Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Digitální Česko? Státní správa potřebuje zjednodušit, překonat resortismus, ale také (de)centralizovat nákupy

Digitální Česko? Státní správa potřebuje zjednodušit, překonat resortismus, ale také (de)centralizovat nákupy

Dnes a zítra probíhá konference Digitální Česko. Jak na tom však s digitalizací je státní správa? Česko už má digitální ústavu a agenturu, na hmatatelné výsledky však musíme ještě počkat. Rekonstrukce státu připomíná, že jenom „digitalizovat” pro efektivnější stát nestačí. Potřebujeme nový služební zákon, zjednodušit nákupy státu a poprat se s problémem závislosti státu na konkrétních dodavatelích služeb a technologií (vendor lock-in).

Ilustrační foto. Přinese digitalizace státní správy další služby pro občany online? Nebo zůstaneme u Portálu občana a datových schránek? Foto ČTK.

Rekonstrukce státu se již před lety pustila společně s Hlídačem státu do digitalizace české státní správy. Pomohli jsme k přijetí digitální ústavy, která má v příštích letech tlačit stát postupně digitalizovat všechny významné služby pro občany i pro komunikaci úřadů mezi sebou. Jako členové platformy Společně & Digitálně jsme uvítali a podpořili i vznik Digitální a informační agentury (DIA).

Agentura má potenciál centralizovat potřebné know-how, určit priority digitalizace ve státní správě, systematicky rozvíjet tuto oblast a udržet u ní dlouhodobě pozornost politiků, pro něž je digitalizace často spíše Popelkou.
Jakub Černý lobbista Rekonstrukce státu

Vznik DIA je prvním krokem k překonání resortismu, který brání zavádět úspěšná řešení napříč všemi institucemi.

Jenom digitalizovat nestačí

Moderní státní správa, která občanům poskytuje služby na úrovni 21. století, však není jen digitální. Potřebuje také efektivní organizaci, zjednodušení procesů, informované vládnutí a mnoho dalších změn, aby se pověstná byrokracie pouze nepřelila do online prostoru.

Rekonstrukce státu navrhuje jako první krok zásadní změnu služebního zákona pro flexibilnější fungování i strategické vedení státní správy. Jedině tak se stane stát jako zaměstnavatel atraktivním i pro experty, kteří jinak volí kariéru v soukromém sektoru.

Státní správa pochopitelně musí zůstat politicky neutrální, ovšem to neznamená, že by snad měla zamrznout ve stavu, kdy je za vrchol invence považována excelová tabulka. Podporujeme změny, které zavedou i ve státní správě manažerské nástroje běžné ve světě.
Jakub Černý lobbista Rekonstrukce státu

Jak se stát lepším hospodářem? Nakupuj (de)centralizovaně…

Stát může být lepší hospodář. Musí však najít cestu, jak se vypořádat se dvěma velkými problémy: roztříštěností nákupů stejného zboží a dlouhodobé závislosti státu coby zákazníka na dodavatelích konkrétních služeb a technologií, tzv. vendor lock-inu, nejen v IT oblasti.

Efektivní centrální nákupy by šly řešit na bázi e-shopu, kde si libovolný zadavatel může naklikat typizovaná plnění, což sníží administrativu celého procesu a přinese lepší cenu (skrze větší konkurenci dodavatelů). Takové e-shopy už v menším měřítku existují - třeba Centrální nákup Plzeňského kraje nebo nákupní portál Svazu měst a obcí.

Jako vhodné řešení vidíme situaci, kdy stát nebude sám od základů stavět nový e-shop pro centrální soutěžení zakázek, ale umožní již etablovaným provozovatelům zakázkových e-shopů nabízet své služby za úplatu širšímu okruhu zadavatelů.
Pavlína Hojná právnička a analytička

… a překonej vendor lock-in!

Až 365 různých českých úřadů je podle odhadů naší členské organizace DatLab uzamčených v pasti, kdy musí odebírat služby pouze od jediného dodavatele. Jen v oblasti veřejných zakázek v IT sektoru jde celkem o 8,5 miliardy korun ročně, což je zhruba 53 % všech zakázek. Je to špatně, neboť je narušeno tržní prostředí a stát zbytečně vynakládá peníze navíc.

Odchod z vendor lock-inu je většinou nákladný proces, proto doporučujeme takovému jednání předcházet. Z ekonomického hlediska je proto logickým krokem kontrolovat například, jak jsou napsány smlouvy s dodavatelem. Veřejné instituce by se měly chovat s péčí řádného hospodáře, smlouvy by proto neměly být výhodné pouze jednostranně pro dodavatele.
Jiří Skuhrovec Datlab Institut

Klíčovým doporučením proti vzniku vendor lock-in je strategické plánování rozvoje ve střednědobém horizontu, udržení know-how uvnitř organizace, stavba modulárních systémů nebo vyžádání přístupu k datům od dodavatele. Více k problému a řešením najdete v nadčasové příručce Datlab pro zadavatele.

Stát pro občany

Česká veřejná sféra potřebuje nejen rychle a chytře digitalizovat, ale musí se celkově modernizovat a změnit svůj přístup k občanům, pro které své služby vytváří. Měla by občany brát jako rovnocenné partnery, ne-li spíše své nadřízené, a jednat vůči nim co nejvíce jasně a otevřeně. Bude to zřejmě ještě dlouhá cesta, ale recepty na úspěšnou modernizaci existují - stačí si je přečíst.

Moderní státní správa

Efektivní organizace, informované vládnutí a digitální transformace. To jsou ty oblasti, ve kterých stát musí opravdu zabrat. Jedině tak vznikne Moderní státní správa