Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Výzva vládě k urychlení přijetí opatření k odpovědnému vládnutí a omezení prostoru pro korupci

Výzva vládě k urychlení přijetí opatření k odpovědnému vládnutí a omezení prostoru pro korupci

  Sdílet: 23. 06. 2022

  Rekonstrukce státu vyzývá členy vlády k zásadnímu urychlení přijetí legislativních a exekutivních opatření k omezení prostoru pro korupci, efektivnějšímu fungování státní správy a dalším opatřením k odpovědnému vládnutí.

  Foto: ČTK

  Vláda je už více než půl roku ve funkci, přesto zatím nejsou patrné významnější posuny v oblasti dobré správy státu a opatřeních k omezení prostoru pro korupci. Je zřejmé, že je to ovlivněno krizovými situacemi, které vláda musela a musí řešit. Nicméně současná korupční kauza kolem pražského dopravního podniku ukazuje, že prostor pro vznik korupce je stále příliš velký a umožňuje vznik dlouhodobě působící organizované skupiny, která se podílí na trestné činnosti.

  Vzhledem k tomu je zapotřebí nejen rychle zajistit nutné kroky k očištění politiky od vlivu osob podezřelých z korupce, ale také přijmout silnější systémové pojistky pro předcházení takových situací. Pouze rázné kroky k omezení příležitostí pro korupci mohou přesvědčivě prokázat, že vláda chce vzniku podobných zločineckých sítí učinit přítrž, a zachovat tak důvěru občanů v politiku i demokratické instituce.

  Experti Rekonstrukce státu sestavili seznam potřebných změn, které jsou dosažitelné v tomto roce, a vyzývají tak k jejich zásadnímu urychlení i zvýšení priority těchto bodů ve vládní agendě. Vyzývají také, ať vláda a vládní strany sdělí během letních měsíců veřejnosti, jaké konkrétní kroky k posílení pojistek proti korupci zajistí a kdy.

  Opatření k odpovědnému vládnutí a omezení prostoru pro korupci:

  1. Funkční pracovní orgány pro otevřené a odpovědné vládnutí

  • Bezodkladné svolání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, její pravidelné schůze a reálné zohledňování závěrů Rady do finalizace vládních návrhů.
  • Zřízení poslanecké pracovní skupiny pro odpovědnou správu státu a omezení prostoru pro korupci, která bude sloužit k hledání politické a odborné shody na případných úpravách vládních návrhů; ve skupině budou zástupci všech parlamentních stran, relevantních ministerstev i neziskových organizací.
  • Zajištění transparentního legislativního procesu a reálné participace profesních a expertních organizací na přípravě zákonů skrze funkční pracovní a poradní orgány.

  2. Zkvalitnění fungování státní správy a digitalizace

  • Rozšíření působnosti NKÚ - předložení návrhu na rozšíření působnosti NKÚ na státní a městské firmy a nalezení podpory v Senátu.
  • Nominační proces do řídících a dozorčích orgánů státních firem - zefektivnění činnosti nominačního výboru, aby jednání před ním nebyla pouhá formalita, ale docházelo ke skutečně komplexnímu posuzování nominantů.
  • Digitalizace - sestavení seznamu služeb k prioritní digitalizaci.

  3. Transparentní nakládání s veřejnými prostředky

  • Reforma ÚOHS - včasné zadání RIA k fungování ÚOHS tak, aby byla dokončena nejpozději do konce roku.
  • Metodika pro veřejné zakázky malého rozsahu - dokončení meziresortního připomínkového řízení, aktualizace metodiky a zpracování důvodové zprávy.
  • Zavedení jednotné veřejné evidence dotací - představení jasného harmonogramu pro realizaci jejího spuštění.
  • Posílení spolehlivosti evidence skutečných majitelů - revize jejího fungování a předložení návrhu na posílení nástrojů k důslednému doložení vlastnických struktur firem.
  • Novela informačního zákona - posílení garancí práva na informace včetně zavedení přesnějšího výčtu povinných subjektů (zejména veřejně vlastněných firem) bez nadbytečných výjimek.
  • Odstřižení firem z daňových rájů od veřejných peněz - předložení příslušných pravidel, která omezí poskytování veřejných prostředků offshorovým společnostem, a to v celém dodavatelském řetězci.

  4. Omezení prostoru pro korupci

  • Zákon o ochraně oznamovatelů - úprava ministerského návrhu směrem k lepší ochraně veřejných zájmů a nižší byrokratické zátěži.
  • Zákon o lobbování - svolání pracovní skupiny složené ze zástupců potenciálně dotčených subjektů a předložení návrhu zákona.
  • Reforma financování politických stran a hnutí - předložení v minulém období již připravené úzké reformy dohledového úřadu (ÚDHPSH) a současně také návrhu na posílení transparentnosti příslušných zákonů z oblasti voleb a financování politických stran.
  • Novela zákona o střetu zájmů - předložení úpravy, která zpřísní pravidla pro předcházení střetu zájmů.

  5. Svobodný mediální prostor

  • Novela zákona o ČT a zákona ČRo - předložení novely a začlenění návrhů, které posílí záruky odolnosti veřejnoprávních médií vůči tlaku politiků.
  • Zřízení pracovní skupiny k mediální legislativě - Ministerstvo kultury zřídí pracovní skupinu ke komplexní revizi mediální legislativy, která se bude věnovat jak tématu veřejné služby a koncesionářských poplatků, tak dalším oblastem, jako jsou působnost a poslání mediálního regulátora nebo podpora médií i v regionech.
  • Předložení antidezinformačního zákona - návrh zákona zdůrazní nástroje posilování společenské odolnosti vůči dezinformacím včetně mediální gramotnosti a v souladu s judikaturou ESLP vymezí blokování webů pouze na případy hrozící konkrétní a bezprostřední újmy, jak doporučuje mj. Výbor pro lidská práva a moderní technologie Rady vlády pro lidská práva.
  Sdílet:

  Budu na příjmu

  Chci být v obraze a dostávat informace o tom, co podstatného se v politice děje a jak politici plní své sliby.

  Odesláním požadavku vyjadřujete souhlas se zasíláním e-mailů za účelem šíření informací o našich aktivitách. Více o zpracování osobních údajů.

  Pomůžu jako dárce

  Podpořím férovější a průhlednější politiku v Česku.

  Systémová změna je běh na dlouhou trať. Prosíme zvolte raději nižší častku, ale zasílanou měsíčně. Děkujeme!