kritiků na vedení ČT byly zprávy za rok 2016 a 2017 nakonec schváleny a zprávy za rok 2018 doporučeny ke schválení volebním výborem.

Snahy o omezování politické nezávislosti veřejnoprávních médií budou paralelně nepochybně dále pokračovat, především prostřednictvím voleb členů kontrolních orgánů (Rada České televize a Rada Českého rozhlasu).
PhDr. Václav Štětka, Ph.D

Jako ohrožení hodnotí experti i volbu do rady ČTK podle politického klíče a doporučení prezidenta směrem k poslancům, jak svým hlasováním změnit financování veřejnoprávních médií. Varovné jsou také návrhy na zrušení koncesionářských poplatků pro část veřejnosti, které vyslovil i premiér. V neposlední řadě experti připomínají návrh KSČM na novelu zákona o střetu zájmů, podle které by novináři veřejnoprávních médií měli dokládat majetková přiznání.

Oligarchizace médií narůstá

Experti upozorňují také na propojování médií s českým byznysem a domácími politickými zájmy. Zásadní byl v této souvislosti vstup investiční skupiny PPF do TV NOVA, který vytváří potenciál pro prosazování zájmů Petra Kellnera, který má významné obchodní zájmy jak v Rusku, tak v Číně. Výraznou roli v českém mediální scéně hraje také střet zájmů premiéra vlastnícího nejsilnější rádio, dva velké zpravodajské deníky a mimo jiné i  třetinu časopiseckého trhu.

Média se postupně oligarchizují a velká část mediálního trhu je zprostředkovaně vlastněná premiérem země. Střet zájmů je přitom okázale přehlížen a vydavatelství je rozšiřováno o další akvizice.
Tomáš Urban

V kontextu pandemie koronaviru lze na mediálním trhu očekávat ekonomickou recesi a s ní spojený pokles příjmů mediálních domů. Důsledkem může být propouštění novinářů a omezení produkce, v krajním případě také konec některých médií. To je rizikem především pro mediální pluralitu a udržení role médií coby hlídačů demokracie.

Celou závěrečnou zprávu pracovní skupiny pro média si přečtěte zde
:

Politická práva: Soukromí občanů a právo na informace v ohrožení

Mezi nejzávažnější rizika pro demokracii v oblasti politických práv patří podle expertů návrh novely zákona o vojenském zpravodajství, která by zpravodajské službě umožnil monitorovat veřejné sítě a v případě kyberútoku aktivně zasáhnout. Návrh totiž může být neústavní a ohrozit soukromí občanů. V této souvislosti je rizikem i změna trestního řádu, která by umožnila policii využívat důkazy zpravodajských služeb v trestním řízení.

Posilování pravomocí zpravodajských služeb a sbližování pravomocí policie a zpravodajských služeb, tedy sdílení důkazů, pravomoci policie obdobné zpravodajským službám mimo konkrétní trestní řízení například při předcházení hrozbám v oblasti terorismu atp., to vše považuji za potenciální ohrožení demokratických a právních principů.
Jan Vobořil

Za hrozbu pro ochranu veřejných zájmů považují experti také přípravu rekodifikace stavebního práva, která pokračuje i přes kritiku některých ministerstev, obcí či Nejvyššího správního soudu.

Média stále opakují demagogický argument o tom, že ČR je na 156. místě ze 190 posuzovaných zemí v délce přípravy staveb. Přestože nepoužitelnost tohoto srovnání (rodinný domek vs. skladové a výrobní haly apod.) byla již opakovaně vyřčena, má argument zrychlení povolování staveb převálcovat argumenty o zásadním snížení ochrany veřejných zájmů, práv sousedů stavebníka atd.
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková Ph.D.

Odříznutí občanů od informací i přístupu k ochraně před soudy

Pracovní skupina pro politická práva také varuje před vládním návrhem na úpravu zákona o svobodném přístupu k informacím. Předložená novela ministerstva vnitra zavádí plošné výjimky z poskytování informací a otevírá prostor pro zneužití zákona ze strany úřadů. Neobsahuje naopak slíbené upřesnění povinných subjektů, na který se infozákon vztahuje.

Riziko představují také pokračující snahy o úpravu soudního řádu správního, které mohou omezit možnost podat kasační stížnost a v důsledku tak i přístup občanů k soudní ochraně před úřady. Novela zákona je v současnosti ve Sněmovně před druhým čtením.

Celou závěrečnou zprávu pracovní skupiny pro politická práva si přečtěte zde:


Rekonstrukce státu sleduje dění v 8 oblastech, ve kterých se může potenciální ohrožení pro demokracii a právní stát objevit. Oslovili jsme proto několik desítek nezávislých expertů, kteří pracují na pravidelných závěrečných zprávách monitorujících jednotlivé oblasti. Expertní závěry z jednotlivých oblastí za druhou polovinu roku 2019 nyní postupně představujeme. Součástí hlídání mantinelů demokracie je také vznik sítě organizací, jejichž společným zájmem je ochrana principů demokratického právního státu plynoucích z Ústavy a Listiny základních práv a svobod.

Sdílet: