Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Veřejné investice bez zbytečných průtahů? Vláda se rozhoupala k reformě ÚOHS

Veřejné investice bez zbytečných průtahů? Vláda se rozhoupala k reformě ÚOHS

Sdílet: 13. 06. 2024

Dlouhodobá praxe ukázala, že přezkum zadávání veřejných zakázek je v Česku zdlouhavý a nepřehledný. Ministerstvo pro místní rozvoj dnes konečně představilo návrh zákona, který to má změnit. Přinese změnu fungování ÚOHS, kdy namísto předsedy budou nově o přezkumech rozhodovat specializované senáty v jedné jediné instanci. Rekonstrukce státu návrh reformy vítá.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) představil návrh reformy ÚOHS. Ilustrační foto Zdroj: Profimedia/ČTK

Reformu ÚOHS v oblasti dohledu nad veřejnými zakázkami slíbila pětikoalice již ve svém programovém prohlášení a stvrdila jej i dohoda koaličních stran z konce roku 2023. Ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením Ivana Bartoše (Piráti) nyní konečně zveřejnilo návrh reformy a poslalo jej do meziresortního připomínkového řízení.

Reforma rozpohybuje veřejné investice, digitalizace či klíčové stavby totiž už nebudou kvůli přezkumu před ÚOHS blokované na nepřiměřeně dlouhou dobu. Kolektivní forma rozhodování navíc posílí protikorupční pojistky a umožní důsledné řešení případů střetu zájmů a podjatosti.
Věnek Bonuš právník Rekonstrukce státu

Zatímco Česká republika a Slovensko přezkoumává veřejné zakázky až v 5 instancích, 23 z 27 států EU o jedné zakázce rozhoduje maximálně ve 3 instancích. Český model přezkumu je tak zásadně komplikovanější než evropský standard, přičemž tato systémová komparativní nevýhoda se projevuje i v délkách rozhodování, po které jsou zakázky státu i obcí zablokované.

Reforma přináší řešení dvou hlavních problémů, se kterými se ÚOHS v agendě veřejných zakázek potýká: Nadměrnou koncentraci pravomocí předsedy chce MMR řešit zavedením kolektivní formy rozhodování a pomalé rozhodování má napravit zavedení jednoinstančnosti a posílení prvků sporného řízení.
Věnek Bonuš právník Rekonstrukce státu

Analýza délky rozhodování ÚOHS v návrhových řízení v roce 2022 ukázala, že do 2 měsíců od podání návrhu dodavatele rozhodl ÚOHS pouze 2 % případů, které posuzoval meritorně. Pro srovnání německý federální úřad do 2 měsíců vyřídil většinu případů. 

Typicky lze v ČR očekávat definitivní rozhodnutí ve věci za 3 až 7 měsíců, přičemž 10 % případů trvá déle než 9 měsíců a 5 % déle než rok. Na vině není pomalá práce úředníků ÚOHS, ale právě nevyhovující systém, který ve své komplikovanosti nemůže dodat stejné výsledky jako agilnější modely přezkumu v zahraničí.

Velmi slibné změny

Rekonstrukce státu předložený návrh reformy vítá, neboť řeší a napravuje dvě výše zmíněné nevýhody současného systému. Je tak ve shodě s připomínkami, které Rekonstrukce státu k současné praxi předkládá již od roku 2020. Jaké reformní kroky MMR slibuje?

  1. Jedna instance místo dvou ve správním řízení - V řízení o přezkoumání úkonů zadavatele na návrh nebude možné podávat proti rozhodnutí rozklad. Bude možné se bránit správní žalobou. Řízení o správní žalobě navíc nebude blokovat uzavření smlouvy, pokud nevydá soud předběžné opatření či nepřizná odkladný účinek žaloby.
  2. Rozhodují senáty místo jednoho člověka - MMR navrhuje zřídit v rámci ÚOHS nový orgán, Radu pro veřejné zakázky. O návrhu na přezkoumání budou rozhodovat specializované tříčlenné senáty Rady. Končí tak systém, kdy o všem podstatném rozhoduje jediný člověk.
  3. Posílení procesní odpovědnosti účastníků řízení - ke zjednodušení má přispět i přenesení části břemene tvrzení a důkazního na účastníky řízení. Nově má předmět a rozsah přezkumu určit navrhovatel, Rada bude návrhem vázána a nebude oprávněna rozhodovat mimo jeho rámec.
  4. Zkrácení lhůt pro podání žaloby proti rozhodnutí - lhůta pro podání žaloby proti rozhodnutí ÚOHS v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele se zkrátí ze 2 měsíců na 14 dní.
  5. Přezkum ex offo neblokuje zadávací řízení - v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeném z moci úřední (ex offo) automaticky neběží blokační lhůta, tedy zákonný zákaz uzavření smlouvy v rámci probíhajícího zadávacího řízení.

Návrh nyní projde meziresortním připomínkovým řízením a my jej budeme nadále sledovat.

Chcete vědět víc o reformě ÚOHS?

Transparentní, rychlý a odolný proti politickým tlakům. Takový by měl být Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) při dohledu nad soutěží o veřejné zakázky. A díky reformě se takovým stane.

REFORMA