Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Ministryně spravedlnosti přislíbila uspíšit projednání zákona o ochraně oznamovatelů korupce

Ministryně spravedlnosti přislíbila uspíšit projednání zákona o ochraně oznamovatelů korupce

Nový návrh zákona o ochraně oznamovatelů korupce by měl již brzy zamířit do mezirezortního připomínkového řízení. V reakci na doporučení Rekonstrukce státu přislíbila urychlit implementaci evropského nařízení ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Nový zákon by měl zajistit ochranu a podporu zaměstnanců veřejné správy, kteří se setkají s nekalým jednáním na pracovišti a jsou ochotni ho oznámit. Protikorupční opatření může významně posílit ochranu veřejných zájmů a předcházet nehospodárnému jednání.

Foto: ČTK

Urychlené posílení ochrany oznamovatelů korupce doporučila Rekonstrukce státu vládě v rámci projektu Nezhasínat! začátkem května. Stát rozděluje v rámci řešení dopadů pandemie koronaviru stamiliardy z veřejného rozpočtu a v rychlém sledu nakupuje ochranné pomůcky. Posílení transparentnosti a prevence korupčního jednání ve veřejné správě je z tohoto důvodů nyní obzvlášť žádoucí.

Apelovali jsme proto na vládu, aby ochranu oznamovatelů (whistleblowerů) co nejdříve posílila a zajistila nástroj pro bezpečné nahlášení korupčního jednání. „V Česku neexistuje žádný právní předpis, který by ochranu oznamovatelů komplexně řešil. Potenciální oznamovatel nemá v současnosti k dispozici způsob, jak nekalé jednání oznámit a mít přitom jistotu, že zůstane v anonymitě a nevystaví se riziku odhalení a odvety. I proto možnost oznámení zaměstnanci ani úředníci téměř nevyužívají,” upřesňuje důsledky nedostatečné ochrany garant Rekonstrukce státu Marek Zelenka z Oživení.

Ministryně Benešová přislíbila projednání zákona urychlit

V reakci na naše doporučení přislíbila ministryně spravedlnosti Marie Benešová, že se vynasnaží o brzké předložení zákona o ochraně oznamovatelů. “Souhlasím, že regulace ochrany oznamovatelů, nejen korupčního jednání, může přinést úsporu veřejných prostředků, předcházet škodám na životním prostředí a chránit další veřejné zájmy. Tuto regulaci je proto třeba v českém právním prostředí zakotvit co nejdříve,” stojí v dopisu adresovaném Rekonstrukci státu.

Vláda má na základě evropského nařízení povinnost implementovat ochranu oznamovatelů do českého práva do prosince 2021. Přípravy návrhu však dosud spíše vázly. Plán legislativních prací přitom počítá s jeho předložením do září letošního roku. “S ohledem na předpokládanou délku legislativního procesu v Parlamentu a na potřebnost právní úpravy mohu nicméně přislíbit, že budu usilovat o jeho dřívější předložení,” píše ministryně. Návrh zákona by tak podle slov ministryně měl být v příštích týdnech rozeslán k připomínkování ministerstev.

Oceňujeme prioritizaci zákona o ochraně oznamovatelů ze strany ministryně Benešové. Protikorupční organizace budou hlídat, aby byl zřízen důvěryhodný orgán, ke kterému se oznamovatelé budou moci obracet a aby byla zajištěna jejich účinná ochrana před odvetnými opatřeními," reaguje na dopis analytik Rekonstrukce státu Věnek Bonuš.

Celé znění dopisu ministryně spravedlnosti Marie Benešové si můžete přečíst tady:

Vážení,

dovolte, abych z pověření předsedy vlády České republiky Ing. Andreje Babiše reagovala na materiál „Doporučení Rekonstrukce státu k posílení ochrany oznamovatelů korupce a zajištění elektronického nástroje pro bezpečné nahlášení korupčního jednání“, který byl z Vaší strany adresován předsedovi vlády a mně separátními e-maily dne 6. května 2020.

Souhlasím, že regulace ochrany oznamovatelů, nejen korupčního jednání, může přinést úsporu veřejných prostředků, předcházet škodám na životním prostředí a chránit další veřejné zájmy. Tuto regulaci je proto třeba v českém právním prostředí zakotvit co nejdříve.

Ministerstvo spravedlnosti v současné době dokončuje práce na návrhu zákona o ochraně oznamovatelů, který má společně s návrhem doprovodného změnového zákona představovat transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Podotýkám, že Plán legislativních prací vlády na rok 2020 počítá s předložením obou návrhů vládě nejpozději do září 2020. S ohledem na předpokládanou délku legislativního procesu v Parlamentu a na potřebnost právní úpravy mohu nicméně přislíbit, že budu usilovat o jeho dřívější předložení. Lze proto očekávat, že oba návrhy budou v nejbližších týdnech rozeslány do meziresortního připomínkového řízení.

Ráda bych Vás také ujistila, že oba návrhy budou plně odpovídat všem požadavkům transponované směrnice. Za zvláštní zmínku stojí např. povinné zavedení vnitřních oznamovacích systémů pro vybrané zaměstnavatele. V současnosti existující vnitřní oznamovací systémy ve veřejném (i soukromém) sektoru pak budou muset být adaptovány do podoby, která zákonu (a potažmo směrnici) vyhoví. 2 Děkuji Vám v této souvislosti za nabídku bezplatného využití nástroje GlobaLeaks, kterou prodiskutuji s odborníky z IT a dalších oblastí, a to z hlediska případných bezpečnostních rizik jeho využívání.

S pozdravem Marie Benešová


V rámci projektu NEZHASÍNAT! nabízíme politikům doporučení, jak se popasovat s krizí v mezích zákonů, a rozjet ekonomiku efektivně a transparentně. Dopady pandemie koronaviru a restart ekonomiky by měli politici řešit bez zhasnutí pravidel. Všechna doporučení Rekonstrukce státu zaslaná vládě najdete zde.