Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Pomohli jsme odtajnit anonymní firmy. Co zákon přinese?

Pomohli jsme odtajnit anonymní firmy. Co zákon přinese?

Sdílet: 27. 01. 2021

Parlament minulý týden finálně schválil zákon o evidenci skutečných majitelů, jedno z nejdůležitějších protikorupčních opatření za poslední léta. Přestože poslanci nepodpořili vymahatelnější senátní verzi zákona, pro transparentnost veřejných peněz se jedná o velký posun kupředu. Rekonstrukce státu již dříve prosadila stopku na dotace a zakázky, dokud firmy neodhalí své skutečné majitele. Ze zákona díky našim snahám zmizela i sporná výjimka pro firmy zaparkované ve svěřenských fondech.

Foto: ČTK

O veřejné peníze se v Česku dosud mohly ucházet firmy s nejasnou vlastnickou strukturou. Peníze z veřejných zakázek a dotací tak končily neznámo kde. Přes anonymní firmy mohly putovat do daňových rájů či posloužit korupci, organizovanému zločinu nebo nedemokratickým režimům. Stát neměl nástroje jak zjistit, kdo je opravdovým příjemcem jeho peněz. Díky zákonu o evidenci skutečných majitelů však přichází zásadní změna k lepšímu.

Napoprvé to nevyšlo

Evidence skutečných majitelů firem sice na papíře existovala již od roku 2018, jednalo se však o zcela bezzubé opatření. Vymezení skutečného majitele bylo nejasné, veřejnost do evidence nemohla nahlížet a firmám při nesplnění povinnosti nehrozily ani žádné sankce. Není tak překvapením, že evidence zela prázdnotou. Rekonstrukce státu proto lobbovala za účinný zákon, který anonymy od veřejných peněz skutečně odstřihne. Přísnější rozkrývání vlastníků navíc požadovala i směrnice EU proti praní špinavých peněz.

Znovu a mnohem lépe

Zbrusu nový zákon o evidenci skutečných majitelů vláda představila koncem roku 2019, ihned však vzbudil kontroverzi. Rekonstrukce státu a Transparency International tehdy upozornily na spornou výjimku pro určování konečného majitele firem ve svěřenském fondu v návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů. Ve Sněmovně se nám povedlo prosadit pozměňovací návrh, který sporné ustanovení odstranil. Současně se nám podařilo již do vládního návrhu novely zákona proti praní špinavých peněz prosadit, aby uchazeči o dotace a veřejné zakázky museli splnit podmínku řádně vyplněné evidence.

Schválený zákon o evidenci skutečných majitelů oproti stávající legislativní úpravě dále přesněji vymezuje, kdo je považován za skutečného majitele, část údajů zpřístupňuje veřejnosti a nastavuje také mechanismy pro řešení situací, kdy jsou v evidenci nesrovnalosti. Pokud budou firmy zákon ignorovat nebo neposkytnou pravdivé údaje, hrozí jim až půlmilionová pokuta.

Ale nejlepší to také není

Rekonstrukce státu usilovala také o posílení možností ověřovat údaje v evidenci a jasnou stopku na dotace a veřejné zakázky, dokud se nevyřeší případné nesrovnalosti. Senátní verzi, která tyto pojistky poskytovala, však nakonec poslanci bez odůvodnění smetli ze stolu. Proti senátní verzi zákona byli poslanci ANO, SPD a části ČSSD.

Vládní strany ukázaly, že chtějí splnit pouze nutné minimum z toho, co po nich požaduje EU. Úřady tak nemusí údaje ověřovat povinně. Funkčnost opatření tedy bude do jisté míry záviset i na jeho implementaci a na tom, jak aktivně úřady k ověřování přistoupí za pomoci nástrojů, které jim již současná legislativa poskytuje. Úkolem nového složení Poslanecké sněmovny po letošních volbách by pak mělo být schválení legislativní změny, která explicitně umožní odepřít veřejné prostředky subjektům, jež mají v evidenci skutečných majitelů nesrovnalosti.

Protikorupční opatření za všechny prachy

Zákon o evidenci skutečných majitelů v tandemu s novelou zákona proti praní špinavých peněz je jedno z nejdůležitějších protikorupčních opatření za poslední roky. Občané v první řadě získají možnost zjistit, kam stát skutečně posílá miliardy z jejich daní. Evidence zároveň pomůže rozkrývat vlastnické struktury při podezření na zneužívání evropských i tuzemských dotací nebo praní špinavých peněz.

Umožní odhalit i porušování mezinárodních sankcí nebo protiteroristických opatření. A jedná se také o klíčový nástroj pro rozkrývání ekonomické kriminality, střetu zájmů, korupce a daňových úniků. V neposlední řadě napomůže ověřování toho, jestli politické strany neobcházejí limity na své financování. I to je necelý rok před volbami velmi důležité.

Na prosazení zákona se podíleli i občané, kteří politikům psali e-maily, zprávy přes sociální sítě a naši aplikaci Reflektor. Po závěrečném hlasování politikům v Reflektoru rozdali 4499 hodnocení.

Zákony by měly přispět k „naplnění“ evidence skutečných majitelů, jelikož bez uvedení údajů o skutečném majiteli nebude vůbec možné se ucházet o veřejnou zakázku, dotaci či návratnou finanční výpomoc. Možnost získat veřejné peníze tak bude pro firmy motivací pro řádné plnění evidence. Přínosem zákonů jsou také sankce, které by měly firmy motivovat k tomu, aby v evidenci uváděly správné údaje. K posílení vymahatelnosti povinností by měla pomoci i veřejnost části údajů o jejich skutečných majitelích a možnost občanů iniciovat nápravu, může-li nesrovnalost být v rozporu s veřejným zájmem.

Jak rozkrýt skutečné majitele? Manuál pro zadavatele

Rekonstrukce státu ve spolupráci se spolkem Lexperanto vydala návod, jak mohou zadavatelé veřejných zakázek správně rozkrýt skutečného majitele a majetkovou strukturu vybraného dodavatele.

ČÍST VÍC