Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Na stříbrném podnose: Rekonstrukce státu nabízí programové body pro zajištění nezávislosti médií

Na stříbrném podnose: Rekonstrukce státu nabízí programové body pro zajištění nezávislosti médií

Sdílet: 03. 06. 2021

Na podzim nás čekají volby do Poslanecké sněmovny. Rekonstrukce státu představuje konkrétní návrhy řešení klíčových problémů státu souvisejících s bojem proti korupci a dobrou správou, a vyzývá politické strany k jejich začlenění do volebních programů. Jedním z témat, která Rekonstrukce státu řeší, je i úprava legislativy k zajištění nezávislosti veřejnoprávních i soukromých médií.

V Česku je podle auditních zpráv ohrožena nezávislost a pluralita médií, veřejnoprávní i soukromá média pak nejsou dostatečně chráněna před politickými vlivy. To jsou některé problémy, které chce řešit Rekonstrukce státu ve spolupráci s Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky a Českým národním výborem Mezinárodního tiskového institutu. „Regulace nových médií, jako jsou například online televize, neodpovídá společenské realitě. Přestože mají srovnatelný dosah, oproti tradičním médiím podléhají omezenému dohledu, a proto nejsou zárukou nezávislých a důvěryhodných informací,” říká Martin Luhan, koordinátor projektu Nezávislá média z Rekonstrukce státu.

Nedostatky současné legislativní úpravy fungování médií se projevují například při probíhající (nebo teda možná nedávné) volbě nových členů Rady ČT, která vzbudila řadu pochybností o zákonnosti postupu. Rekonstrukce státu navrhuje upravit proces volby mediálních rad rozprostřením odpovědnosti na více institucí (ne jen Poslaneckou sněmovnu) a upravit i požadavky na nominované a zvolené členy mediálních rad. „Dění v Radě ČT i Radě ČTK z posledních měsíců připomíná frašku a rozhodně nepřispívá k posilování důvěry veřejnosti ve veřejnoprávní média. Důležitým úkolem nově zvolených poslanců bude vytvořit takové legislativní podmínky, které podobným excesům alespoň do určité míry zabrání,” dodává Martin Luhan.

Jaká další řešení navrhujeme?

  • Zrušit možnost tlaku Poslanecké sněmovny na veřejnoprávní média prostřednictvím neschvalování výročních zpráv.
  • Umožnit přezkum rozhodnutí Parlamentu ve věci mediálních rad soudem.
  • Legislativně ošetřit udržitelnost financování veřejnoprávních médií i kontrolu efektivity jejich hospodaření.
  • Zefektivnit dohled pověřených orgánů (především RRTV) na média.
  • Narovnat pravidla pro média tak, aby respektovala současnou společenskou realitu, především rozvoj online komunikace. Vždy s respektem ke svobodě projevu a podnikání.
  • Podpořit samoregulaci soukromých médií, včetně efektivních transparentních procesů stížností a moderního etického kodexu.
  • Posílit ochranu novinářů aktivní stavovskou organizací.

Kompletní přehled programových bodů z oblasti médií najdete zde:

Téma:
Sdílet: