Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Hodnocení volebních programů (3. díl): hnutí Přísaha

Hodnocení volebních programů (3. díl): hnutí Přísaha

Sdílet: 29. 07. 2021

U volebních programů kandidujících stran, hnutí či koalic sledujeme oblasti, které jsme formulovali jako programové priority Rekonstrukce státu pro dobrou správu a boj s korupcí. Tentokrát jsme se podívali do volebního programu hnutí Přísaha, ve kterém se jako nejpropracovanější jeví oblast týkající se trestní politiky státu, která se dotýká i praktického boje s korupcí.

Foto: ČTK

Hnutí Přísaha se na prvním místě svého programu věnuje problémům bezprostředně spjatých s koronavirovou epidemií. Slibuje například řešení kompenzací ze strany státu, byť není zřejmé, jak by řešení mělo vypadat, nebo jednat podle hesla: Nejdřív podpořme, teprve pak kontrolujme. Korupci, efektivnímu a otevřenému vládnutí se Přísaha přímo i nepřímo věnuje napříč volebním programem, mimo jiné i slibem zavést teritorialitu exekucí fyzických osob. Naopak o nezávislosti médií jako pilíři informovanosti občanů a podstatného základu fungující demokratické společnosti se Přísaha ve svém programu nezmiňuje, stejně tak nemluví o potřebě revidovat pravidla pro financování stran a kampaní.

1. Efektivní a otevřené vládnutí

Hnutí se zavazuje prosadit zákon o lobbingu, ale i další prvky otevřeného vládnutí. Vstřícnost k aktivní účasti občanů na správě státu se projevuje například slibem zavést národní konzultace při tvorbě zákonů nebo povinné online přenosy jednání výborů Sněmovny, které se osvědčily za koronakrize, či elektronická hlasování výborů, kterým se některé výbory stále brání. Výsledky elektronických hlasování by pak měly být okamžitě dostupné v podobě open dat a propojené s hlasováním na plénu, což by Sněmovnu konečně dovedlo do společnosti parlamentů 21. století. (Senát však zaostává ještě více.)

V pravomocích NKÚ chce Přísaha zdůraznit úkol vyhodnocovat naplňování cílů zákonů (ty je třeba ale nejdříve v zákonech, respektive důvodových zprávách uvádět) a uložit vládě povinnost řídit se posudky komise pro vyhodnocování dopadů regulace (RIA).

Nejvyššímu kontrolnímu úřadu se Přísaha v programu věnuje i dále, když slibuje uskutečnění již desetiletí trvající snahy o rozšíření auditů NKÚ na všechny státní firmy a státní příspěvkové organizace. Lépe kontrolovat chtějí v Přísaze i státní podniky, a to umožněním jejich kontroly Hospodářským výborem Poslanecké sněmovny.
Jakub Černý lobbista Rekonstrukce státu

Aby se nové kontroly jen nezaváděly, pamatuje Přísaha v programu i na potřebu systém kontrol zjednodušit, zpřehlednit a zefektivnit. Navrhuje proto zavedení nástrojů pro omezení kontrolní zátěže a její koordinaci například ve formě sdílených kalendářů kontrolních orgánů a pořádání společných kontrol.

2. Digitalizace

  Přísaha se chce zaměřit na digitalizaci státu po vzoru úspěšných západních i asijských zemí a slibuje, že „podpoří všechna rozumná řešení, která zlepší život občanům a podnikání živnostníkům a firmám”. V obecné rovině slibuje revizi existujících agend úřadů, uživatelsky přívětivé webové služby státu i zřízení centrálního informačního webu a mobilní aplikace, která občana upozorní, na co má nárok, nebo jaké má vůči státu povinnosti. Zmiňuje i problém vendor lock-in zakázek v IT, tedy závislosti na jednom dodavateli, a jako řešení požaduje audit existujících smluv a vytvoření strategie vyvázání se z nevýhodných smluv.

  3. Veřejné zakázky a dotace

  V oblasti veřejných zakázek Přísaha spíše neurčitě slibuje nastavení férového prostředí pro zadávání veřejných zakázek. Konkrétnější je v oblasti zefektivnění nákupů státu, zejména centrálních, skrze jeden státní e-shop pro veřejnou správu po vzoru Rakouska. V oblasti dotací slibuje hnutí vedle vytvoření jednotného registru dotací také zavedení povinnosti nevládních organizací veřejně před poslanci na slyšení obhájit žádost o prostředky ze státního rozpočtu s cílem omezit politizaci. Přísaha zřejmě cílí na dotace nestátním neziskovým organizacím, neboť prostředky za komerční zakázky se rozdělují veřejnými zakázkami. Přesto ani rozdělování dotací obvykle není v kompetenci poslanců, a slyšením před poslanci jen velmi těžko zabrání politizaci. Politizaci a korupčnímu prostředí při rozdělování dotací tímto spíše nahraje. Doporučujeme namísto toho obecně posílit evaluační mechanismy státu i v oblasti vyhodnocování efektu poskytovaných dotací.

  4. Justice

  Přísaha také slibuje zavést zveřejňování rozsudků soudů na jednom místě na internetu, což je sice již legislativně ošetřeno, ale implementaci je třeba ohlídat. Dále podporu zákona, kterým budou zavedena transparentní výběrová řízení vedoucích státních zástupců a stanovena funkční období, jak doporučuje GRECO. Doufáme, že odvolatelnost vedoucích státních zástupců jen v kárném řízení bude další prvek zákona o státním zastupitelství, který by Přísaha podpořila.

  Rekonstrukce státu vyhodnocuje všechny zveřejněné programy a před volbami spustí komplexní hodnocení stran i politiků z pohledu dobré správy státu a boje proti korupci.