Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Hodnocení volebních programů (6. díl): ANO a Volný blok

Hodnocení volebních programů (6. díl): ANO a Volný blok

Sdílet: 05. 10. 2021

U volebních programů kandidujících stran, hnutí či koalic sledujeme oblasti, které jsme formulovali jako programové priority Rekonstrukce státu pro dobrou správu a boj s korupcí. V tomto díle našeho seriálu jsme se podívali na programy hnutí ANO a Volného bloku.

Foto: ČTK

ANO 2011

Nejvýznamnější zprávou, která vyplývá z volebního programu hnutí ANO, je odklad dříve proklamativně protikorupčního hnutí od tématu korupce. Programu dominuje digitalizace a většina ostatních témat je buď poměrně obecná, nebo se jim ANO nevěnuje. Takovým příkladem je nezávislost médií veřejné služby. Omezenou pozornost hnutí ANO věnuje i sytémovému poučení se z pandemie covidu, kde sice slibuje vytvořit český Robert Koch-Institut a zlepšit financování orgánů veřejného zdraví, ale nijak nereflektuje skutečnost, že Česko stále nemá právní rámec pro dlouhodobý boj s pandemií a po skončení platnosti pandemického zákona na jaře příštího roku nebude mít rámec dokonce žádný.

Digitalizace

Hnutí ANO ze všech sledovaných oblastí nejvíce rozpracovává oblast digitalizace, kde je ve svých příslibech také nejkonkrétnější. Kromě slibu komplexní elektronizace zdravotnictví (např. elektronizace žádanek i zdravotnické dokumentace) a ministerstva dopravy (online registrace vozidel apod.) se hnutí ANO věnuje i obecnému přístupu občanů k výhodám digitálního státu, nechybí proto závazek dopracovat Portál občana do podoby univerzální komunikační brány se státem včetně možnosti plateb a notifikací či vize předvyplněných formulářů.

Efektivní a otevřený stát

Digitalizace má být podle hnutí ANO i cestou, jak odstranit zbytečnou byrokracii a jak zkrotit systém přebujelých kontrol (řešit to má portál, který zpřehlední kontroly podnikatelů). V programu nalezneme i slib rozšířit centrální nákupy, ale bez uvedení, jak toho dosáhnout. Hnutí ANO se také zavazuje znovu zkusit prosadit rozšíření auditní působnosti NKÚ na hospodaření s veřejnými penězi, například prý na větší obce. Zásadní jsou však státní akciové společnosti, dosud bez nezávislé kontroly.

Obdobně hnutí ANO slibuje znovu zkusit prosadit zákon o lobbování, který v končícím období předložilo, ale pro jeho prosazení ve Sněmovně téměř nic neudělalo. K větší otevřenosti státu má přispět i otevření dat (stále však anonymizovaných) ze zdravotnických registrů “za účelem rozvoje systému měření kvality a srovnávání poskytovatelů zdravotních služeb” či zveřejňování soudních rozhodnutí na internetu.

Boj s korupcí

Dříve protikorupční hnutí se boji s korupcí v programu věnuje jen minimálně. Kromě zmiňovaného slibu umožnit NKÚ kontrolovat nakládání s dalšími veřejnými prostředky slibuje hnutí ANO ještě prosadit zákon o ochraně oznamovatelů korupce, který je však implementací evropské směrnice a s nímž jsme v prodlení. Obdobně jako v případě zákona o lobbingu ho vláda ho již předložila v končícím volebním období, ale ANO mu nedalo dostatečnou prioritu, aby prošel nabitou Sněmovnou.

Volný blok

Hodnocení programu Volného bloku je poměrně jednoduché. Volný blok se tématům dobré správy státu věnuje jen okrajově. Slibuje například zrušení služebního zákona, které by umožnilo politizaci státní služby a zřejmě by znamenalo i stopku pro využívání strukturálních fondů Evropské unie. Kromě tohoto konkrétního, byť negativního volebního příslibu už se Volný blok omezuje jen na obecné sliby zastavit růst byrokracie a zasazovat se o volný přístup k datovým sítím. Pozitivně lze hodnotit slib prosadit reformu krizové legislativy, kterou ČR pro dlouhodobé zvládání jakékoli pandemie nutně potřebuje, z dalších části programu ke krizi spojené s epidemií covidu a z vyjádření čelních představitelů Volného bloku však nelze očekávat, že by jakákoliv reforma krizové legislativy pod taktovkou Volného bloku šla správným směrem. 

Komplexní hodnocení stran i politiků z pohledu dobré správy státu a boje proti korupci najdete na našem Volebním průvodci:

Volebnipruvodce.cz
Neztraťte se ve světě předvolebních hesel a slibů.