Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Státní správa se otevře odborníkům a ochrání nejvyšší úředníky před politickými tlaky

Sdílet: 10. 04. 2024

Vláda dnes schválila dlouho připravovanou novelu služebního zákona. Komplexní návrh Ministerstva vnitra má zefektivnit fungování státní správy. Zejména díky debyrokratizaci některých procesů, zajištění lepšího kariérního růstu a ochraně nejvyšších úředníků před politickými tlaky. Novela však stále nepočítá s proměnou role státních tajemníků.

Foto ilustrační. Ministerstvo vnitra pod vedením Víta Rakušana (STAN) připravilo velkou reformu služebního zákona. Podle expertů zvýší efektivitu i flexibilitu státní správy. Foto: Profimedia/ČTK

Dlouho připravovaná modernizace fungování státní správy je po dnešním jednání vládního kabinetu opět o krok blíž. Rekonstrukce státu i další nevládní organizace chválí zejména snahu přilákat do státních služeb odborníky z praxe a nabídku kariérního růstu. Jako nevyužitou příležitost naopak hodnotí fakt, že novela stále postrádá proměnu role státních tajemníků coby provozních ředitelů zodpovědných za chod jednotlivých ministerstev.

Služební zákon určuje základní pravidla pro fungování státní správy. Oceňujeme, že se vláda pustila do reformy zákona, protože bez toho nelze dosáhnout moderní a efektivní státní služby, která se dokáže vypořádat s komplexními problémy dneška i případnými krizemi.
Lukáš Kraus vedoucí analytického týmu

Vítáni absolventi ze zahraničních univerzit i odborníci z praxe

Mezi největší pozitiva návrhu patří otevření státní služby pro Čechy a Češky s diplomem z prestižních zahraničních univerzit. Novela totiž počítá s tím, že odpadne nostrifikační řízení a stát bude diplomy ze zahraničních univerzit uznávat automaticky.

Novela ale zjednodušuje i další personální procesy; i ty běžné totiž fungují ve státní službě složitě. Typickým příkladem může být skončení služebního poměru na žádost zaměstnance nebo odchod na mateřskou. Dosud bylo nutné vydat rozhodnutí podle správního řádu, s čímž se pojí papírování a lhůty, a nebylo možné se dohodnout na konkrétním datu. Nově se celý proces přibližuje zákoníku práce, který je flexibilnější.

Jiným příkladem změn je tzv. gentlemanský odchod.

Gentlemanský odchod umožní flexibilnější opuštění místa ve vyšších patrech státní správy, pokud si obě strany například lidsky nesednou. Pojistkou proti zneužití je souhlas právě toho úředníka, který chce místo opustit. A navržený šestinásobek platu jako odchodné je adekvátní tomu, že se vyhneme dlouhým pracovněprávním sporům.
Marek Zelenka expert Oživení

Jak udržet experty a nabídnout perspektivu mladým talentům

Zaměstnanci ve státní službě mají oproti lidem v soukromém sektoru možnosti kariérního růstu velmi omezené. Odborníci a specialisté proto nezřídka ve státní správě pouze sbírají zkušenosti a praxi, načež přechází do soukromé sféry za lákavějšími možnostmi. Vítáme proto zavedení expertní kariérní linky, která nahradí současnou rigidní praxi, v níž se status úředníka odvíjí od dosaženého vzdělání. Nový systém zohlední náročnost a odpovědnost vykonávané práce.

Stát díky zavedení expertní kariérní linky:

  • nabídne kariérní perspektivu i těm, kteří nechtějí pracovat na manažerské pozici nebo se na ni nehodí,
  • do budoucna by zavedení odborné kariérní linky mohlo být východiskem pro zavedení programu profesionálního rozvoje pro talentované státní zaměstnance,
  • získá přehled o tom, kdo je pro fungování úřadu nepostradatelný, což může být užitečné např. při reorganizaci úřadu či nastavování platové politiky a cílení rozvojových programů,
  • usnadní komunikaci napříč hierarchizovanou státní správou, neboť hlas odborníků bude silnější,
  • položí základ pro sdílení praxe a zakládání odborných profesních komunit,
  • začne rozvíjet projektové řízení.
V současnosti je kariérní růst zaměstnance omezen postupem po manažerské lince. Pokud státní služba nabídne kromě manažerského postupu i možnost odborného statusově atraktivního růstu, umožní statusové ohodnocení odborníků, kteří jsou pro státní správu nenahraditelní, aniž by byli nuceni nabírat i manažerskou odpovědnost, která je sama o sobě specifickým druhem kompetence. Tento status je spojen s cílením specifického vzdělávání, plánováním kapacit a organizačních reforem či talent managementu, tím zvyšuje jejich motivaci ve státní službě setrvávat.
Kateřina Polanská Deputy Executive Director Aspen Institut Central Europe

