Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Rekonstrukce státu připravila dvanáct opatření pro lepší správu státu, která chce prosadit do roka od voleb

Rekonstrukce státu připravila dvanáct opatření pro lepší správu státu, která chce prosadit do roka od voleb

Ve volbách uspěly subjekty s dobře propracovanými volebními programy v oblastech boje proti korupci a dobré správy i dobrými výsledky z minulého období. Nové složení sněmovny tak má skvělé předpoklady k prosazení opatření k posílení odpovědného a otevřeného vládnutí. Některá připravená protikorupční opatření přitom mohou být předložena formou poslaneckých návrhů ještě před jmenováním nové vlády. Přinášíme přehled toho, co všechno bychom rádi prosadili do roka od voleb.

Foto: ČTK

Návrhy zákonů, které stačí jen dotáhnout

 1. Novela zákona o státním zastupitelství, která posiluje pojistky proti politickému tlaku vůči státnímu zastupitelství. Zejména je třeba zakotvit odvolatelnost nejvyššího státního zástupce pouze kárným soudem nebo pevná funkční období vedoucích státních zástupců. Novela je připravena, ale v minulém volebním období spadla pod stůl.
 2. Zákon o ochraně oznamovatelů korupce, který zajistí ochranu whistleblowerů před odvetou nadřízených a zřídí důvěrné oznamovací kanály. Zákon jsme málem přijali jako jedni z prvních v Evropě, nakonec se ale zasekl před třetím čtením ve sněmovně. Teď ho stačí jen vytáhnout ze správného hrníčku.
 3. Novela zákona o střetu zájmů, která zajistí lepší přístup k majetkovým přiznáním politiků, a naplní tak požadavky Ústavního soudu. I tento zákon je připravený a stačí ho posunout dál.
 4. Zákon o lobbování byl v minulém období asi nejblíže cíli, nakonec ale taky odpadl. Zákon má lépe posvítit na legislativní proces a zavést třeba takzvaný registr lobbistů. Na jeho přijetí je navázáno čerpání financí z Národního plánu obnovy, takže by s ním poslanci neměli otálet.
 5. Novela informačního zákona, která přesněji vymezí subjekty, které mají povinnost poskytovat informace. Lhůta pro implementaci směrnice EU už sice vypršela, ale lepší pozdě, nežli později.
 6. Reforma dohledu nad kampaněmi a politickými stranami. Sice je čerstvě po volbách, ale další nás čekají už příští rok a Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí (aka ÚDHPSH) stále čeká na potřebnou reformu jeho řídící struktury související s nejasnostmi kolem jeho kompetencí.
 7. Novely zákonů o veřejnoprávních médiích, které by zlepšily kvalitu fungování mediálních rad ČT a ČRo, a to třeba zapojením Senátu do volby radních nebo zavedením přezkoumatelnosti jejich rozhodnutí soudem. Paragrafové znění novel je připravené a bude v nejbližších týdnech projednáno v Senátu.
 8. Reforma dohledu nad zadáváním veřejných zakázek (ÚOHS), která by posílila nezávislost, odbornost a rychlost rozhodování Úřadu včetně zavedení protikorupčních pojistek, zároveň by úřad rozdělila na zakázkovou a soutěžní část po vzoru EU. Připravena je tady.
 9. Rozšíření působnosti NKÚ na akciové společnosti s účastí státu, díky kterému by najednou bylo vidět na další bilion a půl korun z veřejných peněz. K tomu už je připravena novela Ústavyprováděcí zákon.
Poslanci i nová vláda mají možnost během prvního roku po volbách v protikorupční agendě přímo zazářit. A to díky tomu, že řada klíčových zákonů je kvalitně připravená a předjednaná už z minulého volebního období a jejich dotažení by tedy mohlo být už poměrně snadné. Nicméně jsou to zatím jen dobré předpoklady a politika je často složitější. Proto budeme vládě i Poslanecké sněmovně aktivně nápomocni v řešení překážek, které se při realizaci vyskytnou.
Josef Karlický ředitel Rekonstrukce státu

Tři další opatření pro první rok

 1. Revize metodiky ministerstev k ověřování vlastnických struktur a skutečných majitelů subjektů žádajících o veřejné peníze a k předcházení střetu zájmů. To je stejně jako zákon o lobbování podmínkou pro čerpání financí z EU. Rekonstrukce státu k tomu spolu s Lexperanto připravila podrobný manuál. Transparency International ČR spolu s Lexperanto zase připravily manuál k předcházení střetu zájmů.
 2. Zavedení povinných minimálních standardů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) na ministerstvech a ústředních orgánech státní správy. To by mělo přinést přiměřenou míru soutěže a transparentnosti a vyšší srozumitelnost pro dodavatele a kontrolní orgány.
 3. Zřízení malého realizačního týmu pro reformu státní správy odpovědného přímo pověřenému členovi vlády. Ten může vzniknout jako oddělení na Úřadu vlády vedené pověřeným náměstkem, nebo na ministerstvu vnitra pod vedením pověřeného politického náměstka.

Máme co dělat. O tom, jak se jednotlivá opatření bude dařit prosazovat, budeme průběžně informovat. A do roka a do dne uvidíme, kolik z této dvanáctky bodů stihnou zákonodárci odklepnout.


Podrobný přehled opatření najdete zde: