Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Mantinely demokracie 2019: Ústavní systém a lidská práva

Mantinely demokracie 2019: Ústavní systém a lidská práva

Nezávislí odborníci hodnotí trendy, hrozby a příležitosti pro zlepšení demokracie v 2. polovině roku 2019. Experti pracovní skupiny pro ústavní systém považují za nejzávažnější odmítnutí prezidenta odvolat ministra kultury Staňka a související neochotu premiéra chránit kompetence vlády. Pracovní skupina pro lidská (sociální) práva připomíná zvolení Stanislava Křečka ombudsmanem a upozorňuje na nestandardní přípravu návrhu zákona o přídavku na bydlení nebo diskriminační novelu vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ilustrační foto. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Foto: ČTK

Ústavní systém: Prezident v křížku s ústavou

Nejzávažnější ohrožení ústavního pořádku představovalo podle expertů odmítání prezidenta republiky odvolat bývalého ministra kultury Staňka a jmenovat jeho nástupce. Postup byl v rozporu s Ústavou i Listinou základních práv a svobod. Varovná je ale v této souvislosti i nečinnost premiéra, který odvolání ministra navrhnul, ale nevyužil ústavní mechanismy k tomu, aby pravomoci vlády ochránil před zásahy prezidenta.

Prezident republiky nepřípustně zasahuje do vnitřního fungování a personálního obsazování vlády; tím narušuje podstatu formy vlády v ČR, zároveň porušuje principy právní jistoty.
JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.

Zásadní byla během druhé poloviny roku 2019 také senátní ústavní žaloba na prezidenta, která však nezískala dostatečnou podporu ve Sněmovně. Experti připomínají rovněž zrušení církevních restitucí Ústavním soudem. Ústavní soud také odmítl zabývat se návrhem prezidenta a poslanců ANO na zrušení části zákona o střetu zájmů. Členové vlády tak mají i nadále zákaz provozovat televizi nebo rádio a vydávat periodický tisk. Nadále platí i omezení firem ovládaných členy vlády k veřejným zakázkám a dotacím.

Pracovní skupina v neposlední řadě připomíná rozhodnutí státního zástupce Šarocha o zastavení trestního řízení v kauze Čapí hnízdo. Podle nejvyššího státního zástupce bylo rozhodnutí nezákonné a následně ho zrušil.

Celou zprávu si můžete přečíst tady:

Lidská práva (sociální práva): Nejistá budoucnost dostupného bydlení

Lidskoprávní experti připomínají zvolení Stanislava Křečka Veřejným ochráncem práv, především kvůli jeho vyjádřením týkajícím se zúžení agendy úřadu. Kancelář ombudsmana se i přes absenci mezinárodní akreditace dlouhodobě profiluje jako národní lidskoprávní instituce a podle zákona i mezinárodních smluv tuto agendu nelze omezit bez toho, aby stát pověřil jinou instituci. Pracovní skupina tak spatřuje jako zásadní ohrožení pro ochranu lidských práv situaci, kdy by Veřejný ochránce přestával vykonávat kompetence, které mu ukládá zákon.

K závažným pochybením došlo při přípravě návrhu zákona o přídavku na bydlení, který výrazně zpřísňuje přístup k dávkám. Návrh obsahuje řadu nedostatků a nestandardní bylo i jeho projednávání v rámci pracovní skupiny zřízené Ministerstvem práce a sociálních věcí. I přes výraznou kritiku státních institucí, samospráv i neziskových organizací byl návrh v závěru roku 2019 předložen do připomínkového řízení.

Nejvíce problematické je na návrhu „právo veta“ obcí proti výplatě dávky do ubytoven, záměr pro maximální výši dávky použít jen 10 % nejnižších hodnot z tzv. cenových map a nedomyšlená úprava kontrol kvality bytů, která povede k zastavení řízení o dávce na mnoho týdnů až měsíců, aniž by se proti tomu mohl klient odvolat.
Alena Zieglerová

Diskriminační je podle expertů novela vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, která vylučuje děti s postižením z hlavního vzdělávacího proudu. Upozorňují také na opakovanou absenci věcných záměrů zákonů a očekávají intenzivní debaty ohledně zrušení kojeneckých ústavů.


Rekonstrukce státu v rámci hlídání demokracie sleduje dění v 8 oblastech, ve kterých se může potenciální ohrožení pro demokracii a právní stát objevit. Oslovili jsme proto několik desítek nezávislých expertů, kteří pracují na pravidelných závěrečných zprávách monitorujících jednotlivé oblasti.

Expertní zprávy za první pololetí 2019 najdete tady.

Závěrečné zprávy pro jednotlivé oblasti jsou zveřejňovány v půlročních intervalech. Součástí hlídání mantinelů demokracie bude také vznik sítě organizací, jejichž společným zájmem je ochrana principů demokratického právního státu plynoucích z Ústavy a Listiny základních práv a svobod.