Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Na stříbrném podnose: Rekonstrukce státu nabízí politickým stranám sadu opatření pro lepší státní správu a boj s korupcí

Na stříbrném podnose: Rekonstrukce státu nabízí politickým stranám sadu opatření pro lepší státní správu a boj s korupcí

Na podzim nás čekají volby do Poslanecké sněmovny. Rekonstrukce státu proto představuje konkrétní návrhy řešení klíčových problémů státu - neefektivní státní správy, pomalé digitalizace a velkého prostoru pro korupci, a vyzývá všechny politické strany k jejich začlenění do volebních programů.

Rok trvající koronavirová krize naplno odhalila dlouhodobě neřešené problémy české státní správy. První příležitostí k jejich nápravě jsou sněmovní volby.  „Česká veřejná správa je dlouhodobě nemocná. Byrokracie bují, digitalizace se vleče, otevřenost nepřichází a v hodnocení korupce se propadáme. Nové volební období je příležitostí pro nový impuls aktivně léčit neduhy, které covid jen zvýraznil,” říká Jakub Černý, analytik Frank Bold a Rekonstrukce státu.

Rekonstrukce státu nabízí pro volby 2021 všem kandidujícím politických stranám a hnutím priority, které mohou převzít do svých politických programů. Přípravu podkladů a komunikaci s politiky zajišťuje Frank Bold, klíčová organizace Rekonstrukce státu. Máme za sebou již první schůzky se zástupci parlamentních politických stran. 

Boj proti korupci musí zasáhnout i veřejné zakázky, dotace a exekutory

Česko se i přes všechny snahy protikorupčních organizací dál propadá v mezinárodních žebříčcích hodnotících úroveň korupce a klientelismu. Politické strany by proto po volbách 2021 měly najít odvahu přijít s velkými systémovými reformami, které se dotknou zejména oblastí veřejných zakázek a dotací.

Oceňujeme všechny kroky, které politici v tomto volebním období podnikli směrem k větší transparentnosti. Nejen pandemie nám však ukázala, že potřebujeme další a hlubší změny, které přinesou potřebnou důvěryhodnost systému rozdělování státních peněz,” uvádí Josef Karlický, vedoucí Rekonstrukce státu. Změnit by se měl i současný systém exekucí, který motivuje exekutory i věřitele ke klientelismu.

Mezi hlavní řešení patří:

 • Zlepšit dohled nad veřejnými zakázkami (reforma ÚOHS)
 • Posílit kontrolní mechanismy (např. rozšířením působnosti NKÚ)
 • Vytvořit jednotnou databázi dotací (popř. povinnost zveřejňovat dotační rozhodnutí v registru smluv)
 • Zavést povinnost úřadů ověřovat pravdivost údajů firem v evidenci před přidělením dotace
 • Řešit zneužívání dotací určených malým a středním firmám
 • Zavést místní příslušnost exekutorů, aby exekutora vždy vybíral nezávislý soud, ne věřitel

Dobrá správa státu vyžaduje data, odborníky a plán

Pandemie koronaviru naplno ukázala, že náš stát se zasekl v minulém století - je málo akceschopný, hodně byrokratický a jen minimálně vstřícný vůči občanovi. Veřejná správa postrádá odborné kapacity. Politické vedení, které tyto problémy nedokáže koncepčně řešit, proto často naráží na nepřekonatelné limity veřejné správy, a nedokáže tak čelit výzvám 21. století. 

Naši státní správu brzdí dlouhodobé problémy. Politici bohužel často lepí jen aktuální viditelné problémy, a nemyslí v širších horizontech. Potom se dostávají do situací, kdy po úřednících žádají nemožné. Politici by měli usilovat nejen o snižování byrokracie pro občany, ale také o efektivní, kvalitní a odborně zdatnou veřejnou správu a její přiměřenou a koordinovanou kontrolu,” říká Jakub Černý, analytik Rekonstrukce státu.

Návrhy, jak na to:

 • Zkrotit nárůst byrokracie
 • Novelizovat krizovou legislativu
 • Lépe definovat vlastnickou politiku státu
 • Zajistit zpětnou vazbu pro politiky, jak (ne)fungují již přijaté zákony (tzv. evidence based policy)
 • Zajistit personální stabilitu státní správy a koncepčně posilovat její odbornost
 • Zlepšit přístup občanů k informacím z veřejné správy

Rychlá digitalizace pro vstřícnější stát

Česko v oblasti eGovernmentu dlouhodobě zaostává za evropským průměrem, a přes ambiciózní plány digitalizace státu vázne. Postupy jsou nekoncepční, IT zakázky často končí průšvihem, a komunikace občanů se státem se zjednodušuje jen velmi pomalu. Přinášíme proto návrhy, jak digitalizovat stát systémově a bez průtahů. 

Slibovaná digitální revoluce zatím nenastala. Digitalizace by měla vést k transparentnímu vládnutí, k efektivnějšímu státu a šetření veřejných peněz. Politici by ale neměli zapomínat na to, že má hlavně zjednodušit život občanům. Ti ale zatím téměř neměli příležitost si možnosti eGovernmentu vyzkoušet,” přibližuje Ervín Hausvater, analytik Rekonstrukce státu.

Jak to změnit?

 • Vytvořit centrální digitalizační autoritu s potřebnými kompetencemi
 • Zajistit kompatibilitu IT systémů pomocí jednotného standardu
 • Otevřít data v odpovídající kvalitě - zejména ty s velkým společenským dopadem
 • Vyvázat se z vendor lock-in zakázek a předcházet jim
 • Státní správa si musí umět získat a udržet IT experty (např. pomocí institutu klíčových služebních míst)

Další oblastí, ke které Rekonstrukce státu připravila sadu programových bodů, jsou nezávislá média„Dění v Radě ČT i Radě ČTK z posledních měsíců připomíná frašku a rozhodně nepřispívá k posilování důvěry veřejnosti ve veřejnoprávní média. Důležitým úkolem nově zvolených poslanců bude vytvořit takové legislativní podmínky, které podobným excesům alespoň do určité míry zabrání,” říká Martin Luhan, koordinátor projektu Nezávislá média z Rekonstrukce státu. Programové priority pro oblast médií najdete zde.

Rekonstrukce státu bude průběžně sledovat volební programy politických stran a hnutí a vyhodnocovat, do jaké míry reflektují opatření pro lepší správu a boj s korupcí. První komentář Rekonstrukce státu k programu najdete zde:

Hodnocení volebních programů (1. díl): Koalice SPOLU

S návrhy programových priorit postupně oslovujeme zástupce parlamentních stran. Tady jsme na online schůzce s Markem Výborným z KDU - ČSL.

Podpořte nás finančním darem a pomozte nám přesvědčit politiky, aby si závažné problémy státní správy vzali po volbách za prioritu:


Rekonstrukce státu přišla v roce 2013 se závazkem pro všechny kandidáty do Poslanecké sněmovny, aby podpořili devět zákonů proti korupci. Od té doby sdružujeme experty v oblastech boje proti korupci, dobré správy, otevřeného vládnutí a digitalizace, a navrhujeme klíčové systémové změny. Pečlivě budované know-how už 8 let využíváme k prosazování efektivnějšího a přívětivějšího fungování státu směrem k občanům.