Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Přečetli jsme program nové vlády: Co slibuje v oblasti boje proti korupci?

Přečetli jsme program nové vlády: Co slibuje v oblasti boje proti korupci?

Rozšíření působnosti NKÚ, reformu ÚOHS, novelu zákona o státním zastupitelství, ochranu oznamovatelů korupce nebo úpravu pravidel pro předcházení střetu zájmů. To vše vláda slibuje přijmout ve svém koaličním programu. Některá další klíčová opatření proti korupci a pro transparentní vládnutí ale v dokumentu chybí, například posílení práva na informace nebo zákon o lobbování.

Foto: ČTK

Tento týden složili slib noví poslanci a strany pětikoalice podepsaly koaliční smlouvu a společný program, ke kterému jsme v průběhu jednání politikům dodali sadu našich doporučení. Začíná tak nové volební období a s ním se otevírá šance na prosazení protikorupčních opatření, která se zasekla v legislativním procesu, nebo do něj zatím ještě ani nedoputovala. Vládu přitom budou sestavovat strany, které už ve svých předvolebních programech avizovaly, že mnohá z nich chtějí přijmout.

V koaličním programu nově vznikající vlády jsou pro boj proti korupci a pro transparentnost státní správy relevantní především tyto pasáže:

 • Reformujeme Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a zdůrazníme jeho metodickou roli. Jeho hlavní funkcí bude skutečný dozor nad zadáváním veřejných zakázek, nikoli obstrukce, které komplikují investice všem veřejným zadavatelům, včetně obcí a krajů.
 • V diskuzi se Senátem a opozicí budeme hledat řešení dosud diskutovaných témat, například posílení role Senátu (...) a rozšíření pravomoci NKÚ.
 • Zavedeme zákony k posílení průhlednosti veřejné správy, prevence a postihu korupce.
 • Předložíme novelu zákona o střetu zájmů i ve vztahu k zamezení kumulace a koncentrace moci.
 • Novela zákona o státním zastupitelství - funkční období státních zástupců a posílení jejich kárné odpovědnosti. Zpřesníme podmínky odvolání nejvyššího státního zástupce.
 • Schválíme zákon o oznamovatelích dle směrnice EU.
 • Zasadíme se o elektronický spis na soudech, jehož obsah bude sdílený příslušnými soudy, dalšími justičními orgány a oprávněnými osobami.
 • Zjednodušíme veřejné zadávání, zvýšíme transparentnost, vydáme metodické pokyny zadávání pro jednotlivé druhy komodit a služeb (...) tak, aby mohli veřejní zadavatelé při svých nákupech lépe vyvážit požadavky jak na cenu, tak na kvalitu a další nefinanční kritéria.
 • Prosadíme pravidla transparentního doložení skutečných majitelů společností, které čerpají dotace, investiční pobídky a získávají veřejné zakázky.
 • Lze také uvítat pasáže týkající se digitalizace státu a vytvoření moderní a pružné státní správy.
Vzhledem k tomu, že mnohá protikorupční opatření jsou připravena už z minulého volebního období, vláda jich může přijmout rekordní množství už v prvním roce. Přesto některá opatření z oblasti odpovědného a transparentního vládnutí v koaličním programu postrádáme, například novelu informačního zákona směřující k posílení práva na informace, reformu ÚDHPSH nebo zákon o lobbování. Doufáme, že i tak je vláda bude prosazovat.
Lukáš Kraus vedoucí analytického týmu

8 doporučení Rekonstrukce státu, která v programovém prohlášení vlády chybí:

 • reforma řízení Úřadu pro dohled nad stranami (ÚDHPSH)
 • vyšší transparentnost a současně zjednodušení zakázek malého rozsahu
 • novela zákona o svobodném přístupu k informacím
 • ustavení projektového týmu reformy státní správy
 • zajistit dlouhodobý koncepční rozvoj a odpovědnost za efektivitu státní správy
 • lepší informovanost veřejnosti o tvorbě zákonů, chodu Parlamentu a poradních skupinách vlády
 • body k digitální transformaci - systematický sběr zpětné vazby, standard digitální služby, urychlená transformace 5-10 prioritních veřejných služeb
 • modernizace legislativy pro nová média

Koaliční program ale není tesaný do kamene. Vláda může prosadit mnohem více i mnohem méně. Vše bude záležet na politické realitě a schopnosti nacházet shodu na kompromisních, ale funkčních zákonech. A s tím jsme jako vždy připraveni novým poslancům a ministrům i stávajícím senátorům pomoci.