Tímto krokem se může omezit současná negativní praxe, kdy jsou manažerské pozice obsazovány odborně excelentními zaměstnanci bez ohledu na manažerské dovednosti. Manažerské pozice budou moct být obsazovány skutečně manažery, po nichž bude možné vyžadovat kvalitní manažerské výkony.

Ochrana nejvyšších úředníků před politickými tlaky

Pomyslnou hráz mezi politickou a úřednickou „mocí“ tvoří zhruba 120 vrchních ředitelů, státních tajemníků a vedoucích některých úřadů (např. Úřad práce). Právě oni mají zprocesovat oprávněná politická zadání, už ne ale požadavky například na zásahy do rozdělování dotací.

Aby se zabránilo zneužívání služebního hodnocení či kárných postihů k tlakům na nejvyšší úředníky, novela předpokládá transformaci dosavadní kárné komise druhého stupně na novou pětičlennou služební komisí. Její členy bude navrhovat ombudsman, prezident NKÚ a menšinu z nich i vláda.

Jedná se o další ze série opatření této vlády, kterými dochází k posílení schopnosti vysokých státních úředníků ustát tlak například na ovlivnění veřejné zakázky či výměnu nepohodlného úředníka. Krok přispívá především k nezávislosti vrchních ředitelů, což jsou dnes nejdůležitější, ale současně nejméně chránění státní úředníci.
Lukáš Kraus vedoucí analytického týmu

Nevyužitá příležitost: nenaplněný potenciál státních tajemníků

Jedinou větší výtkou nevládních organizací je absence redefinice role státního tajemníka. V současnosti ve státní správě chybí osoba, která by nesla odpovědnost za plnění priorit, zejména mezisekčních úkolů na ministerstvech. V zahraničí přitom právě tajemníci často plní podobnou manažerskou roli - coby provozní ředitelé jsou zodpovědní za chod ministerstva a kontrolují plnění priorit zadaných ministrem. Tato praxe je běžná na Západě nebo třeba v Evropské unii.

Státní tajemník by měl být z povahy své pozice jako nejvyššího nadřízeného úředníků úřadu zodpovědný za provoz úřadu, za jeho akceschopnost, efektivitu, flexibilitu a za schopnost plnit legislativní úkoly stejně tak jako politické priority vlády. Současné postavení, pravomoci a ochrana státních tajemníků neodpovídají malé odpovědnosti a povinnostem, které jim zákon přikládá. Naopak velmi vítám důraz na hodnocení výkonu, snižování bariér pro zaměstnávání odborníků a modernější principy kariérního rozvoje.
Michal Bláha Hlídač státu

Příprava současného komplexního předpisu trvala více než rok. Na přípravě spolupracovali současný i bývalý nejvyšší státní tajemník i odborní zástupci nevládního sektoru. Kromě Rekonstrukce státu i např. Oživení, Aspen Instituce CE a České priority.

Je nejvyšší čas modernizovat českou státní správu

Experti a expertky spojili síly a na webu moderní státní správa ukazují cestu, jak zlepšit fungování české státní správy. To není vyhovující ani pro řešení běžných problémů, natož pro zvládání vážných krizí. Na nízkou efektivitu státní správy a její další limity běžně naráží nejen občané, ale také každá vláda, která chce uskutečnit svůj program. 

Vnímání státní správy

Česká státní správa by si zasloužila velkou reformu jak podle většiny veřejnosti, tak podle osmi z deseti samotných státních úředníků. Taková čísla alespoň zjistil průzkum zadaný Aspen Institutem Central Europe v květnu 2021.

Sdílet: