Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Mantinely demokracie: Hrozby a výzvy pro českou demokracii v roce 2019

Mantinely demokracie: Hrozby a výzvy pro českou demokracii v roce 2019

Rekonstrukce státu výrazně rozšiřuje expertní základnu projektu Mantinely demokracie, který iniciovala v roce 2018. Odborníci sdružení v jednotlivých pracovních skupinách Fóra expertů monitorují v rámci hlídání demokratických principů klíčové události, hrozby a trendy v 9 oblastech, včetně bezpečnosti, ústavního systému, samospráv či médií. Přinášíme klíčové závěry ze zpráv pracovních skupin za první pololetí minulého roku.

Důležitou součástí hlídání mantinelů demokracie je Fórum expertů, které již vydalo několik stanovisek týkajících se možného ohrožení některých demokratických principů, například stanoviska k čistkám ve státní správě, ke krokům premiéra vůči bývalému řediteli GIBS nebo k návrhům na omezení práva na informace. V rámci projektu jsme upozornili také na možné ovlivňování justice ze strany Hradu a v reakci na výměnu ministra spravedlnosti jsme vyzvali vládu k přijetí 7 pojistek pro nezávislost justice.

Experti hlídají demokracii v 9 oblastech

Zachování demokratických principů je však třeba hlídat ve všech oblastech, ve kterých se může potenciální ohrožení objevit. Nestačí pouze reagovat na konkrétní kroky politiků, ale je zapotřebí možné hrozby průběžně monitorovat, předvídat a také hledat příležitosti pro zlepšení. Proto se Rekonstrukce státu rozhodla oslovit přední experty na dosud nesledované oblasti a Fórum expertů tak výrazně rozšířit.

Pro oblast ústavního systému považuji za zásadní problém podání návrhu na obžalobu premiéra, protože to může mít vliv na způsob výkonu jeho funkce: může mít snahu ze své pozice průběh trestního stíhání ovlivňovat nebo zasahovat do nezávislosti státního zastupitelství či soudnictví.
JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Zapojení experti jsou sdružení v pracovních skupinách podle oblastí, kterým se věnují. Tyto pracovní skupiny budou sloužit k systematickému průběžnému monitoringu hrozeb a trendů i k analýze systémových slabin a potřebných změn. Členy nezávislého Fóra expertů jsou osobnosti s hlubokými odbornými znalostmi a zkušenostmi v následujících oblastech klíčových pro fungování demokracie v ČR:

 • 1) Ústavní systém

   • Dodržování principů demokratického právního státu a Ústavy
   • Prezident, vláda, parlament, dělba moci, práva opozice, přímá demokracie
 • 2) Veřejná správa a kontrola

   • Fungování státní správy, její profesionalita, nezávislost a nestrannost
   • Ministerstva, ústřední orgány státní správy, státem vlastněné podniky
   • NKÚ, Finanční správa, FAÚ, ÚOHS a další kontrolní orgány
 • 3) Justice

   • Fungování soudů a státních zastupitelství a zásahy do nezávislosti
   • Důvěra v justici
 • 4) Obrana, bezpečnost a zahraniční věci

   • Zásadní vnitřní i vnější bezpečnostní rizika pro suverenitu ČR a její demokratické zřízení
   • Fungování bezpečnostních sborů (Policie, GIBS, ÚZSI, BIS, Celní správa, Vězeňská služba, Hasičský záchranný sbor) a Armády ČR
 • 5) Samospráva (obce, kraje a jejich podniky)

   • Právo na samosprávu a ohrožení jejího výkonu
   • Zásahy do systému veřejné správy (dvoukolejnost, nezávislost výkonu státní správy)
   • Implementace změn systému samosprávy (např. přímá volba starostů, reforma krajů)
 • 6) Politické strany a volby

   • Naplňování ústavního článku 5
   • Financování politických stran
   • Systémové ohrožení stranického pluralismu
 • 7) Média

   • Nezávislost činnosti veřejnoprávních médií (ČT, ČRo, ČTK) na politicích
    1. Financování veřejnoprávních médií
    2. Volby do rad veřejnoprávních médií
    3. Systémové slabiny a možná legislativní řešení k posílení nezávislosti veřejnoprávních médií
   • Nezávislá činnost novinářů v soukromých médiích
 • 8) Lidská práva (informační práva, účast veřejnosti na rozhodování a ochrana osobních údajů)

   • Právo na ochranu osobních údajů.
   • Právo na informace.
   • Účast veřejnosti na rozhodování
 • 9) Lidská práva (sociální práva)

   • Právo na vzdělávání, bydlení a sociální zabezpečení
   • Sociální diskriminace

Události, hrozby a příležitosti v roce 2019

Experti jednotlivých pracovních skupin za účelem počátečního zmapování příslušných oblastí, monitoringu možných ohrožení a předpokládaných trendů ve vztahu k demokratickým principům zpracovali pro jednotlivé oblasti zprávy. Klíčové závěry pro období leden až červen 2019 si můžete přečíst v shrnujícím dokumentu zde.

Jako bezprecedentní a pro českou demokracii navýsost nebezpečné považuji neopodstatněné hanlivé výroky prezidenta republiky Miloše Zemana na adresu českých zpravodajských služeb. Nejedná se zde však pouze o prezidentův negativní názor (na který má plné právo), ale především o snahy ovlivňovat práci českých zpravodajských služeb, resp. do jejich práce politicky zasahovat. A to je v demokratickém státě zcela nepřípustné.
PhDr. Jan Paďourek CEVRO institut

Závěrečné zprávy expertních skupin pro jednotlivé oblasti budou zveřejňovány v půlročních intervalech, přičemž jejich obsahem budou klíčové události za sledované období a předpokládaný vývoj pro období následující. Součástí hlídání mantinelů demokracie bude také vznik sítě organizací, jejichž společným zájmem je ochrana principů demokratického právního státu plynoucích z Ústavy a Listiny základních práv a svobod.

Závěrečné zprávy pro jednotlivé oblasti si můžete prohlédnout zde v příslušných tématech.


Projekt Mantinely demokracie iniciovala platforma Rekonstrukce státu počátkem roku 2018 v reakci na množící se obavy z politického vývoje a jeho možných dopadů na základy právního státu. Společně s občany, kteří se k projektu připojili podpisem, jsme vybídli vládní i opoziční politiky k tomu, aby nepřekračovali základní demokratické zásady vyplývající z Ústavy a principu dělby moci. Ve spolupráci s ústavními právníky, politology a experty na veřejnou správu jsme zformulovali 19 konkrétních mantinelů, které by žádná odpovědná demokratická vláda neměla překročit.