Chceš demokratické Česko bez korupce? Klikni a podpoř naše aktivity darem.

Rekonstrukce státu sčítá úspěchy roku 2022

Rekonstrukce státu sčítá úspěchy roku 2022

Majetková přiznání politiků opět online, lepší evidence skutečných majitelů nebo rozumnější pravidla pro malé veřejné zakázky. To je jen stručná ukázka opatření, které Rekonstrukce státu letos prosadila. Kromě protikorupčních témat věnovali naši experti velkou pozornost také nezávislosti médií, svobodě projevu v online prostředí, vytvoření a vymáhání sankcí proti ruskému režimu, a samozřejmě ochraně demokracie.

Rekonstrukce státu bilancuje rok 2022 a sčítá úspěchy. Děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům, kteří k nim přispěli!

Rekonstrukce státu od roku 2013 prosadila už 15 zákonů proti korupci. Ani letos jsme neseděli v koutě a nečekali, až politici sami přijdou požádat o protikorupční taneček. Absolvovali jsme přes 100 schůzek s politiky a do legislativního kolečka poslali 6 zákonů s našimi prioritami. Dotáhli jsme 7 zákonů či novel z naší agendy, které již v legislativním procesu byly. Vzhledem k tomu, že politikou v současnosti hýbou i další palčivá témata, jde o výborný start.

Rok 2022 byl poznamenaný válkou na Ukrajině, stoupající inflací a počátkem energetické krize. Je pochopitelné, že politici řešili hlavně krizové věci, přesto si našli čas i na několik systémových kroků, které se nám podařilo prosadit. Pevně věříme, že v příštím roce budeme mít za sebou další kroky k modernímu a efektivnímu státu a uděláme další posuny i v oblasti svobodné společnosti.
Josef Karlický ředitel Rekonstrukce státu
Rok 2022 byl plný rekonstrukční práce.

Moderní a férový stát

Stát pro občany

Pracujeme na zásadní modernizaci státní správy, aby odpovídala nárokům 21. století. Vytvořili jsme skupinu expertů a zpracovali podklady pro nový služební zákon, jeho hlavní obrysy najdete na webu lepsistat.cz. Pomohli jsme prosadit vznik zákona o Digitální a informační agentuře a nastavit její fungování.

Jako člen pracovní skupiny při ministerstvu pro místní rozvoj spolupracujeme na urychlení digitalizace vybraných služeb pro občany. To vše pod hlavičkou výzvy Moderní státní správa.

Veřejné zakázky s rozumem

Veřejný sektor skrze zakázky ročně utratí asi 600 miliard korun. Tyto peníze musí být vynaloženy bez zbytečné byrokracie, účelně a transparentně. Nadále proto usilujeme o posílení nezávislosti i efektivity Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Analyzovali jsme systémová selhání v kauze Dozimetr a navrhli sadu opatření proti opakování obdobné kauzy do budoucna.

Společně s  ministerstvem pro místní rozvoj nastavujeme transparentnější pravidla pro veřejné zakázky malého rozsahu dotované z evropských fondů. Spustili jsme watchdog centrum, v němž jsme dosud zanalyzovali veřejné zakázky v 11 městech.

Férová a otevřená politika

Sepsali jsme reformu úřadu, který dohlíží na férovou volební soutěž a transparentní financování politických stran. Tzv. dohledový úřad (ÚDHPSH) bude již brzy efektivnější a nezávislejší. Reformu jsme prosadili coby prioritní vládní návrh a její finální schválení čekáme v lednu 2023. Dále spolupracujeme na předložení zákonů, které zamezí financování politických stran ze zemí mimo EU a omezí financování od anonymních firem.

Vypracovali jsme také návrh zákona o lobbování, aby bylo jasné, kdo u kterého zákonodárce lobbuje za co. Náš návrh předložilo ministerstvo spravedlnosti ke připomínkám dalším resortům.

Omezení prostoru pro korupci

Úspěšně jsme lobbovali, aby měli občané snazší přístup k podstatným informacím - ať už jde o majetková přiznání politiků nebo odpovědi státních firem včetně ČEZu na žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Parlamentem prošla i novela zákona o evidenci skutečných majitelů, která obsahovala námi navrhované úpravy k posílení transparentnosti firem. Více tady.

Varovali jsme před návrhem novely zákona o státním zastupitelství, který předkládá ministerstvo spravedlnosti, a zvyšuje závislost Nejvyššího státního zástupce na vládě. Vládě jsme doporučili přepracovat také návrh zákona o ochraně oznamovatelů

Tým Rekonstrukce státu v roce 2022. Děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům, kteří lvím dílem přispěli k našim úspěchům.

Svobodná společnost

Odolnější Česko

V reakci na válku na Ukrajině jsme spustili projekt Odolnější Česko proti pronikání vlivů nedemokratických režimů, organizovaného zločinu a terorismu do ČR. Pomohli jsme prosadit novelu zákona o mezinárodních sankcích, která odstřihne sankcionované osoby od veřejných zakázek a dotací a dále českou obdobu Magnitského zákona.

Připravili jsme doporučení k posílení koordinace vymáhání sankcí vládě, poslancům, Evropské komisi a Finančnímu analytickému úřadu. Společně s Datlab Institutem jsme se podíleli na mapování ruského vlivu u nás. K možnostem analyzovat vlastnické struktury pro mapování vlivů jsme uspořádali kulatý stůl v Evropském parlamentu.

Nezávislá média

Pojmenovali jsme hlavní problémy českého mediálního sektoru a zveřejnili je na webu nezavisla.media. Posílili jsme pojistky proti eventuálnímu politickému ovládnutí médií veřejné služby. Podíleli jsme se na návrhu novely zákona o České televizi a zákona o Českém rozhlasu, která posiluje nezávislost mediálních radních na politicích.

Svobodný online prostor

Zveřejnili jsme unikátní příručku pro občany, jak chránit svá práva na internetu s pomocí nového evropského Aktu o digitálních službách. Iniciujeme celoevropskou síť organizací, která pomáhá s implementací těchto pravidel národním státům v EU.

Ministerstvo vnitra nás přizvalo k přípravám zákona na ochranu národní bezpečnosti před online hrozbami. Naše verze návrhu posiluje pojistky proti zneužití zákona k cenzuře médií nebo znevýhodnění politické konkurence.

Ochrana demokracie

Koordinujeme Síť k ochraně demokracie, která aktuálně sdružuje už 170 organizací, 80 expertů a tisíce jednotlivců. Zveřejnili jsme expertní Zprávu o stavu demokracie za 1. pololetí 2022. Po začátku ruské invaze na Ukrajinu jsme uspořádali sérii expertních setkání a vytvořili 60 doporučení, která jsme předali politikům a dále rozpracovali, například v oblasti strategické komunikace státu nebo boje s propagandou).


Naši členové poslali do Sítě 15 výzev sloužících k aktivizaci občanské společnosti - například na podporu Ukrajiny, poučení z kauzy Dozimetr, nebo proti zvyšování nerovností ve vzdělávání.

Odolnější Česko

Ruská invaze na Ukrajinu ukázala, že v Česku mohou snadno působit a podnikat zástupci a spojenci organizovaného zločinu, teroristických skupin i nepřátelských mocností. Mohou prát špinavé peníze a dokonce i čerpat veřejné peníze. Je nejvyšší čas tomu zamezit a vytvořit Odolnější Česko.