Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Kauza Dozimetr se nesmí opakovat. Experti přináší 3 opatření, která zabrání šíbrům rozkrádat veřejné peníze

Kauza Dozimetr se nesmí opakovat. Experti přináší 3 opatření, která zabrání šíbrům rozkrádat veřejné peníze

Sdílet: 05. 09. 2022

Zatímco doznívá kauza Dozimetr, blíží se komunální volby. Protikorupční organizace Rekonstrukce státu a Transparency International (TI) si posvítily na systémová selhání, která umožnila machinace v pražském dopravním podniku. Protikorupční experti navrhují budoucím starostům a primátorům velkých měst tři konkrétní opatření, která mohou zabránit opakování obdobných kauz. Obrací se také na vládu, aby urychlila přijetí potřebných zákonů.

Foto: Jeden z aktérů kauzy Dozimetr, bývalý pražský radní Petr Hlubuček (STAN). Foto ČTK.

Protikorupční experti Rekonstrukce státu a Transparency International (TI) zanalyzovali slabá místa protikorupčních pravidel a zákonů a navrhli změny, které mají zabránit rozkrádání veřejných peněz v budoucnu. Vyzvali kandidáty na primátory a starosty větších měst, aby pomohli přijmout tato opatření ve svých obcích a městech.

Jde o změny v oblasti zadávání veřejných zakázek městských firem, lepší ochranu oznamovatelů korupceopatření pro lepší správu městských firem. Konkrétně jde o  transparentní výběrová řízení do vedení firem, formulaci vlastnické politiky města a změnu stanov městských firem pro definici veřejných zájmů, které mají naplňovat. 

Velkou část prevence korupce a klientelismu v městských firmách mohou zařídit sami starostové, primátoři, členové rad a zastupitelstev na úrovni samosprávy. Připravili jsme pro ně sadu konkrétních systémových opatření pro boj s korupcí v městských firmách. Budeme velice rádi, když je přijmou za své.
Věnek Bonuš právník Rekonstrukce státu

1) Přísnější pravidla pro sektorové veřejné zakázky

Vytáhnout peníze z Dopravního podniku Praha umožnila laxní pravidla pro zadávání sektorových veřejných zakázek. Ta platí v některých městských firmách působících v odvětvích jako je hromadná doprava, vodárenství, energetika a další. Zákon bez zvláštního důvodu stanovuje dvojí metr pro nakládání s veřejnými penězi.

Většina zadavatelů musí dodržovat přísná pravidla od limitu 2 milionů na dodávky a služby a 6 milionů na stavební práce. Dopravní podnik Praha a další městské firmy z vybraných odvětví nemusí dodržovat žádná jasná pravidla až do zakázek v hodnotě 11 milionů na dodávky a služby a 140 milionů na stavební práce. Vzniká tak velký prostor pro manipulace zakázek, korupci a klientelismus. Existují také městské firmy mimo stanovená speciální odvětví, které sice hospodaří s veřejnými penězi, ale nenakupují podle zákona vůbec, ačkoliv by měly.

Doporučení městům a obcím:

Města by měla vyžadovat od všech svých firem, aby při nákupech postupovaly podle jasných a transparentních pravidel. Těmito pravidly může být standardní postup podle zákona o zadávání veřejných zakázek nebo flexibilnější metodika pro postup mimo režim zákona. Vždy je však třeba zajistit transparentnost a odpovědnost. Městské firmy ve vybraných odvětvích jako je pražský dopravní podnik, které zadávají tzv. sektorové veřejné zakázky mají postupovat podle jasných a transparentních pravidel i v limitu do 11 milionů na dodávky a služby a 140 milionů na stavební práce.
Jiří Skuhrovec Datlab Institut

Podrobná analýza s doporučením legislativních změn je dostupná zde:

Doporučení ministru pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi (Piráti):

Vláda by měla přijmout změnu zákona o zadávání veřejných zakázek, která zruší mírnější režim zadávání tzv. sektorových veřejných zakázek veřejnými zadavateli.

2) Ochrana oznamovatelů korupce

Na počátku kauzy Dozimetr byli právě whistlebloweři, neboli oznamovatelé. Díky nim dostala policie první informace o organizované zločinecké skupině a začala vyšetřovat. Odhalit korupci bez oznamovatelů je velmi náročné, mnohdy nemožné. Celá kauza ale nemusela zajít tak daleko, kdyby svá podezření mohli bezpečně oznámit zaměstnanci Dopravního podniku, kteří mohli něco tušit jako první. Je potřeba vytvořit bezpečné prostředí, jasnou cestu, jak může kdokoliv zevnitř městské firmy korupci nebo jiný trestný čin nahlásit. 

Doporučení obcím:

Vedení obcí by mělo po městských firmách požadovat zavedení tzv. interních oznamovacích kanálů podle evropské směrnice a budoucího zákona o ochraně oznamovatelů korupce. Je třeba zajistit důsledné prošetření relevantních oznámení a prosazení firemní kultury vstřícné k oznamování korupce nebo protiprávního jednání.
Šárka Zvěřina Trunkátová Oživení

Podrobněji o doporučení k ochraně oznamovatelů pro obce zde:

Doporučení ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi (ODS):

Urychlené přijetí zákona o ochraně oznamovatelů. Aktuálně předložený návrh zákona klade oznamovatelům zbytečné překážky, vláda by ho měla opravit. Podrobné připomínky protikorupčních organizací k aktuálnímu návrhu zákona jsou dostupné zde.

3) Opatření pro lepší správu městských firem

Politici vybírají lidi do vedoucích pozic městských firem spíše podle stranického klíče nebo známosti. Systém nominací do řídících funkcí umožňuje ovládnutí městské firmy například za účelem manipulace veřejných zakázek. Vedení městských firem navíc obvykle nemá jasně stanovené cíle formulované ve strategii vlastnické politiky. Kontrolní orgány městských firem jsou často slabé a fungují spíše formalisticky. Nedokážou tak efektivně kontrolovat hospodaření či odhalit korupci.

Doporučení obcím:

Města by měla zavést otevřená výběrová řízení na řídící funkce v ekonomicky významných městských firmách. Hlavním kritériem výběru by měla být odbornost kandidáta, nikoliv politická nominace. Výběrové řízení by mělo být otevřené veřejnosti, oznámené na profesních serverech a v místním tisku s dostatečným časovým předstihem a s jasným popisem kompetencí a souvisejících odměn. Smlouvy o výkonu funkce mají být uzavírány na dobu určitou, po které přijde nové výběrové řízení, ve kterém může stávající management obhájit svou funkci. Města by rovněž měla přijmout strategii vlastnické politiky svých městských firem, která stanoví zejména cíle pro jejich vedení a kritéria odměňování. Obojí pravidelně vyhodnocovat a provádět v podnicích nezávislé audity. Kontrolní orgány mají být obsazovány transparentně po vzoru nominačního zákona.
Věnek Bonuš právník Rekonstrukce státu

Podrobné doporučení obcím je dostupné zde: